Eerste blad    Vorig blad    Blad 18 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

XII.59 Boeschoten, Bruinis Johannes, stoffeerder; koster; medewerker PTT te Doorn.
 
Geboren op 16-06-1915 te Doorn, (UT).
 
Bruinis Johannes Boeschoten was gedurende 26 jaren werkzaam bij de PTT te Doorn.
 
Zoon van Boeschoten, Bruines Wilhelm (Bruus) (zie XI.47) en Donselaar, van, Grada Willemina (Mies).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-09-1943 te Doorn, (UT).
 
kbh262.jpg
.
Gehuwd voor de kerk op 15-09-1943 te Doorn, (UT).
De kerkelijke bevestiging van het huwelijk heeft plaats gevonden in de Nederlands Hervormde kerk te Doorn, des namiddag's om 3 uur door den Weleerwaarde heer DS. S. Ybema
.
Echtgenote is Voorduijn, Hermina Ingena Elizabeth, 20 jaar oud.
 
Geboren in 1922 te Rotterdam,(ZH).
 
Overleden 1971 te Doorn, (UT).
 
Dochter van Voorduijn, Adrianus Samuel (Adrian), 1e stuurman ter koopvaardij, en Lok, Anje Neeltje, winkelierster in delicatessen.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, Annelize G.W.
 
Geboren in 1944 te Doorn, (UT).
 
 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd in 1965 te Doorn, (UT).
 
Echtgenoot is Wijngaard, van den, Nicolaas J.
 
 
 
2.  Boeschoten, Adrianus Bruinis (Aat), geboren in 1946 te Doorn, (UT) (zie XIII.45).
3.  Boeschoten, Elisabeth Hermine.
 
Geboren 1949.
 
Overleden 1995 te Zeist, (UT).
 
Bruinis Willem Boeschoten

Bruinis Willem Boeschoten

4.  Boeschoten, Bruinis Willem (Bruun).
 
Geboren in 1954 te Doorn, (UT).
 

Is leider bij de sportvereniging combinatie Dorestad Wijk bij Duurstede.

 
5.  Boeschoten, Jeroen, Webmaster; Directieassistent.
 
Geboren in 1962 te Utrecht, (UT).
 
 

XIII.45 Boeschoten, Adrianus Bruinis (Aat), Vuurwerkmeester.
 
Geboren in 1946 te Doorn, (UT).
 
 
Zoon van Boeschoten, Bruinis Johannes (zie XII.59) en Voorduijn, Hermina Ingena Elizabeth.
Relatie.
 
Partner is Mölling, Alida Anna (Alianne), bestuurder bij Star Fireworks BV te Culemborg (2014).
 
Geboren in 1950 te Den Haag, (ZH).
 
 
Uit deze relatie:
1.  Boeschoten, Björn, geboren in 1978 te Utrecht, (UT) (zie XIV.21).
2.  Boeschoten, Duncan, bestuurder bij Star Fireworks BV te Culemborg (2014).
 
Geboren in 1978 te Utrecht, (UT).
 
 

XIV.21 Boeschoten, Björn.
 
Geboren in 1978 te Utrecht, (UT).
 
 
Zoon van Boeschoten, Adrianus Bruinis (Aat) (zie XIII.45) en Mölling, Alida Anna (Alianne), bestuurder bij Star Fireworks BV te Culemborg (2014).
Relatie.
 
Partner is Beus, de, Anita.
 
Geboren in 1976 te Tiel, (GD).
 
 
Uit deze relatie:
1.  Boeschoten, Aaron.
 
Geboren in 2016 te Tiel, (GD).
 
 

XI.51 Boeschoten, Wilhelmina Catharina.
 
Geboren op 25-09-1885 om 14.30 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Johannes Hendrikus Boeschoten; Egbertus Cornelis Melchior).
 
De geboorte is aangegeven door Willem Anthonie Boeschoten, oud 34 jaren, van beroep timmerman, wonende te Doorn.
Geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente in het huis wijk A nummer 102 uit zijne echtgenote Maria Ruitenbeek, zonder beroep, wonende te Doorn.
is deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johannes Hendrikus Boeschoten, oud 29 jaren, van beroep timmerman, wonende te Doorn; en Egbertus Cornelis Melchior, oud 31 jaren, van beroep koopman, wonende te Doorn.

Overleden in 1983 te Utrecht, (UT) op 97-jarige leeftijd.
 
Begraven 00-01-1983 te Utrecht, (UT). Ligt begraven op de begraafplaats Tolsteeg te Utrecht.
gs711.jpg
.
Dochter van Boeschoten, Willem Anthonie (zie X.69) en Ruitenbeek, Maria.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-07-1912 te Doorn, (UT).
(getuige(n): Bruinis Wilhelm Boeschoten; Hermanus Bernardus Smit;Johannes Azueris van Beek; Izaak Albertus van Beek).
 
Dirk Jan van Beek, oud 27 jaren, onderwijzer, geboren en wonende te Utrecht, meerderjarige zoon van Izaäk Albertus van Beek, meubelmaker en Hendrika Anthonia van de Vooren, zonder beroep beiden wonende te Utrecht, alhier tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende en
 
Willemina Catharina Boeschoten, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Doorn, meerderjarige dochter van Willem Anthonie Boeschoten, overleden en Maria Ruitenbeek, zonder beroep, wonende te Doorn, alhier tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
 
In tegenwoordigheid van Bruinis Wilhelm Boeschoten, oud 28 jaren, koster, wonende te Doorn, broeder des echtgenote; Hermanus Bernardus Smit, oud 29 jaren, lijnwachter der Telegraphie, wonende te Utrecht, zwager des echtgenoote; Johannes Azueris van Beek, oud 29 jaren, meubelmaker en Izaäk Albertus van Beek, oud 24 jaren, meubelmaker, beiden wonende te Utrecht, broeders van den echtgenoot, allen als getuigen.

Echtgenoot is Beek, van, Dirk Jan, 27 jaar oud, onderwijzer.
 
Geboren op 08-07-1885 om 10:00 uur te Utrecht, (UT).
 
Overleden op 06-12-1938 te Utrecht, (UT) op 53-jarige leeftijd.
 
Begraven 00-12-1938 te Utrecht, (UT). Ligt begraven op de begraafplaats Tolsteeg te Utrecht.
Zoon van Beek, van, Izaäk Albertus, Schrijnwerker (1882) Meubelmaker, en Vooren, van de, Hendrika Anthonia.
Uit dit huwelijk:
1.  Beek, van, Jaques Albertus.
 
Geboren op 18-10-1913 te Utrecht, (UT).
 
 

IX.40 Boeschoten, Cornelis, metselaar (1844-1888), winkelier (1849-1854).
 
Geboren op 17-09-1820 om 23.00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Arres van Woudenberg; Johannes van Geelkerken).
 
Geboorte is aangegeven door Willem Boeschooten, oud een en dertig jaren, metzelaar, woonende in deze gemeente no. 76 als vader.
Is geboren ui Hendrika Oorschot, zijne huisvrouw.
Zijnde deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Arres van Woudenberg, oud zeven en vijftig jaar, wonende alhier no. 75; en Johannes van Geelkerken, oud vijf en vijftig jaar, bode, wonende alhier no. 77
.
Gedoopt (Nederlands Hervormd) op 24-09-1820 te Doorn, (UT).
In het algemeen Politieblad uit 1866 staat de volgende melding van diefstal:
pblad509.jpg
.
Overleden op 21-10-1888 om 9.30 uur te Doorn, (UT) op 68-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Riksen; Krijn Brands).
 
Overlijden is aangegeven door Jan Riksen, oud 64 jaren, van beroep grafbidder, en Krijn Brands, oud 29 jaren, van beroep broodbakker, beiden wonende te Doorn.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente, oud 68 jaren, metselaar, geboren en wonende te Doorn, weduwenaar van Jannigje la Riviere, zoon van Willem Boeschoten en Hendrika Oorschot, beiden overleden.

Begraven te Doorn, (UT).
Zoon van Boeschoten, Willem (zie VIII.23) en Oorschot, van, Hendrika.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-08-1845 te Doorn, (UT).
 
Cornelis Boeschoten, oud 25 jaren, metselaar, geboren en wonende te Doorn, meerderjarige zoon van Willem Boeschoten, meestermetselaar, wonende te Doorn, hier tegenwoordig en zijne toestemming gevende voor dit huwelijk, en van Hendrika van Oorschot, overleden.
 
En, Jannigje la Riviére, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Doorn, meerderjarige dochter van Pieter la Riviére, meestertimmerman, en van Maria van Mourik, zonder beroep, echtelieden wonende te samen insgelijk te Doorn., beide alhier tegenwoordig, en hunne toestemming gevende tot dit huwelijk.
Waarvan wij deze acte hebben afgemaakt in tegenwoordigheid van Gerard Boeschoten, oud 29 jaren, kantoorbediende, broeder des aanstaande echtgenote; ... Geuker, oud 71 jaren, zonder beroep; Adrianus Toonder, oud 35 jaren, meestersmid,; en Jacob Schut, oud 39 jaren, timmerman, allen hier wonende binnen de gemeente van Doorn als getuigen.

Echtgenote is Riviere, la, Jannigje, 24 jaar oud.
 
Geboren op 20-01-1821 om 16.00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Jan van Vulpen; Hendrik van Mourik).
 
Geboorte is aangegeven door Pieter la Riviere, oud 23 jaren, timmermansknecht, wonende in deze gemeente no 99, als vader welke ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld.
Is geboren uit hem en zijne echtgenoote Maria van maurik.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Vulpen, oud 51 jaren, wonende binnen deze gemeente no. 116, en Hendrik van Maurik, oud 46 jaren, broodbakker, wonende mede alhier onder no 95.

Overleden op 22-08-1884 om 9.00 uur te Doorn, (UT) op 63-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Versteegh; Teunis van der Baan).
 
Overlijden is aangegeven door Willem Versteegh, oud 49 jaren, van beroep klompenmaker, en Teunis van der Baan, oud 29 jaren, van beroep smid, beiden woonende te Doorn.
Het overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente, oud 63 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Doorn, echtgenote van Cornelis Boeschoten, dochter van Pieter la Rieviere en Maria van Maurik, beiden overleden.

Dochter van Riviere, la, Pieter, timmermansknecht (1821); meestertimmerman, en Mourik, van, Maria.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, Hendrik Anthonie.
 
Geboren op 27-10-1845 om 20.00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Gerrit Boeschoten; Gijsbert Boeschoten).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis Boeschoten, oud 25 jaren, winkelier, wonende te Doorn.
De geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente uit genoemde Cornelis Boeschoten en zijn echtgenoote Jannigje la Riviere, zonder beroep, wonende insgelijke alhier.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Boeschoten, oud 29 jaren, van beroep kantoorbediende, en Gijsbert Boeschoten, oud 27 jaren, van beroep timmerman, wonende beiden te Doorn als getuigen.
 
Geboorte heeft plaats gevonden binnen 9 maanden na het gesloten huwelijk
.
Overleden op 28-10-1851 om 4.00 uur te Doorn, (UT) op 6-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Boeschoten, Gerard Boeschoten).
 
Overlijden is aangegeven door Cornelis Boeschoten, oud 31 jaren, van beroep winkelier, en Gerard Boeschoten, oud 35 jaren, van beroep kantoorbediende, neef van de overledene, wonende beide te Doorn.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente, oud 6 jaren, zonder beroep, geboren en wonende binnen deze gemeente, zoon van de eerste comparant, en dezelfde echtgenote, Jannigje la Riviere, zonder beroep, mede alhier woonachtig.

2.  Boeschoten, Maria, geboren op 31-03-1847 te Doorn, (UT) (zie X.78).
3.  Boeschoten, Willem.
 
Geboren op 05-11-1849 om 12.00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Willem Boeschoten; Gerard Boeschoten).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis Boeschoten, oud 29 jaren, van beroep winkelier, wonende te Doorn.
De geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente uit hem comparant en dezelfde echtgenoote Jannigje la Riviere, zonder beroep, mede alhier woonachtig.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Willem Boeschoten, vader der aangever, oud 61 jaren, van beroep metselaar; en Gerard Boeschoten, broeder der aangever, oud 33 jaren, van beroep kantoorbediende, wonende beide te Doorn, als getuigen.

Is ongehuwd gebleven.
Overleden op 25-09-1911 om 02.30 uur te Doorn, (UT) op 61-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Jansen; Christiaan van der Molen).
 
Overlijden is aangegeven door Willem Jansen, oud 46 jaren, van beroep lijkbezorger; en Christiaan van der Molen, oud 34 jaren, van beroep veldwachter, beiden wonende te Doorn.
Het overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente, oud 61 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Doorn, ongehuwd, zoon van Cornelis Boeschoten en Jannigje la Riviere, beiden overleden.

4.  Boeschoten, Petronella Maria.
 
Geboren op 19-08-1851 om 16.00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Gerard Boeschoten; Willem Boeschoten).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis Boeschoten, oud 30 jaren, van beroep winkelier, wonende te Doorn.
De geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente uit Jannigje la Riviera, zonder beroep, wonende mede alhier.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerard Boeschoten, broeder der aangever, oud 35 jaren, van beroep kantoorbediende; en Willem Boeschoten, vader der aangever, oud 62 jaren, van beroep metselaar, wonende beide te Doorn.

Overleden op 27-01-1910 om 16.30 uur te Utrecht, (UT) op 58-jarige leeftijd (aangifte door: Gerardus van der Veer; Willem Frederik Hennevelt).
 
Overlijden is op 28-01-1910 aangegeven door Gerardus van der Veer, aanspreker, oud 50 jaren; en Willem Frederik Hennevelt, bode, oud 46 jaren.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze stad, in den ouderdom van 58 jaren, zonder beroep, geboren te Doorn, wonende alhier Adriaanstraat 24, gehuwd met Dirk Takken, dochter van Cornelis Boeschoten en van Jansje de la Riviere, beiden overleden.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-12-1880 te Doorn, (UT).
(getuige(n): Martinus Jan Takken; Jan Adrianus Takken; Hendrik Anthonie Boeschoten; Jan van Mourik).
 
Dirk Takken, oud 30 jaren, smid, geboren en wonende te de Bilt, meerderjarige zoon van Jan Takken, smid, en Jannigje van Mourik, zonder beroep, beiden wonende te de Bilt en,
 
Petronella Maria Boeschoten, oud 29 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Doorn, meerderjarige dochter van Cornelis Boeschoten, metselaar en Jannigje la Riviére, zonder beroep, beiden wonende te Doorn, alhier tegenwoordig en hunne toestemming gevende.
 
In tegenwoordigheid van: Martinus Jan Takken, oud 28 jaren, rijtuigmaker, wonende te de Bilt, broeder van den bruidegom; Jan Adrianus Takken, oud 25 jaren, smid, wonende te de Bilt, broeder van den bruidegom; Hendrik Anthonie Boeschoten, oud 27 jaren, metselaar, wonende te Doorn, broeder van den bruid; en Jan van Mourik, oud 28 jaren, bakker, wonende te de Bilt, neef van den bruidegom, alle drie als getuigen.

Echtgenoot is Takken, Dirk, 30 jaar oud, Smid; Rijtuigmaker (1888).
 
Geboren op 18-08-1850 te de Bilt, (UT).
 
Overleden op 14-12-1923 te de Bilt, (UT) op 73-jarige leeftijd.
 
Zoon van Takken, Jan, Smid, en Mourik, van, Jannigje.
5.  Boeschoten, Hendrik Anthonie (Hein), geboren op 28-11-1853 te Doorn, (UT) (zie X.82).
6.  Boeschoten, Johanna Jacoba, geboren op 07-12-1854 te Doorn, (UT) (zie X.85).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 18 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail