Homepage | E-mail

De naam ''Boeschoten''


Volgens de studie ''Landschap en Plaatsnamen van de West-Veluwe'' van Dr. Otten wordt het gebied Boeschoten reeds in 1326 genoemd als een ''Wildforster goed'' van de graaf van Gelre, met een Ricold van Boschoten als Wildforster.

Volgens Dr. Otten zou het gebied Boe (de) schoten zijn naam ontlenen aan een of meer schuren (boeden), staande op of bij enkele omheinde percelen (schoten).

Enkele keren komt de kwalificatie ''buerschap van Boeschoten'' voor.

Momenteel bevindt zich nog een boerderij ''Groot-Boeschoten'' in het bosgebied dat als ''Boeschoten'' op de kaart staat aangegeven op 3,5 kilometer ten zuidwesten van Garderen, richting Voorthuizen.
In de sluitsteen van de schuur van de in het gebied gelegen boerderij ''Klein Boeschoten'' zou een pijl en boog gegraveerd zijn wat mogelijk een nieuwe theorie opleverd dat de naam Boeschoten ook van het woord Boogschutter, wie weet? Bron: Jan Gerard Boeschoten

de boerderij Groot Boeschoten in 2004
De boerderij ''Groot Boeschoten'' in 2004


In de doop-trouw en -begraafregisters van de Nederlands Gereformeerde kerk te Garderen werden vanaf 1699 regelmatig personen vermeld als wonende te Boeschoten, zonder dat daarbij Boeschoten als achternaam wordt gebruikt.
Al eerder echter komt de naam (van) Boeschoten elders voor, terwijl ook later lieden die uit Boeschoten wegtrekken zich (van) Boeschoten gaan noemen.

Zo vinden we in de huwelijksregisters van de nederlands Gereformeerde kerk in Amsterdam de volgende beschrijvingen:

15-11-1643 Christiaan van Boeschotte, van de Veer(Vere) trouwt met Catharina van Harinxma, van Amsterdam.

25-11-1672 David van Boesschoth, van Middelburg, 22 jaar trouwt met Metjen van Velthusen.

Mogelijk betreft het hier een vroege emigranten-familie afkomstig uit Boeschoten.

Bij het huwelijk van zijn zoon Jan op 01-06-1634 te Barneveld wordt een Evert van Bouschoten genoemd, die bij het waarschijnleik eerdere huwelijk van jan op 02-02-1630, ook te Barneveld, Evert Jansens wordt genoemd.
Hij heet afkomstig te zijn ''van Ede in de Valck''.(in de valk, 10 kilometer ten zuiden van Boeschoten, 6 kilometer ten oosten van Barneveld, 6 kilometer ten noord-oosten van Lunteren).
Deze Evert Jansens van Boeschoten wordt zoals hierna zal worden toegelicht, gehouden als stamhouder van een familie Boeschoten die zich via Lunteren en Ederveen heeft verspreid over, in hoofdzaak, de provincie Utrecht.
Dit geslacht zal hierna als tak-A, of tak Lunteren-Ederveen worden aangeduid.

Als op 19-03-1699 te Garderen een Wouter Evertsen trouwt heet hij de zoon te zijn van Evert Cloassen, van Boeschoten (dus wonend te Boeschoten).
Wouter's zoon Jan verhuist naar, en trouwt te Baarn, alwaar zijn kinderen zich Boeschoten gaan noemen.
Een familieband met tak-A werd (nog) niet gevonden.
Evert Claassen is daarom aangenomen als de stamvader van een tweede familie Boeschoten, die zich naar het Gooi en ook naar de provincie Utrecht heeft verspreid.
Dit geslacht wordt hierna als tak-B, of tak ''Garderen-Baarn'' aangeduid.

Op 20-06-1846 overlijdt in de gemeente barneveld, onder Garderen, 42 jaar oud, Jan Aartsen van Boeschoten.
Hij is te Garderen geboren als zoon van Aart van Boeschoten en Gijsbertje Gerritsen.
Eeen band tussen deze familie en de vorige families is nog niet gevonden, zodat geslacht vooralsnog zal worden aangeduid als tak-C, of de tak ''Barneveld-Putten''.

Enkele naamdragers Boeschoten konden nog in het geheel niet worden aangesloten bij de takken A; B en C. Hiertoe horen:

Evert Cornelisse van Boeschoten, die als jongeman wonend te Driebergen op 10-12-1724 te Driebergen trouwt met Annetje Willems van Dijk.


Hentje Boegschoten, 73 jaar, op 10-1861 overleden te Leusden, geboren te Stoutenburg als dochter van Frederik Boegschoten en Marritje Gijsbers.


Aart en Thijmen Boeschoten die tussen ca. 1700 en ca. 1750 in de kerkelijke registers van Veenendaal als vader en zoon worden genoemd.


De namen Boeschoten; Boegschoten; Boekschoten; Boesschoten komen door elkaar in de zelfde families voor.

Homepage