Parenteel van Andries BEUKHOF
 
I.1 Andries BEUKHOF.
Geboren 1749.
Overleden op 24-04-1827 om 6.00 uur te Leersum, (UT).
Gehuwd (1) <1790.
Echtgenote is Gerrigje Jansen APPELDOORN, VAN.
Overleden op 13-10-1789 te Leersum, (UT).
Ondertrouwd (2) op 17-04-1790.
Gehuwd op 09-05-1790 te Leersum, (UT).
Echtgenote is Maria VERHAAR.
Geboren te Doorn, (UT).
Andries Beukhof, weduwenaar van Gerritje Appeldoorn, wonende te Leersum, en Maria Verhaar, jonge dochter, geboren te Doorn, wonende te Amerongen.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan BEUKHOF, geboren 1786 te Leersum, (UT) (zie II.1).

II.1 Jan BEUKHOF, Bouwknecht; Bouwman.
Geboren 1786 te Leersum, (UT).
Overleden op 22-10-1871 te Maarssen, (UT).
Begraven te Maarssen, (UT).

Ligt begraven op het kerkhof bij de NH kerk te Maarssen
.
Zoon van Andries Beukhof, moeder onbekend.
Zoon van Andries BEUKHOF (zie I.1) en Gerrigje Jansen APPELDOORN, VAN.
Gehuwd op 19-05-1816 te Langbroek, (UT).
Echtgenote is Gerrigje VOSSESTIJN.
Geboren 1792 te de Bilt, (UT).
Overleden 1859 te Maarssen, (UT).

Ligt begraven op het kerkhof NH kerk te Maarssen (UT)
 
.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter BEUKHOF, geboren 1816 te Langbroek, (UT) (zie III.1).

III.1 Pieter BEUKHOF, Landbouwer; Bouwman.
Geboren 1816 te Langbroek, (UT).
Overleden op 09-08-1895 te Maarssen, (UT).
Begraven te Maarssen, (UT).

Ligt begraven op het kerkhof NH kerk te Maarssen, (UT)
 
.
Zoon van Jan BEUKHOF (zie II.1) en Gerrigje VOSSESTIJN.
Gehuwd op 25-11-1847 te Ijsselstein, (UT).
Echtgenote is Adriana SCHAIK, VAN.
Geboren 1827 te Ijsselstein, (UT).
Overleden 1899.
Begraven te Maarssen, (UT).

Ligt begraven op het kerkhof NH kerk te Maarssen, (UT)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan BEUKHOF, geboren op 14-09-1848 te Maarssen, (UT) (zie IV.1).

IV.1 Jan BEUKHOF, veehouder (1895); landbouwer.
Geboren op 14-09-1848 om 15:00 uur te Maarssen, (UT) (aangifte door: Jan Lockhorst; Abraham Heijmans).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 20-09-1922 te Zoelen, Buren, (GD) op 74-jarige leeftijd.
Begraven te Maarssen, (UT).

Ligt begraven op het kerkhof NH kerk te Maarssen, (UT)
 
.
Zoon van Pieter BEUKHOF (zie III.1) en Adriana SCHAIK, VAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-05-1878 te Breukelen-Nijenrode, (UT).
Echtgenote is Hendrika GINKEL, VAN, 24 jaar oud.
Geboren op 10-10-1853 te Breukelen, Nijenrode, (UT).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 14-02-1902 te Maarssen, (UT) op 48-jarige leeftijd.
Dochter van Cornelis GINKEL, VAN en Maria BREE, DE.
Uit dit huwelijk:
1.  Gijsbertus BEUKHOF, geboren op 06-09-1895 te Maarssen, (UT) (zie V.1).

V.1 Gijsbertus BEUKHOF, landbouwer.
Geboren op 06-09-1895 om 20:00 uur te Maarssen, (UT) (aangifte door: Willem Versteeg).
[Transcriptie akte van geboorte]
In het jaar achttienhonderd vijf en negentig, den zevenden september verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Maarssen, Provincie Utrecht, Jan Beukhof, oud zes en veertig jaren, van beroep veehouder, wonende te Maarssen, Dewelke ons verklaarde, dat op den zesden september dezes jaars, den avonds ten acht ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize Wijk C Numero 22 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoot Hendrika van Ginkel, zonder beroep, mede aldaar woonachtig, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Gijsbertus
 
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Willem Versteeg, oud vijf en zestig jaren, van beroep boschbaas, wonende te Maarsseveen en Casparus Alexander de Bruijn, oud zestig jaren, van beroep zonder, wonende te Maarsseveen als getuigen.
En hebben wij deze acte ba voorlezing, onderteekend met den vader en de getuigen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1969 op 73-jarige leeftijd.
Begraven 00-04-1969 te Maarssen, (UT).
Ligt begraven op de Nederlands hervormde begraafplaats aan de Kerkweg te Maarssen
.

Zoon van Jan BEUKHOF (zie IV.1) en Hendrika GINKEL, VAN.
Ondertrouwd op 12-10-1918 te Kortenhoef, (NH) / Maarssen, (UT).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-10-1918 te Kortenhoef, (NH).
(getuige(n): Cornelus Gijsbertus Beukhof; Antonie Grootendorst).
[Transcriptie akte van huwelijk]
In het jaar negentienhonderd achttien den drie en twintigsten der maand october zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Kortenhoef, in het Huis der Gemeente verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan:
 
Gijsbertus Beukhof, oud drie en twintig jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Maarssen, meerderjarige zoon van Jan Beukhof, oud zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Maarssen, en van Hendrica van Ginkel, overleden.
 
En Marretje Grootendorst, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Kortenhoef, meerderjarige dochter van Jan Grootendorst, oud acht en vijftig jaren, van beroep veehouder, en van Maria Jacoba Boeschoten, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Kortenhoef.
De ouders des bruid en de vader der bruidegom hierbij tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
 
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze Gemeente en in de gemeente Maarssen op zaterdag, den twaalfden october dezes jaars, zonder stuiting is afgeloopen, hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
 
Waarvan deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Cornelis Gijsbertus Beukhof, oud zeven en twintig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Weespercarspel, broeder der bruidegom;
Antonie Grootendorst, oud acht en twintig jaren, van beroep veehouder, wonende te Kortenhoef, broeder des bruid.
 
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparanten, de ouders des bruid en de vader des bruidegoms, benevens de getuigen.

Echtgenote is Marretje GROOTENDORST, 23 jaar oud.
Geboren op 04-07-1895 om 12:30 uur te Kortenhoef, (NH) (aangifte door: Jan Warmoets; Hendrik Waagmeester).
[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den zesden juli Achttienhonderd vijf en negentig, verscheen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Kortenhoef: Jan Grootendorst, van beroep veehouder, oud vijf en dertig jaren, wonende te Kortenhoef die verklaarde, dat op den vierden juli dezes jaars des namiddags ten half een ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier bekend nummer een honderd twee en veertig, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Maria jacoba Boeschoten, zijne echtgenote, zonder beroep, mede wonennde te Kortenhoef, welk kind zal genaamd worden Marretje.
 
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Jan Warmoets, van beroep ambtenaar ter secretarie, oud vijf en twintig jaren, wonende te 's-Graveland; en van Hendrik Waagmeester, van beroep gemeenteveldwachter, oud twee en vijftig jaren, wonende te Kortenhoef en is deze akte na voorlezing, door ons onderteekend met den vader en de getuigen.

Overleden in 1968 op 72-jarige leeftijd.
Begraven 00-03-1968 te Maarssen, (UT).
Ligt begraven op de Nederlands hervormde begraafplaats aan de Kerkweg te Maarssen, (UT).
Dochter van Jan GROOTENDORST, veehouder (1913), en Maria Jacoba BOESCHOTEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan BEUKHOF, geboren in 1919 te Maarssen, (UT) (zie VI.1).

VI.1 Jan BEUKHOF.
Geboren in 1919 te Maarssen, (UT).
Zoon van Gijsbertus BEUKHOF (zie V.1) en Marretje GROOTENDORST.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd in 1946.
Echtgenote is Petronella BOS, 33 jaar oud.
Geboren in 1912 te Bunnik, (UT).
Overleden in 1994 te Ponta Grossa Parana Brazillie op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Marritje (Marry) BEUKHOF.
Geboren in 1947 te Maarssen, (UT).
2.  Thijmen Gijsbertus (Tim) BEUKHOF.
Geboren in 1949 te Maarssen, (UT).
3.  Gijsbertus (Bert) BEUKHOF.
Geboren in 1950 te Maarssen, (UT).
4.  Alida Maria (Lida) BEUKHOF.
Geboren in 1952 te Maarssen, (UT).
5.  Nelly BEUKHOF.
Geboren in 1956 te Maarssen, (UT).

Homepage | E-mail