Eerste blad    Vorig blad    Blad 31 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.30 Boeschoten, van, Cornelis, flankeur bij de dertiende afdeling Infanterie (1839); Winkelier (1842-1845); Broodbakker (1844); molenaarsknecht (1851); Metselaar (1865),.
 
Geboren op 03-01-1811 te Zoelmond, (GD).
 

[Transcriptie, akte van geboorte]
1811 Den 3 louwm een kind geboren, gedoopt den 20 dito, Cornelis
Vader Dirk van Boeschoten, moeder Geertrui Remie
Get: den ouders
.
Gedoopt (Nederlands gereformeerd) op 20-01-1811 te Zoelmond, (GD).
De ouders traden op als getuigen.

Bij de keuring voor de Nationale Militie, lichting 1830, wordt Cornelis als volgt beschreven: lengte 1 el 690 strepen; ogen blauw; kin rond; aangezicht ovaal; neus en mond dik; voorhoofd smal; haar blond.

Overleden op 04-08-1865 om 12.30 uur te Utrecht, (UT) op 54-jarige leeftijd (aangifte door: Barend Tenschegget; Cornelis Martinus van Giessen).
 

[Transcriptie, akte van overlijden]
Op heden den vijfden augustus achttien honderd vijf en zestig, zijn voor ons ondergeteekende ambtenaar van de burgerlijken stand der stad Utrecht, in het huis der gemeente, verschenen:
Barend Tenschegget, schrijver, oud een en vijftig jaren; en Cornelis Martinus van Giessen, stadsbode, oud drie en zeventig jaren, wonende beide alhier; die ons verklaard hebben, dat op den vierden dezer maand des morgens ten half een ure, in den ouderdom van vier en vijftig jaren binnen deze stad is overleden:
Cornelis van Boeschoten, metselaar, geboren te Zoelmond, wonende alhier in de kleine tuinstraat B 722, vroeger weduwenaar van Maria Hendrika Glijm, thans gehuwd met Wilhelmina Antonia Slijkhuijsen, zoon van Dirk van Boeschoten, en van Geertrui Remie, beiden overleden.
En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend met de comparanten.

Zoon van Boeschoten, van, Dirk Cornelis (zie VII.14) en Remie, Geertruida.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 29-05-1839 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Gerrit van Maanen; Cornelis Johannes van Rijn; Willem Martinus van Monchou; Johannes van Embden).
 
Cornelis van Boeschoten, broodbakker, flankeur bij de dertiende afdeling infanterie, geboren te Zoelmond, wonende alhier, oud 28 jaren, meerderjarige zoon van Dirk van Boeschoten, overleden, en van Geertrui Remie, buiten beroep, wonende te Ingen ... Gelderland ten eersten
 
En Maria Hendrika Glijm, buiten beroep, geboren en wonende alhier, oud 19 jaren, minderjarige dochter van Christoffel Johannes Glijm, buiten beroep, en van Berendina Willemse, wonende alhier, ter andere zijde.

Echtgenote is Glijm, Maria Hendrika, 19 jaar oud.
 
Geboren op 20-02-1820 om 13:00 uur te Utrecht, (UT).
 
Overleden op 31-08-1847 om 10:00 uur te Utrecht, (UT) op 27-jarige leeftijd.
 
Maria Hendrika Glijm, geboren te Utrecht, huisvrouw van Cornelis van Boeschoten, metzelaar, dochter van Christoffel Johannes Glijm en Berendina Willemse, overleden.
Dochter van Glijm, Christoffel Johannes en Willemse, Berendina.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 08-10-1851 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Hendrikus de Graaff;).
 
Echtgenote is Slijkhuijsen, Wilhelmina Antonia, 25 jaar oud.
 
Geboren op 10-10-1825 om 20.00 uur te Amersfoort, (UT).
 
Overleden op 26-04-1901 om 15.30 uur te Utrecht, (UT) op 75-jarige leeftijd (aangifte door: Boudewijn Dumans;Johannes van Engelenburg).
 
Overlijden is aangegeven door Boudewijn Dumans, portier, oud 59 jaren,; en Johannes van Engelenburg, bode, oud 52 jaren, wonende beiden alhier.
Overlijden heeft plaats gevonden in den ouderdom van 76 jaren binnen deze stad, zonder beroep, geboren te Amersfoort, wonende alhier aan de Griftstraat 30, weduwe van Cornelis van Boeschoten, dochter van Lambertus vaan Slijkhuijsen, en van Johanna Hendrica van Ijsendoorn, beiden overleden.

Dochter van Slijkhuijsen, Lambertus en Ijsendoorn, van, Johanna Hendrica.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Dirkje, geboren op 20-04-1840 te Utrecht, (UT) (zie IX.67).
2.  Boeschoten, van, Christoffel Johannes.
 
Geboren op 27-09-1842 om 05.30 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Evert Barneveld; Hermanus Wismeijer).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, winkelier, oud 32 jaren, wonende alhier aan de Springweg E 229.
Is geboren uit zijn wettige vrouw Maria Hendrika Glijm, ten zijne huize.
Deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Evert Barneveld, bediende, oud 30 jaren; en Hermanus Wismeijer, tuinman, oud 35 jaren, wonende beide alhier.

Overleden op 26-09-1845 om 8.00 uur te Utrecht, (UT) op 2-jarige leeftijd (aangifte door: Hermanus van Westrienen; Willem Martinus van Mondjan).
 
Overlijden is aangegeven door Hermanus van Westrienen, groefbidder, oud 56 jaren; en Willem Martinus van Mondjan, stadsbode, oud 56 jaren, wonende beiden alhier.
Is overleden ten huize van de ouders op den leeftijd van 3 jaren, geboren te Utrecht, zoon van Cornelis van Boeschoten, winkelier, en Maria Hendrika Glijm, wonende alhier aan den Springweg wijk E no. 229.

3.  Boeschoten, van, Barendina Maria, geboren op 12-05-1844 te Utrecht, (UT) (zie IX.70).
Uit het tweede huwelijk:
4.  Boeschoten, van, Carel Cornelis, geboren op 23-07-1853 te Utrecht, (UT) (zie IX.71).
5.  Boeschoten, van, Johanna Jacoba, geboren op 02-07-1856 te Utrecht, (UT) (zie IX.74).
6.  Boeschoten, van, Jan, timmerman.
 
Geboren op 11-08-1859 om 3.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Carel Frederik Zwesch; Johannes van Gorp).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, metselaar, oud 48 jaren, wonende alhier achter de Cool, Wijk B no 722.
De geboorte heeft plaats gevonden alhier, uit zijn wettige vrouw Wilhelmina Antonia Slijkhuijsen.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Carel Frederik Zwesch, zadelmaker, oud 35 jaren, en Johannes van Gorkum, werkman, oud 31 jaren, wonende beiden alhier.

Overleden op 22-07-1880 om 13.00 uur te Utrecht, (UT) op 20-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Johannes Oudegeest; Johannes Veldhuizen).
 
Overlijden is aangegeven door Willem Johannes Oudegeest, groefbidder, oud 41 jaren; en Johannes Veldhuizen, bode, oud 45 jaren.
Overlijden heeft plaats gevonden in den leeftijd van 20 jaren binnen deze stad, timmerman, geboren te Utrecht, ongehuwd, zoon van Cornelis van Boeschoten, overleden, en van Wilhelmina Antonia Slijkhuijsen, zonder beroep, wonende alhier in de Kleine Turfstraat B 722.

7.  Boeschoten, van, Cornelis.
 
Geboren op 29-01-1862 om 13.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Carel Frederik Jewesch; Hein van Maarschalk).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, metselaar, oud 50 jaren, wonende alhier in de Kleinetuinstraat Wijk B no. 722.
Geboorte heeft plaats gevonden uit zijne wettige vrouw Wilhelmina Antonia Slijkhuijsen.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Carel Frederik Jiwesch, zadelmaker, oud 37 jaren; en Hein van Maarschalk, metselaar, oud 37 jaren, wonende beiden alhier.

Overleden op 27-12-1862 om 3.00 uur te Utrecht, (UT), 332 dagen oud (aangifte door: Casper Cornelis Vink; Willem ... van der Gulden).
 
Overlijden is aangegeven door Casper Cornelis Vink, aanspreker, oud 41 jaren; en Willem .... van der Gulden, stadsbode, oud 45 jaren.
Overlijden heeft plaats gevonden in den ouderdom van 11 maanden, geboren te Utrecht, zoon van Cornelis van Boeschoten, metselaar, en van Wilhelmina Antonia Slijkhuijsen, wonende alhier aan den Springweg B 722.

8.  Boeschoten, van, Cornelis.
 
Geboren op 30-01-1864 om 12.30 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Carel Frederik Zwesch; Adrianus de Bouten).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, metselaar, oud 53 jaren, wonende alhier in de Tuinstraat wijk B no. 722.
De geboorte heeft plaats gevonden alhier uit zijn wettige vrouw Wilhelmina Antonia Slijkhuijsen.
Deze verklaring is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Carel Frederik Zwesch, zadelmaker, oud 39 jaren, en Adrianus de Bouten, metselaar, oud 49 jaren, wonende beiden alhier.

Overleden op 23-06-1866 om 14.00 uur te Utrecht, (UT) op 2-jarige leeftijd (aangifte door: Casper Cornelis Vink; Jan Smit ....).
 
Overlijden is aangegeven door Casper Cornelis Vink, aanspreker, oud 45 jaren, en Jan Smit ...., stadsbode, oud 58 jaren, wonende beide alhier.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze stad, in den ouderdom van 2 jaren, geboren te Utrecht, zoon van Cornelis van Boeschoten, overleden en van Wilhelmina Antonia Slijkhuijsen, wonende alhier Kleine tuinstraat B 722.


