Eerste blad    Vorig blad    Blad 2 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

VII.2 Cornelissen Boeschoten, van, Jacob, daghuurder.
 
Geboren 1745 te Ede,.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 07-02-1745 te Renswoude, (GD).
Overleden op 12-07-1815 om 11.00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Pieter Niesing; Cornelis van den Broek).
 
Het overlijden is aangegeven door Pieter Niesing, oud 49 jaren, van beroep daghuurder, woonende in de gemeente van Doorn, en Cornelis van den Broek, oud 40 jaren, van beroep landbouwer, mede woonende te Doorn, en zijnde beide de naaste geburen.
Is overleden op 70 jarige leeftijd, van beroep dagloner, wonende in de gemeente Doorn, gebooren te Veenendaal, zoon van Cornelis Boeschooten, en van Dora Jonkers, beide overleden, gehuwd met Aaltje van Garderen, oud 59 jaren, zonder beroep
.
Zoon van Janszen Boeschoten, Cornelis (zie VI.3) en Jacobs Jonkers (Schim), Theadora Dora (Dorothea).
Ondertrouwd op 26-09-1783 te Doorn, (UT).
 
Gehuwd voor de kerk op 19-10-1783 te Doorn, (UT) (Nederlands gereformeerd).
Echtgenote is Garderen, van, Aaltje, 28 jaar oud.
 
Geboren op 17-08-1755 te Doorn, (UT).
 
Overleden op 17-06-1819 om 1.00 uur te Doorn, (UT) op 63-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik van Garderen; Rijk Wittenberg).
 
Overlijden is aangegeven door Hendrik van Garderen, oud 50 jaren, arbeider, wonende in deze gemeente no 2a als broeder van de overledene en Rijk Wittenberg, oud 38 jaren, arbeider, wonende mede in deze gemeente N 26, als Gebuur en getuige.
Aaltje van Garderen, weduwe van Jacob Boeschoten, is overleden in den ouderdom van 65 jaren, in hare huizing staande binnen deze gemeente
.
Dochter van Aartsen Garderen, van, Aart en Jacobse Dashorst, van, Maria.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Aart.
 
Geboren 1785.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 23-01-1785 te Doorn, (UT).
Overleden 1792.
 
2.  Boeschoten, Dorothea (Doortje), geboren 1786 te Doorn, (UT) (zie VIII.3).
3.  Boeschoten, Cornelis.
 
Geboren 1787.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 26-08-1787 te Doorn, (UT).
Overleden <6-9-1789.
 
4.  Boeschoten, Cornelis.
 
Geboren 1789.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 06-09-1789 te Doorn, (UT).
 
5.  Boeschoten, Maria, geboren 1792 te Doorn, (UT) (zie VIII.7).
6.  Boeschoten, Aartje.
 
Geboren 1794.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 09-02-1794 te Doorn, (UT).
 
7.  Boeschoten, Aart.
 
Geboren 1795.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 11-10-1795 te Doorn, (UT).
 

VIII.3 Boeschoten, Dorothea (Doortje), naaister.
 
Geboren 1786 te Doorn, (UT).
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 30-04-1786 te Doorn, (UT).
Overleden op 09-03-1850 om 11.00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Willem Boeschoten; Cornelis van Dijk).
 
Overlijden is aangegeven door Willem Boeschoten, neef van de overleden, oud 61 jaren, van beroep metselaar, en Cornelis van Dijk, oud 57 jaren, van beroep arbeider, wonende beide te Doorn.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente, oud 64 jaren, zonder beroep, geboren en wonende binnen deze gemeente, weduwe van wijlen Nicolaas van Ginkel, dochter van Jacob Boeschoten en Aaltje van Garderen, beide overleden.

Dochter van Cornelissen Boeschoten, van, Jacob (zie VII.2) en Garderen, van, Aaltje.
Gehuwd op 01-11-1821 te Doorn, (UT).
(getuige(n): Aris van Woudenberg; Jan van Vulpen; Johannes Doornebal; Willem van de Hoef).
 
Nicolaas van Ginkel, ook bekend met de naam van Scherpenzeel, bouwknegt, geboren alhier blijkens doop extract afgegeven den twintigste september 1821, en wonende alhier, hebbende aan de loting voor de Nationale Militie voldaan blijkens certificaat afgegeven voor den Heere Gouverneur .... den achtsten oktober dezes jaar.
Meerderjarige zoon van Maaijgije van Ginkel, overleden.
Na alvorens den bruidigom te hebben aangemaand om ons bij ede te verklaren dat de plaats waar zijn moeder overleden is en die waar zij laatst gewoond heeft hem onbekend is, heeft hij ons bij ede verklaard daarvan geene de minste kennis te dragen, en alzoo kleinzoon van Hendrik van Ginkel, overleden, blijkens door extract afgegeven den 18 october dezes jares 1821 hier aan geannifeert, en van Jaas Lodder, overleden te Driebergen, blijkens extract uit het register van overlijden aldaar, afgegeven den 18 october dezes jaars 1821, mede hier aangeannexeerd.
 
En Dorothea Boeschoten, naaister, geboren en wonende alhier, oud 35 jaren, meerderjarige dochter van Jacob Boeschoten, overleden, blijkens extract uit het register van overlijden alhier afgegeven de 18 october dezes jaars en hun aangeannexeerd, en van Aaltje van Garderen, overleden, blijkens extract uit het register van overlijden alhier, afgegeven den 18 october dezes jaars in hun aangeannexeerd, kleindochter aan vaders zijde van Cornelis Boeschoten en Dorothea Jacobs, beiden overleden blijkens door vier getuigen gegeven in getekende verklaring te Veenendaal den twaalfden october dezes jaars hun aan geannexeerd, aan de moederszijde kleindochter van Aart van Garderen, overleden, blijkens extract afgegeven den 10 october desez jaars hier aan geannexeerd, en van Maria Jonkers, overleden alhier blijkens door extract afgegeven den 10 october dezes jaars en mede hieraan geannexeerd, ter andere zijde
.
Echtgenoot is Ginkel, van, Nicolaas (Klaas), bouwknecht, abeider.
 
Geboren 1787 te Doorn, (UT).
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 19-08-1787 te Doorn, (UT).
Nicolaas van Ginkel is ook bekend als Scherpenseel, zoals gemeld in de huwelijksakte.
Overleden op 04-04-1844 om 23.00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Willem an Setten; Gerard Boeschoten).
 
Overlijden is aangegeven door Willem van Setten, oud 27 jaren, van beroep hoefsmid, en Gerard Boeschoten, oud 27 jaren, van beroep kantoorbediende, wonende beide te Doorn.
Het overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente, oud 56 jaren, van beroep arbeider, geboren en wonende alhier, gehuwd met Dorothea Boeschoten, zonder beroep, wonende alhier, wiens ouders waren wijlen Maagje van Ginkel, zijnde ongehuwd geweest.

Zoon van Hendriks Ginkel, van, Maaijgje.
Uit dit huwelijk:
1.  Ginkel, van, Jacobus.
 
Geboren op 06-02-1822 te Doorn, (UT).
 
Overleden op 13-02-1844 te Doorn, (UT) op 22-jarige leeftijd.
 
2.  Ginkel, van, Aalbert.
 
Geboren op 14-06-1824 te Doorn, (UT).
 
Overleden op 10-07-1830 te Doorn, (UT) op 6-jarige leeftijd.
 
3.  Ginkel, van, Maria.
 
Geboren op 16-02-1826 te Doorn, (UT).
 
Overleden op 11-07-1830 te Doorn, (UT) op 4-jarige leeftijd.
 

VIII.7 Boeschoten, Maria.
 
Geboren 1792 te Doorn, (UT).
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 25-11-1792 te Doorn, (UT).
Overleden op 11-05-1817 om 23:00 uur te Doorn, (UT).
 
Overlijden is aangegeven door Jan Boeschooten, oud 47 jaaren, van beroep landbouwer, woonend onder de gemeente van Doorn; Gerrit Geitenbeek, oud 39 jaren, van beroep daghuurder, meede woonende onder de gemeente van Doorn.
 
Overlijden heeft plaats gevonden op 24 jarige leeftijd, zonder beroep, geboren te Doorn, dochter van Jacob Boeschooten, overleden, en van Aaltje van Garderen, oud 60 jaaren, zonder beroep, woonende onder de gemeente van Doorn, huisvrouw van Aalt van Harskamp, oud 28 jaren, van beroep daghuurder, wonende onder deze gemeente.

Dochter van Cornelissen Boeschoten, van, Jacob (zie VII.2) en Garderen, van, Aaltje.
Gehuwd op 03-03-1816 te Doorn, (UT).
(getuige(n): Hendrik Dirk Osei; Jan Rijk van den Berg; Joseph Giegel; Hendrik Jan van Nes).
 
Aalt van Harskamp. oud 27 jaren, volgens het doop attest waarlijk blijkt dat hij gedoopt is onder de gemeente van Doorn, den dertiende dag van de maand juni des jaar zeventienhonderd negenentachtig, en welk attest op den veertiende februari dezes jare door ons te Doorn is afgegeven, van beroep daghuurder, woonende onder de gemeente van Doorn, meerderjarige zoon van Barend Aalt van Harskamp, overleden te Doorn, blijkens attest uit het doopboek waar in staat dat hij aldaar begraven is op den agtste dag van de maand april van het jaar achtienhonderd en drie, en welk extract op de veertiende dag van de maand februari dezes jaar mede door ons is afgegeven.
en van Cornelia van Leersum, oud 63 jaren, zonder beroep, woonende onder de gemeente van Doorn, alhier tegenwoordig, en haar toestemming gevende.
 
En Maria Beschooten, oud 23 jaren, volgens het doopattest waarlijk blijkt dat zij gedoopt is onder de gemeente Doorn, den vijf en twintigste dag de maand november des jaars zeventien honderd twee en negentig, en welk attest op den veertiende dag van de maand februari dezes jaar te Doorn door ons is afgegeven, zonder beroep, woonende in de gemeente Doorn, meerderjarige dochter van Jacob Boeschooten, overleden te Doorn, op den twaalfden dag van den maand juli van het jaar een duizend achthonderd en vijftien blijkens attest uit het doopregister door ons afgegeven op den vijftiende dag van de maand februari dezes jaar, en van Aaltje van Garderen, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, mede woonende op den gemeente Doorn, en alhier tegenwoordig, en haare toestemming gevende tot dit huwelijk.
Welke akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Henrik Dirk Olei, oud 60 jaren, van beroep heelmeester, woonende in de gemeente Doorn, en van Jan Tijk van den Berg, oud 45 jaren, van beroep schoolmeester, woonende onder de gemeente Doorn, en Joseph Giegel, van beroep stucadoor, woonende onder den gemeente van Doorn, en Jan van Nes, oud 32 jaren, van beroep schoenmaker, meede woonende onder de gemeente van Doorn
.
Echtgenoot is Harskamp, van, Aalt, Daghuurder.
 
Geboren 1789 te Doorn, (UT).
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 13-06-1789 te Doorn, (UT).
Overleden op 14-05-1844 te Doorn, (UT).
 
Zoon van Harskamp, van, Barend Aalte en Aartzen Leersum, van, Cornelia.
Uit dit huwelijk:
1.  Harskamp, van, Barend Jacob.
 
Geboren 1816.
 
Overleden 1816.
 

VII.5 Boeschoten, Gijsbert Cornelis, daghuurder (-1817).
 
Geboren 1747 te Ede,.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 29-09-1748 te Renswoude, (GD).
Bij het huwelijk met Geertruij van Dubbeland wordt de achternaam als van Boeschooten geschreven.
Overleden op 11-04-1817 om 5.00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Hendrik Derksen; Johannes van Geelkerken).
 
Overlijden is aangegeven door Hendrik Derksen, oud 61 jaren, van beroep veldwachter, wonende in de gemeente Doorn, en Johannes Geelkerken, oud 53 jaren, zonder beroep, mede wonende in deze gemeente.
Zij hebben ons verklaard dat Gijsbert Boeschoten, oud 70 jaren, van beroep daghuurder, geboren te Veenendaal, Zoon van Cornelis Boeschoten en Dora Jonkers, beiden overleden, gehuwd met Geertruij van Dubbeland, oud 70 jaren, zonder beroep, wonende in de gemeente Doorn, op den elfden dag deezen maand april des smorgens ten 5 uren in het huis door hem bewoond gemerkt met numero 76 en gelegen in deze gemeente.

Zoon van Janszen Boeschoten, Cornelis (zie VI.3) en Jacobs Jonkers (Schim), Theadora Dora (Dorothea).
Ondertrouwd op 21-08-1772 te Doorn, (UT).
 
Gehuwd voor de kerk op 06-09-1772 te Doorn, (UT) (Nederlands Gereformeerd).
Echtgenote is Dubbeland, van (Gersen), Geertruij.
 
Geboren 00-00-1747 te Doorn, (UT).
 
Bij het huwelijk en overlijden van haar zoon Aart heet zij Geertruida Gersen, dit komt omdat haar moeder een tweede huwelijk heeft gehad met Aart Aartsen van Gersen.
Overleden op 19-12-1818 om 11.00 uur te Doorn, (UT).
 
Overlijden is aangegeven door Willem Boeschoten, oud 30 jaren, metselaar, wonende in deze gemeente no.76, zoon van den overleden, en J. van Geelkerken, oud 53 jaren, wonende mede alhier.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente, weduwe van wijlen Gijsbert Boeschoten, in den ouderdom van 78 jaren, in deze huizinge staande binnen deze gemeente no. 76
.
Dochter van Tijmenze Dubbeland, van, Gerrit en Jacobze Darshorst, van, Maria.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Cornelis, geboren op 27-11-1772 te A/w Klomp of Veenendaal, , (zie VIII.10).
2.  Boeschoten, Gerrit.
 
Geboren 1775.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 03-02-1775 te Renswoude, (GD).
 
3.  Boeschoten, Gerrigje, geboren 1777 te Renswoude, (UT) (zie VIII.14).
4.  Boeschoten, van (Doortje), Dorothea (Theodora), geboren 1779 (zie VIII.16).
5.  Boeschoten, Maria (Mietje), naaister (1825).
 
Geboren 1783 te Renswoude,.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 16-12-1783 te Renswoude, (GD).
Overleden op 02-05-1851 om 9.00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Cornelis van Dijk; Gerard Boeschoten).
 
Overlijden is aangegeven door Cornelis van Dijk, echtgenoot van de overledene, oud 59 jaren, van beroep arbeider, en Gerard Boeschoten, oud 35 jaren, van beroep kantoorbediende, neef der overledene, wonende beide te Doorn.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente, oud 68 jaren, zonder beroep, geboren te Renswoude, en wonende binnen deze gemeente, echtgenoot van genoemde eerste comparant, dochter van Gijsbert Boeschoten en Geertrui van Dubbelland, beide overleden.

Gehuwd op 01-07-1825 te Doorn, (UT).
(getuige(n): Jan Ruitenbeek; Evert Kruienberg; Johannes van Geelenkerken; Willem Boeschoten).
 
Cornelis van Dijk, oud 33 jaren, arbeider, geboren te Woudenberg, en wonende te Darthuizen, meerderjarige zoon van Cornelis van Dijk, oud 60 jaren, arbeider, en van Doortje Ingeraa, oud 65 jaren, beroep huisvrouw, wonende te Woudenberg, eerstgemelde den ouders alhier tegenwoordig en zijne toestemming gevende.
En Neeltje Boeschoten, oud 43 jaren, naaister, geboren te Renswoude, en wonende te Doorn, meerderjarige dochter van Gijsbert Cornelis Boeschoten, overleden, en van Geertrui van Dubbelland, insgelijks overleden.
Van al hetwelk wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Ruitenbeek, oud 60 jaren, metzelaar; Evert Kruienberg, oud 55 jaren; Johannes van Geelkerken, oud 63 jaren; Willem Boeschoten, oud 35 jaren.

Echtgenoot is Dijk, van, Cornelis, 32 jaar oud, Arbeider (1825-).
 
Geboren op 13-08-1792 te Woudenberg, (UT).
 
Overleden op 11-01-1874 te Doorn, (UT) op 81-jarige leeftijd.
 
Zoon van Dijk, van, Cornelis, Arbeider (1825), en Ingeraa, Doortje, Huisvrouw (1825).
6.  Boeschoten, Geertruy.
 
Geboren 1784.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 11-05-1784 te Renswoude, (GD).
 
7.  Boesschoten, Arie, geboren 1788 te Renswoude, (UT) (zie VIII.20).
8.  Boeschoten, Willem, geboren te Veenendaal, (zie VIII.23).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 2 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail