Eerste blad    Vorig blad    Blad 37 van 51 bladen Volgend blad    Laatste blad

XII.161 Willem Cornelis (Wim) BOEKSCHOOTEN, eigenaar van Circus Piste, geboren in 1936 te Ede, (Gelderland), overleden in 1995 te Alkmaar, (Noord-Holland) op 59-jarige leeftijd, gecremeerd te Amsterdam, (Noord-Holland).
Is gecremeerd op Westgaarde in Amsterdam alwaar zijn as ook is uitgestrooid
 
, zoon van Gerrit Jan BOEKSCHOOTEN (zie XI.196) en Cornelia Bernardina FOKKER.
Gescheiden (1) van Elisabeth Lijntje MEULEN, van DER, geboren in 1938 te Indonesie.
Gescheiden (2) van Hennie JANSSEN, geboren in 1946 te Amsterdam, (Noord-Holland).
Uit de eerste relatie:
Willem Cornelis BOEKSCHOOTEN

Willem Cornelis BOEKSCHOOTEN

1.  Willem Cornelis (Wim) BOEKSCHOOTEN, geboren in 1955 te Ede, (Gelderland).
Relatie met Ankie.
Gerrit Jan BOEKSCHOOTEN

Gerrit Jan BOEKSCHOOTEN

2.  Gerrit Jan (Geut) BOEKSCHOOTEN, geboren in 1956 te Ede, (Gelderland).
Gehuwd op 46-jarige leeftijd in 2002 te Amstelveen, (Noord-Holland) met
Francisca Johanna Maria KRAK

Francisca Johanna Maria KRAK

Francisca Johanna Maria (Francis) KRAK, 40 jaar oud, geboren in 1962 te Utrecht, (Utrecht).
Uit de tweede relatie:
3.  Patrick BOEKSCHOOTEN, circusartiest (clown Joffri), geboren in 1978. Zat van 1991 tot 1992 op de Notre dame des Anges mavo te Ubbergen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd in 2013 te Amsterdam, (Noord-Holland) met Brenda BUIJS, geboren te Amsterdam, (Noord-Holland). Is geboren in Floradorp, Amsterdam-Noord
.
4.  Olaf BOEKSCHOOTEN, geboren in 1984.

Willem Cornelis Gijsbertus BOEKSCHOOTEN

Willem Cornelis Gijsbertus BOEKSCHOOTEN

XI.200 Willem Cornelis Gijsbertus (Wim) BOEKSCHOOTEN, slijpersleerling bij Stroma in Hilversum en later in Oosterwolde (Fr.), geboren in 1915 te 's-Graveland, (Noord-Holland) (gezindte: Nederlands Hervormd), overleden in 1999 te Amerongen, (Utrecht) op 84-jarige leeftijd, begraven in 1999 te Amerongen, (Utrecht).
Ligt begraven op de Algemene begraafpaats, Holleweg, Amerongen.
 
Zoon van Willem Cornelis BOEKSCHOOTEN (zie X.190) en Pietje GROOTHUIS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd in 1939 te Loosdrecht, (Noord-Holland) met Cornelisje Hendrikje (Corrie) LUGTENAAR, 23 jaar oud, geboren in 1915 te Hilversum?, (Noord-Holland), overleden in 2004 te Amerongen, (Utrecht) op 88-jarige leeftijd, begraven in 2004 te Amerongen, (Utrecht).
Ligt begraven op de Algemene Begraafplaats, Holleweg, Amerongen
, dochter van Willem Cornelis LUGTENAAR, bakker (1913), en Cornelisje AKKER, van DEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Petronella Maria Helena (Nellie) BOEKSCHOOTEN, geboren in 1941 te Kortenhoef, (Noord-Holland) (zie XII.165).
2.  Willem Cornelis Gijsbertus (Wim) BOEKSCHOOTEN, geboren in 1944 te Kortenhoef, (Noord-Holland) (zie XII.166).

XII.165 Petronella Maria Helena (Nellie) BOEKSCHOOTEN, geboren in 1941 te Kortenhoef, (Noord-Holland), dochter van Willem Cornelis Gijsbertus (Wim) BOEKSCHOOTEN (zie XI.200) en Cornelisje Hendrikje (Corrie) LUGTENAAR.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd in 1960 te Kortenhoef, (Noord-Holland) met Thomas Willem (Thom) HARTOG, DEN, 22 jaar oud, gereedschap maker, geboren in 1938 te Amerongen, (Utrecht), overleden in 2004 te Frankrijk op 65-jarige leeftijd, begraven 00-07-2004 te Amerongen, (Utrecht), zoon van Thomas Willem HARTOG, DEN en Everdina Johanna WEENK.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Wilhelmina Helena (Ria) HARTOG, DEN, geboren in 1961 te Amerongen, (Utrecht).
2.  Everdina Johanna (Joan) HARTOG, DEN, geboren in 1963 te Amerongen, (Utrecht).
3.  Petronella Jolanda (Petra) HARTOG, DEN, geboren in 1965 te Amerongen, (Utrecht).
4.  Marjolein Elisabeth HARTOG, DEN, geboren in 1969 te Amerongen, (Utrecht).

Willem Cornelis Gijsbertus BOEKSCHOOTEN

Willem Cornelis Gijsbertus BOEKSCHOOTEN

XII.166 Willem Cornelis Gijsbertus (Wim) BOEKSCHOOTEN, geboren in 1944 te Kortenhoef, (Noord-Holland), zoon van Willem Cornelis Gijsbertus (Wim) BOEKSCHOOTEN (zie XI.200) en Cornelisje Hendrikje (Corrie) LUGTENAAR.
Ondertrouwd 00-07-1967 te Oosterwolde, (Friesland), gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1967 te Ooststellingwerf, (Friesland) met
Jacoba Dirkje OORD

Jacoba Dirkje OORD

Jacoba Dirkje (Cootje) OORD, 21 jaar oud, geboren in 1946 te Oosterwolde, (Friesland), dochter van Siemen OORD en Alida Lodewina BUTTER.
Uit dit huwelijk:
1.  Esther Ruth BOEKSCHOOTEN, geboren in 1968 (zie XIII.117).
2.  Willem Gido BOEKSCHOOTEN, Heeft een bedrijf voor reproductie van videoopnamen. Geboren in 1970 te Hoogeveen, (Drenthe).
3.  Daniël Ruben BOEKSCHOOTEN, kok bij Restaurant Buurten in Utrecht, geboren in 1979 te Hoogeveen, (Drenthe).

XIII.117 Esther Ruth BOEKSCHOOTEN, Orthopedagoog; Fytotherapeut, geboren in 1968. Auteur van het boek 'zo vader, zo zoon (1992)
, dochter van Willem Cornelis Gijsbertus (Wim) BOEKSCHOOTEN (zie XII.166) en Jacoba Dirkje (Cootje) OORD.
Relatie met Egbertus (Eddie) DOORNBOS, Hoofd administratie / eigenaar administratiekantoor, geboren in 1966 te Smallingerland, (Friesland).
Uit deze relatie:
1.  Leon Matthias DOORNBOS, geboren in 1994 te Hoogeveen, (Drenthe).
2.  Mirthe DOORNBOS, geboren in 1997 te Heerhugowaard, (Noord-Holland).
3.  Willemijn DOORNBOS, geboren in 1999 te Heerhugowaard, (Noord-Holland).

X.195 Gijsbertus (Bep) BOEKSCHOOTEN, expeditieknecht (1913); bierbottelaar; kantoorbediende, geboren op 03-02-1890 om 20:00 uur te Amsterdam, (Noord-Holland) (aangifte door: Klaas Beers; Klaas Peter van Stralen),
[Transcriptie van geboorte akte]
 
Op heden zes februari Achttienhonderd Negentig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenene:
Wouter Boekschooten, van beroep agent van politie, oud vier en dertig jaren, wonende Wagenaarstraat 112, welke heeft verklaard dat op drie dezen des namiddags ten acht ure, in het huis staande als boven, is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Hendrika Jacoba Donker, zonder beroep, wonende als boven, ezijne chtgenoote welk kind zal genaamd worden: Gijsbertus, van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Beers, van beroep agent van politie, oud vijf en veertig jaren, wonende Wagenaarstraat 111, en van Klaas Pieter van Stralen, van beroep als boven, oud een en veertig jaren, wonende Blankenstraat 101 en is deze akte door ons, benevens den vader en de getuigen na voorlezing onderteekend.
 
(gezindte: Nederlands Hervormd), overleden in 1980 te Amsterdam, (Noord-Holland) op 90-jarige leeftijd, zoon van Wouter BOEKSCHOTEN (Boekschooten) (zie IX.137) en Hendrika Jacoba DONKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-01-1913 te Amsterdam, (Noord-Holland) (getuige(n): Willem Cornelis Boekschooten; Willem Frederik Snijders; Joannes Winters; Roelof Ernst de Zwart),
[Transcriptie van huwelijks akte]
 
Heden twee en twintig januari negentienhonderd dertien zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
 
Gijsbertus Boekschooten, expediteursknecht, geboren en wonende alhier, oud, twee en twintig jaren, meerderjarige zoon van Wouter Boekschooten en Hendrika Jacoba Donker, beiden overleden en
 
Maria Catharina van der Star, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud vijf en twintig jaren, meerderjarige dochter van Dirk van der Star, werkman en Maria Catharina Schuurman, zonder beroep, beiden wonende alhier.
 
De ouders des bruid verklaarden voor mij tegenwoordig toe te stemmen in dit huwelijk.
 
De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier den twaalfden en negentienden dezer,
 
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Willem Cornelis Boekschooten, broeder der echtgenoot, timmerman, oud dertig jaren, wonende te 's-Graveland.
Willem Frederik Snijders, werkman, oud een en vijftig jaren.
JoannesWinters, werkman, oud een en vijftig jaren en
Roelof Ernst de Zwart, barbier, oud een en veertig jaren, allen wonende alhier.
De moeder der echtgenoote verklaarde niet te kunnen tekenen, als hebbende geen schrijven geleerd.
 
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
 
Echtgenote is Maria Catharina STAR, van DER, 25 jaar oud, geboren op 23-10-1887 om 18:00 uur te Amsterdam, (Noord-Holland),
[Transcriptie acte van geboorte]
 
Op heden zes en twintig october Achttienhonderd zeven en tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
Maria Wilhelmina Teil, van beroep vroedvrouw, oud acht en veertig jaren, wonende Looiersgracht no.5, welke heeft verklaard dat in haar bijzijn op drie en twintig dezer, des namiddags ten zes ure, in het huis, staande Passeerderstraat 63 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Maria Catharina Schuurman, van beroep geen, wonende Passeerderstraat 63, echtgenoot van Dirk van der Star, van beroep werker van den handel, wonende als de moeder, welk kind zal genaamd worden: Maria Catharina
 
van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Herman Zwagerman, van beroep timmerman, oud acht en twintig jaren, wonende eerste spaarndammerstraat 25bis en van
Peter Verbruggen, van beroep metselaar, oud, een en dertig jaren, wonende Koestraat 6 en is deze akte door ons, benevens de aangeefster en de getuigen na voorlezing onderteekend.
 
Gedoopt (Nederlands Hervormd) op 23-11-1887, overleden in 1979 te Amsterdam, (Noord-Holland) op 92-jarige leeftijd, dochter van Dirk STAR, van DER, werkman (1913), en Maria Catharina SCHUURMAN.
Uit dit huwelijk:
1.  Wouter BOEKSCHOTEN, chemigraaf, geboren in 1920 te Amsterdam, (Noord-Holland), overleden.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd in 1948 te Amsterdam, (Noord-Holland) met W.E. (Willy) VELLINGA.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 37 van 51 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail