Eerste blad    Vorig blad    Blad 27 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

XIII.106 Zuidema, Yvonne Ottolien, Reisadviseuse.
 
Geboren in 1958 te Arnhem, (GD).
 
 
Dochter van Ir. Zuidema, Mr. Bert, Ingenieur te Delft; Octrooigemachtigde; Jurist; was werkzaam bij de AKU - ENKA te Arnhem, en Boeschoten, Magrieta Fenna (Rieta) (zie XII.95).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd in 1985 te Bloemendaal, (NH).
 
Echtgenoot is Norden, van, Willem Bernard, 26 jaar oud, Leraar MEAO.
 
Geboren in 1958 te Haarlem, (NH).
 
 
Uit dit huwelijk:
1.  Norden, van, Yorick Bastiaan.
 
Geboren in 1986 te Haarlem, (NH).
 
 
Relatie.
 
Partner is Rowan.
 
 
 
2.  Norden, van, Martijn Didier.
 
Geboren in 1989 te Haarlem, (NH).
 
 
Relatie.
 
Partner is Jannah.
 
 
 
3.  Norden, van, Dominique Sascha.
 
Geboren in 1999 te Haarlem, (NH).
 
 
Relatie.
 
Partner is Gert-Jan.
 
 
 

XIII.109 Zuidema, Menno Richard, Medewerker AVIS-Nederland.
 
Geboren in 1967 te Arnhem, (GD).
 
 
Zoon van Ir. Zuidema, Mr. Bert, Ingenieur te Delft; Octrooigemachtigde; Jurist; was werkzaam bij de AKU - ENKA te Arnhem, en Boeschoten, Magrieta Fenna (Rieta) (zie XII.95).
Samenwonend.
 
Partner is Stäheli-Moreira, Claudia.
 
 
 
Uit deze relatie:
1.  Zuidema, Roxane.
 
 
 
2.  Zuidema, Anton.
 
 
Overleden.
 

Maria Elizabeth Magdalena Boeschoten

Maria Elizabeth Magdalena Boeschoten

XI.73 Boeschoten, Maria Elizabeth Magdalena (Uk).
 
Geboren op 06-02-1905 om 21:00 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Jan Willem Ruijtenbeek; Cornelis Johannes Idenburg).
 
In het jaar negentien honderd vijf, den zevenden dag der maand februari verscheen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Doorn:
Hendrik Anthonie Boeschoten, oud een en vijftig jaren, van beroep metselaar, wonende te Doorn.
Dewelke ons verklaarde, dat op den zesden dag der maand februari dezes jaars, des avonds ten negen ure, binnen deze gemeente in het huis (Wijk A Numeor vijftien) is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem en zijne echtgenoote Teuntje Elizabeth van Donselaar, zonder beroep, wonende te Doorn, aan welk kind gegeven worden de voornamen van Maria Elizabeth Magdalena.
 
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Jan Willem Ruitenbeek, oud zes en vijftig jaren, van beroep gemeente opzichter, wonende te Doorn, en Cornelis Johannes Idenburg, oud acht en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Doorn als getuigen.
Hebbende wij tegenwoordige acte, na voorlezing, onderteekend met den comparant en de getuigen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Heeft in 1980 de hoofdprijs van fl. 75.000 gewonnen in de Puzzelcompetitie van de Telegraaf.

Overleden na 1979.
 
Dochter van Boeschoten, Hendrik Anthonie (Hein) (zie X.82) en Donselaar, van, Teuntje Elizabeth.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd in 1946 te Doorn, (UT).
 
Echtgenoot is Becker, Hendrikus Johannes, 50 jaar oud, meubelmaker (1919); antiquair te Zeist (1950).
 
Geboren op 19-01-1896 om 14:00 uur te Zeist, (UT) (aangifte door: George Becker; Willem van Lunteren).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Heden, den twintigsten januari achttien honderd zes en negentig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zeist verschenen:
Johannes Hendrikus Becker, oud vier en dertig jaren, koopman, wonende te Zeist, die ons verklaarde, dat op den negentienden januari dezes jaars, des namiddags te twee uur, binnen deze gemeente, in het huis Oude Arnhemsche weg numero honderd negen en vijftig is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote, Jannetje Westerink, zonder beroep, met hem wonende te Zeist, aan welk kind gegeven worden de voornamen van:
Hendrik Johannes.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van George Becker, oud acht en twintig jaren, behangersknecht, wonende te Zeist en Willem van Lunteren, oud twee en dertig jaren, letterzetter, wonende te Zeist als getuigen.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangever en de getuigen.

Overleden op 21-01-1961 op 65-jarige leeftijd.
 
Begraven te Zeist, (UT). Ligt begraven op de Nieuwe begraafplaats aan de Woudenbergseweg 48 te Zeist, (UT).

Zoon van Becker, Johannes Hendrikus, koopman (1896); antiquair, en Westerink, Jannetje.
Uit dit huwelijk:
1.  Becker, Freda.
 
 
 

XI.74 Boeschoten, Gerhard, bouwkundig opzichter (1937); vertegenwoordiger (1939); autocoureur.
 
Geboren op 28-12-1906 om 03:30 uur te Doorn, (UT) (aangifte door: Jan Willem Ruitenbeek; Christiaan van der Molen).
 
[Transcriptie akte van geboorte]
In het jaar negentienhonderd zes, den acht en twintigsten dag der maand december verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doorn,
Hendrik Anthonie Boeschoten, oud drie en vijftig jaren, van beroep metselaar, wonende te Doorn,
Dewelke ons verklaarde, dat op den acht en twintigsten dag der maand december dezes jaars, des voormiddags ten half vier ure, binnen deze Gemeente in het huis (Wijk A Numero vijftien) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem en zijne echtgenoote Teuntje Elizabeth van Donselaar, zonder beroep, wonende te Doorn, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Gerhard.
 
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Jan Willem Ruitenbeek, oud zeven en vijftig jaren, van beroep gemeente opzichter, wonende te Doorn en Christiaan van de Molen, oud zes en twintig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Doorn, als getuigen.
Hebbende wij tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den Comparant en de getuigen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1980 te Doorn, (UT) op 73-jarige leeftijd.
 
Gecremeerd in 1980 te Utrecht, (UT).
De crematie heeft plaats gevonden in het crematorium Daelwijck te Utrecht, (UT).
Zoon van Boeschoten, Hendrik Anthonie (Hein) (zie X.82) en Donselaar, van, Teuntje Elizabeth.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-11-1937 te Eindhoven, (NB).
 
Echtgenote is Fliehe, Geertruida Cornelia Bernardina, 27 jaar oud.
 
Geboren op 19-01-1910 te Delft, (ZH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1988 te Doorn, (UT) op 78-jarige leeftijd.
 
Gecremeerd in 1988 te Utrecht, (UT).
Dochter van Fliehe, Bernhard Georgius, schoenfabrikant, en Boom, van der, Cornelia Catharina Elisabeth.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, n.n.
 
Geboren in 1939 te Soest, (UT).
 

Is aangegeven als levenloos geboren kind.
 

Overleden op 01-05-1939 om 00:30 uur te Soest, (UT), 0 dagen oud.
 
[Transcriptie akte van overlijden]
Heden twee mei negentienhonderd negen en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Soest:
Boeschoten, Gerhard, oud twee en dertig jaren, vertegenwoordiger, wonende te Soest, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op een mei dezes jaars, te half een uur, in deze gemeente, Fliehe, Geertruida Cornelia Bernardina, zonder beroep, wonende te Soest, echtgenoote van boven genoemde comparant is bevallen van een kind hetwelk door hem als levenloos wordt aangegeven.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

2.  Fliehe Boeschoten, Marian, geboren in 1940 te Soest, (UT) (zie XII.99).
3.  Fliehe Boeschoten, Gerhard, geboren in 1946 te Doorn, (UT) (zie XII.101).
4.  Fliehe Boeschoten (Toets), Karin.
 
Geboren in 1946 te Doorn, (UT).
 
Heeft op verzoek van de laatste wens van haar moeder haar achternaam aangenomen.
 
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd in 1975 te Den Haag, (ZH).
 
Echtgenoot is Staal, Frank, Bankdirecteur onderhandse leningen en belegginge Banque Parisbas.
 
Geboren 1923.
 
Overleden in 1985 te Huizen, (NH).
 
Gecremeerd 1985.
Zoon van Staal, Machiel, bankier (1920), en Elffers, Maria Clasina.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd in 1986 te Wassenaar, (ZH).
 
Echtgenoot is Teengs Gerritsen, Carel Victor, 55 jaar oud.
 
Geboren in 1930 te Lausanne, Zwitserland.
 
Overleden in 2003 te Hattem, (GD) op 72-jarige leeftijd.
 
Gecremeerd.
Zoon van Teengs Gerritsen, Johan, zelfstandige, en Maciver, Christina.

XII.99 Fliehe Boeschoten, Marian.
 
Geboren in 1940 te Soest, (UT).
 
Heeft op verzoek van de laatste wens van haar moeder haar achternaam aangenomen.
 
Dochter van Boeschoten, Gerhard (zie XI.74) en Fliehe, Geertruida Cornelia Bernardina.
Gehuwd (1).
 
Echtgenoot is Mann, John M.
 
 
 
Gehuwd (2).
 
Echtgenoot is Graaf, de, G.
 
 
 
Uit het tweede huwelijk:
1.  Mann, Christiaan.
 
Geboren voor 1980.
 
Heeft de naam van de 2e man uit het huwelijk van zijn moeder aangenomen.
 
Relatie.
 
Partner is Helena.
 
Geboren te Rusland, (Rusland).
 
 
2.  Mann, Carolien.
 
Geboren voor 1980.
 
Heeft de naam van de 2e man uit het huwelijk van haar moeder aangenomen.
 


Eerste blad    Vorig blad    Blad 27 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail