Parenteel van Boeschoten Matthijs
 
I.1 Boeschoten, Matthijs, kleerbleker, veehouder.
Geboren op 30-03-1800 te 's-Graveland, (NH).
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 06-04-1800 te 's-Graveland, (NH), (NH) (getuige(n): Peternelletje van Dinther).
Overleden op 10-08-1840 om 04.30 uur te Utrecht, (UT) op 40-jarige leeftijd (aangifte door: Toon Kreinen; Egmond Loretten).
Bij overlijdensacte in Utrecht staat vermeld dat hij toen krankzinnig was.
In 's Graveland is op 22-08-1840 ook nog een overlijdensacte opgemaakt !.
 
Overlijden is aangegeven door Toon Kreinen, bediende, oud 25 jaren; en Egmond Loretten, bediende, oud 23 jaren, wonende beiden alhier aan de lange nieuwstraat.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze stad, geboren en wonende te 's- Graveland, kleerbleker, gehuwd met Maretje Hulscher, zoon van wijlen Gerrit Boeschoten, en wijlen Neeltje Kaars, overleden is in het gesticht voor krankzinnigen in den ouderdom van 40 jaren.

Matthijs Boeschoten noemt zich bij het overlijden van zijn eerste zoon Gerrit: Matthijs Boegschoten, en tekent als zodanig terwijl bij de geboorte van de tweede zoon Gerrit hij zich weer Boeschoten noemt.
Zoon van Wouterse Boekschoten, Gerrit, dagloner, en Keers (Koers, Kaars), Neeltje.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-07-1825 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Paul Schipper, Gerbert Hazelaar, Jan Carel Delhan).
Matthijs Boe(g)schoten, jongeman, oud 25 jaren, geboren en wonende te 's-Graveland, van beroep veehouder, zoon van Gerrit Boegschoten, overleden, en Neeltje Keers, hier tegenwoordig.
 
En Maritje Hulscher, weduwe van Dirk van Bruggen, oud 39 jaren, geboren te Weesp, en woonachtig te 's-Graveland, van beroep kleerbleekster, dochter van Jan Hulscher, hier tegenwoordig ......toestemming, en van Johanna Block, overleden.
 
Getuigen: Paul Schipper, oud 28 jaren, behuwd broeder .......... Gerbert Hazelaar, oud 39 jaren, van beroep kleerbleeker, en Jan Carel Delhan, oud 31 jaren, beroep veldwachter.
Allen woonachtig te 's-Graveland.

Echtgenote is Hulscher, Marritje (Matje), Kleerbleekster.
Geboren ca. 1786 te Weesp, (NH).
Gedoopt op 02-11-1786 te Weesp, (NH) (getuige(n): Jacob Block; Maritje Joosma).
Overleden na 1839.
Dochter van Hulscher, Jan en Block, Johanna.
Uit dit huwelijk:
1.  Boe(g)schoten, Gerrit.
Geboren op 09-02-1826 om 2.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Adolf Henderik Heenhuizen; Jan Carle Delhan).
Geboorte is aangegeven op 9-2-1826 om 11 uur Door Matthijs Boegschoten (vader), van beroep kleerbleker, wonende te 's-Graveland, en Adolf Henderik Heenhuizen, oud 60 jaar, zonder beroep, wonende te 's-Graveland, en Jan Carel Delhan, oud 32 jaar, van beroep veldwachter, wonende te 's-Graveland.
Overleden op 08-04-1826 om 17.00 uur te 's-Graveland, (NH), 58 dagen oud (aangifte door: Matthijs Boegschoten; Jan Carel Delhan).
Aangifte van overlijden op 9-4-1826 om 17.00 uur, door Matthijs Boegschoten (vader), oud 26 jaar, wonende te 's-Graveland, van beroep kleerbleker, en van Jan Carel Delhan, wonende te 's-Graveland, oud 33 jaar, van beroep veldwachter, bekende van de overledene.
Begraven op 11-04-1826 te 's-Graveland, (NH).
2.  Boeschoten, Gerrit.
Geboren op 12-06-1827 om 4.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Volkert Geijtenbeek; Jan Carel Delhan).
Geboorte is aangegeven op 12-6-1827 om 19.00 uur door Matthijs Boeschoten, van beroep kleerbleker, oud 27 jaar, wonende te 's-Graveland, en Volkert Geytenbeek, oud 25 jaar, van beroep metselaarsknecht, wonende te 's-Graveland, en Jan Carel Delhan, 63 jaar oud, van beroep veldwachter, wonende te 's-Graveland.
Overleden op 18-07-1827 om 12.00 uur te 's-Graveland, (NH), 36 dagen oud (aangifte door: Matthijs Boeschoten; Hendrik Jan Veingelink).
Overlijden is aangegeven door Matthijs Boeschoten (vader), oud 26 jaar, wonende te 's-Graveland, van beroep kleerbleker, en Hendrik Jan Veingelink, wonende te 's-Graveland, van beroep timmerman, oud 45 jaar, bekende van de overledene.
Begraven op 21-07-1827 te 's-Graveland, (NH).
3.  Boeschoten, Jansje, geboren op 30-09-1829 te 's-Graveland, (NH) (zie II.4).
4.  Boeschoten (Marretje), Matje, geboren op 18-12-1830 te 's-Graveland, (NH) (zie II.6).

II.4 Boeschoten, Jansje.
Geboren op 30-09-1829 om 4.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Arie Serat; Jacob van Daalen).
Geboorte is aangegeven op 30-9-1829 om 16.00 uur door Matthijs Boeschoten (vader), van beroep kleerbleker, oud 29 jaar, wonende te 's-Graveland, en Arie Serat, oud 37 jaar, van beroep timmerman, wonende te 's-Graveland, en Jakob van Daalen, oud 25 jaar, van beroep kleerbleker, wonende te 's-Graveland.
Overleden op 19-04-1859 om 4.00 uur te 's-Graveland, (NH) op 29-jarige leeftijd (aangifte door: Christiaan Sollman; Cornelis van Es).
Overlijden is aangegeven door Cristiaan Sollman (echtgenoot), van beroep winkelier, oud 33 jaar, wonende te 's-Graveland, en Cornelis van Es, van beroep timmerman, oud 43 jaar, wonende te 's-Graveland, behuwd broeder van de overledene, Vader Matthijs Boeschoten is reeds overleden, en moeder woont te Kortenhoef.
Dochter van Boeschoten, Matthijs (zie I.1) en Hulscher, Marritje (Matje), Kleerbleekster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-01-1853 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Jacob Schipper, Willem van Bruggen, Pieter Bosdam).
Kristiaan Sollman, geboren en wonende te 's-Graveland, smid, oud 27 jaren, meerderjarige zoon van Philippus Sollman en van Woutertje Posthumus, zonder beroep beiden te 's-Graveland woonachtig.
 
En Jansje Boeschoten, Geboren en wonende te 's-Graveland, zonder beroep, oud 23 jaren, meerderjarige dochter van Matthijs Boeschoten, overleden en van Maritje Hulscher, zonder beroep te 's-Graveland woonachtig.
 
Getuigen: Jacob Schipper, van beroep groenboer, oud 57 jaar, aangehuwde oom van de bruid, en Willem van Bruggen, van beroep kleerbleker, oud 33 jaar, behuwd broeder der bruid, en Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud 53 jaar, van alle drie genoemde te 's-Graveland woonachtig, en Jan van Dam, van beroep koetsier, oud 38 jaar, wonende te Kortenhoef, aangehuwd broeder van de bruidegom.

Echtgenoot is Sollman, Cristiaan, 27 jaar oud, grof- en hoefsmid (<1864-1872).
Geboren op 01-11-1825 om 11.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Adolf Hendrik Heerhuizen; Jan Carel Delheis).
Geboorte is aangegeven op 1-11-1825 om 16.00 uur door Philippus Sollman (vader), en Adolf Hendrik Heerhuizen, 30 jaar oud, zonder beroep, wonende te 's-Graveland, en Jan Carel Delheis, oud 62 jaar, van beroep veldwachter, wonende te 's-Graveland.
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 01-02-1893 om 10.30 uur te 's-Graveland, (NH) op 67-jarige leeftijd (aangifte door: Philippus Sollman; Willem Backhuizen).
Overlijden is aangegeven door Philippus Sollman, van beroep smid, oud 28 jaar, wonende te 's-Graveland, zoon van de overledene, en Willem Bakhuijzen, van beroep koopman, oud 50 jaar, wonende te Sloten in de provincie Noord-Holland, zwager van de overledene, adres overlijden: no.149 te 's-Graveland, echtgenoot van Catharina Boeschoten.
Was getuige bij het huwelijk van zijn schoonzusje Matje Boeschoten met Willem Bakhuijzen d.d. 9-02-1871 te Ankeveen.
Was getuige bij het huwelijk van zijn schoonzusje Catharina Boeschoten met Pieter Hennipman d.d. 1-05-1880.

Zoon van Sollman, Philippus, Smid, en Posthouwer, Woutertje.
Uit dit huwelijk:
1.  Sollman, N.N.
Geboren op 18-12-1856 te 's-Graveland, (NH).
Overleden op 18-12-1856 om 23.00 uur te 's-Graveland, (NH), 0 dagen oud (aangifte door: Christiaan Sollman; Pieter Bosdam).
Overlijden is aangegeven door Cristiaan Sollman, oud 31 jaren, grof en hoefsmid, wonende te 's-Graveland.
Overlijden heeft plaats gevonden ten huize no. 82 een levenloos kind van het mannelijk geslacht uit Jansje Boeschoten, zonder beroep, wonende mede te 's-Graveland in tegenwoordigheid van Pieter Bosdam.


II.6 Boeschoten (Marretje), Matje.
Geboren op 18-12-1830 om 21:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Evert van der Pauw; Elbert de Vries).

[Transcriptie akte van geboorte]
Den negentienden dag der maand december van 't jaar achttienonderd en dertig ten elf ure, voor den middag.
Acte van geboorte van Matje, geboren te 's-Graveland, den achttienden dag dezer maand, des avonds ten negen ure, dochter van Matthijs Boeschoten, van beroep kleerbleker, oud dertig jaren, en Matje Hulscher, oud vier en veertig jaren, wonende te 's-Graveland.
 
Het kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
Getuigen: Evert van der Pauw, oud vijf en zestig jaren, van beroep logementhouder, wonende te 's-Graveland, en Elbert de Vries, oud dertig jaren, van beroep metselaar, wonende te 's-Graveland. Op verzoek aan ons gedaan door den vader.
Zijnde deze acte na mijne voorlezing geteekend door den vader en de getuigen bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 29-12-1857 om 11:00 uur te Kortenhoef, (NH) op 27-jarige leeftijd (aangifte door: Willem van Bruggen; Pieter Bosdam).

[Transcriptie akte van overlijden]
Heden den detigsten december Achttienhonderd zeven en vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Anbtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Kortenhoef verschenen:
Willem van Bruggen, van beroep kleerbleker, oud veertig jaren, wonende te 's-Graveland, behuwd broeder van de na te noemen overledene, en Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud acht en vijftig jaren, wonende mede te 's-Graveland, geen familie van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den negen en twintigsten december dezes jaars, des morgens ten elf ure, in het huis staande te Kortenhoef, nummer een honderd en zeventien, in den ouderdom van zeven en twintig jaren, is overleden: Marretje Boeschoten, van beroep zonder, geboren te 's-Graveland, en wonende te Kortenhoef, weduwe van Hendrikus Bolderheij, dochter van wijlen Matthijs Boeschoten en van Marretje Hulscher, zonder beroep, wonende te Kortenhoef.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.

Wordt bij overlijden van haar echtgenoot Marretje genoemd.
Dochter van Boeschoten, Matthijs (zie I.1) en Hulscher, Marritje (Matje), Kleerbleekster.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-10-1851 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Fok Bolderheij, David Bolderheij, Lambertus Bolderheij,).

[Transcriptie acte van huwelijk]
Heden den zestienden october Achttienhonderd een en vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Hendrikus Cornelus Bolderheij, geboren te Naarden, en wonende alhier, timmerman, oud drie en twintig jaren, meerderjarige zoon van Johannes Jacobus Bolderheij, overleden, en van Annetje van Slooten, slijtster in sterke drank, mede alhier woonachtig.
 
En Matje Boeschoten, geboren en wonende te 's-Graveland, zonder beroep, oud twintig jaren, minderjarige dochter van Matthijs Boeschoten, overleden, en van Matje Hulscher, zonder beroep, alhier woonachtig.
 
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de bruidegom aan de Nationale Militie heeft voldaan, ten tweede hunne geboorte acte, ten derde de acte van overlijden van de vader des bruidegoms, en ten vierde de acte van overlijden van de vader der bruid.
Van welk huwelijk de beide afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gevonden op Zondagen vijf en twaalf october laatsleden.
Verklarende de moeder des bruidegom en den moeder der bruid, hier tegenwoordig, hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
 
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullem, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn verenigd.
 
In tegenwoordigheid van: Fok Bolderheij, kleerbleker, oud negen en twintig jaren, wonende te Hilversum, Daniel Bolderheij, van beroep schilder, oud, zeven en twintig jaren, wonende te Loosdrecht, Lambertus Bolderheij, van beroep kuiper, oud vijf en twintig jaren, wonende te Naarden, alle drie genoemd broeder van de bruidegom, en Willem van Bruggen, kleerbleker, oud twee en dertig jaren, wonende te 's-Graveland zijnde een halfbroer van de bruid.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend, met uitzondering an de moeder der bruid, dewelke verklaarde door onkunde niet te kunnen schrijven.
De ambtenaar voornoemd.

Echtgenoot is Bolderheij, Hendrikus Cornelus, 23 jaar oud, timmermansknecht (-1852).
Geboren op 30-07-1828 om 11:00 uur te Naarden, (NH) (aangifte door: Arie van Zanten; Pieter van Dijk).

[Transcriptie akte van geboorte]
Den dertigsten dag der maand Julij van 't jaar Achtienhonderd acht en twintig, ten elf ure, voor den middag.
Acte van geboorte van: Hendrikus Cornelus Bolderheij, geboren den dertigsten julij te Naarden, des morgens ten zes ure, zoon van Johannes Jacobus Bolderheij, daghuurder, oud twee en dertig jaren en van Annetje van Slooten, oud twee en dertig jaren, echtelieden, wonenden beiden binnen deze stad.
 
Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
Getuigen: Arie van Zanten, oud acht en vijftig jaren, van beroep Dienaar van Justitie, wonende te Naarden en Pieter van Dijk, oud drie en veertig jaren, van beroep dienaar van justitie, wonende te Naarden, op het verzoek aan ons gedaan door Johannes Jacobus Bolderheij.
 
Zijnde deze acte na mijne voorlezing geteekend door de vader en door de voornoemde getuigen en bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Johannes Gerrit Theirens, Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad Naarden.

Overleden op 13-08-1852 om 13:00 uur te 's-Graveland, (NH) op 24-jarige leeftijd (aangifte door: Fok Bolderheij; Daniel Bolderheij).

[Transcriptie, acte van overlijden]
Heden den Dertienden Augustus Achttienhonderd twee en vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland verschenen:
Fok Bolderheij, van beroep kleerbleker, oud dertig jaren, wonende te Hilversum, broeder van de na te noemen overledene en Daniel Bolderheij, van beroep schilder, oud acht en twintig jaren, wonende te Loosdrecht, broeder van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den dertienden augustus dezes jaars des namiddags ten een ure, in het huis staande in deze gemeente, niet genommerd, in den ouderdom van vier en twintig jaren, is overleden Hendrikus Cornelis Bolderheij, van beroep timmermansknecht, geboren te Naarden, wonende te 's-Graveland, Zoon van Johannes Jacobus Bolderheij, overleden en van Annetje van Slooten, slijtster in gedistelleerd, wonende te 's-Graveland, gehuwd met Marretje Boeschoten, zonder beroep, mede te 's-Graveland woonachtig.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.

Zoon van Bolderheij, Johannes Jacobus, tuinman (1820); daghuurder (1828), en Slooten, van, Annetje, slijtster in sterke drank.
Uit dit huwelijk:
1.  Bolderheij, Hendrikus Cornelis.
Geboren op 08-08-1852 om 10:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Fok Bolderheij; Pieter Bosdam).

[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den tienden augustus achttienhonderd twee en vijftig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland verschenen:
Jan Zelvelder, van beroep Heel en vroedmeester, oud een en veertig jaren, wonende te 's-Graveland welke ons heeft verklaard, dat in zijne tegenwoordigheid op den achtsten augustus dezes jaars des voormiddags ten tien ure, in het huis staande te 's-Graveland, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Marretje Boeschoten, van beroep zonder, wonende te 's-Graveland, gehuwd met Hendrikus Cornelis Bolderheij, timmermansknecht, mede te 's-Graveland woonachtig, welke door ziekte is verhinderd deze aangifte te doen in persoon, welk kind zal genaamd worden: Hendrikus Cornelis.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Heel en Vroedmeester voormeld.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Fok Bolderheij, kleerbleker, oud dertig jaren, wonende te Hilversum en van Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud twee en vijftig jaren, wonende te 's-Graveland en is deze akte na voorlezing door ons benevens den Heel en Vroedmeester en de getuigen onderteekend.

Overleden op 17-02-1932 om 09:30 uur te Loosduinen, (ZH) op 79-jarige leeftijd (aangifte door: Aart Booij; Tiese Sjoerd de Groot).

[Transcriptie akte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd twee en dertig, den achttienden der maand februari verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Gravenhage:
Aart Booij, oud een en vijftig jaren, van beroep hoofdverpleger, wonende te Loosduinen en Tiese Sjoerd de Groot, oud een en dertig jaren, van beroep hoofdverpleger, wonende te Loosduinen, die verklaarden, dat op den zeventienden der maand februari dezes jaars, des voormiddags ten half tien ure, binnen deze gemeente in het huis Monsterscheweg (Loosduinen), nommer zeven en zeventig is overleden:
Hendrikus Bolderheij, oud negen en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te 's-Graveland en wonende te Loosduinen, ongehuwd, zoon van Hendrikus Bolderheij en van Marretje Boekschoten, beiden overleden.
Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met de aangevers.


Bij zijn overlijden was hij ongehuwd
.

Homepage | E-mail