IX.67 Boeschoten, van, Dirkje.
 
Geboren op 20-04-1840 om 18.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Geurt van Huijgen, Johannes Boschaart).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, broodbakker, oud 29 jaren, wonende alhier aan het Springweg Wijk E no. 229.
De geboorte heeft plaats gevonden uit zijn wettige vrouw Maria hendrika Glijm, oud 20 jaren ten zijne huize.
Waarvan deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Geurt van Huijgen, korenmolenaar, oud 36 jaren, wonende alhier aan het Paardeveld, en Johannes Boschaart, koornmolenaar, oud 30 jaren, wonende alhier aan het Zwartewater.

Overleden op 03-02-1881 om 09.30 uur te Utrecht, (UT) op 40-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Johannes Oudegent; Johannes Veldhuizen).
 
Overlijden is aangegeven door Willem Johannes Oudegeust, groefbidder, oud 41 jaren; en Johannes Veldhuizen, bode, oud 45 jaren.
Overlijden heeft plaats gevonden in den ouderdom van 40 jaren, binnen deze stad, zonder beroep, geboren te Utrecht, wonende alhier aan den Steenweg D 416/17, gehuwd met Willem de Koff, dochter van Cornelis van Boeschoten, en van Maria Hendrika Glijm, beiden overleden.

Dochter van Boeschoten, van, Cornelis (zie VIII.30) en Glijm, Maria Hendrika.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-10-1865 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Hendrik Nicolaas Waanders; Johan Christoffel Heidenreich; Burghard Mignon; Pieter Mignon).
 
Willem de Koff, slagter, geboren en wonend alhier, oud 25 jaren, meerderjarige zoon van Willem de Koff, slagter, en van Maria Korvezee, zonder beroep, wonende beide alhier.
 
En Derkje van Boeschoten, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 25 jaren, meerderjarige dochter van Cornelis van Boeschoten, en van Maria Hendrika Glijm, beide overleden.
 
Akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Hendrik Nicolaas Waanders, behanger, oud 38 jaren, oom van de bruid; Johan Christoffel Heidenreich, stucadoor, oud 27 jaren; Burghart Mignon, commisionair, oud 25 jaren; Pieter Mignon, kantoorbediende, oud 28 jaren, wonende alllen alhier.

Echtgenoot is Koff, de, Willem, 25 jaar oud, slagter (11-10-1865), spekslager (08-11-1871 27-10-1898).
 
Geboren op 08-05-1840 om 20.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Evert van Essenberg; Willem Korvezee).
 
Overleden op 30-01-1919 om 9.30 uur te Utrecht, (UT) op 78-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Abbers; Carl Feurchtegott Bles).
 
Overlijden is aangegeven door Willem Abbers, aanspreker, oud 58 jaren; en Carl Feurchtegott Bles, bode, oud 48 jaren, wonende beiden alhier.
Is overleden in den ouderdom van 78 jaren, zonder beroep, geboren te Utrecht, wonende alhier, Adelaarstraat, weduwenaar van Dirkje van Boeschoten, gehuwd met Gijsberta Hendrika Haak, zoon van Willem de Koff en van Maria Korvezee, beiden overleden.

Zoon van Koff, de, Willem en Korvezee, Maria, GA_Utrecht - *.
Uit dit huwelijk:
1.  Koff, de, Willem, slager (1895-1898).
 
Geboren op 07-11-1871 om 12.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Willem van Weede; Johannes Petrus Lanbette).
 
Geboorte is aangegeven door Willem de Koff, spekslager, oud 31 jaren, wonende alhier aan den Steenweg wijk D no. 416/417.
Is geboren uit zijne wettige vrouw Dirkje van Boeschoten, zonder beroep ten zijne huize.
Deze verklaring en akte daarvan opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem van Weede, zonder beroep, oud 71 jaren; en Johannes Petrus Lambette, banketbakker, oud 31 jaren, wonende beide alhier.

 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-03-1895 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Christoffel Johannes Marie Hendrik Mignon; Hendrikus Petrus Josephus van Baaren; Jan Jacob van Straten; JOhannew Willem van Herwijnen).
 
Willem de Koff, vleeschhouwer, geboren en wonende alhier, oud 23 jaren, meerderjarige zoon van Willem de Koff, spekslager, wonende alhier en van Derkje van Boeschoten, overleden.
 
En Petronella Renaud, zonder beroep, geboren te 's-Gravenhage, wonende alhier, oud 24 jaren, meerderjarige dochter van Abraham Wijnand Renaud, schilder, en van Adriana Vons, zonder beroep, wonende beiden te 's-Gravenhage.
De vader des bruidegom en de ouders des bruid hier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
 
In tegenwoordigheid van; Christoffel Johannes Marie Hendrik Mignon, bloemist, oud 27 jaren, neef der bruidegom; Hendrikus Petrus Josephus van Baaren, zonder beroep, oud 24 jaren; Jan Jacob van Straten, handelsbediende, oud 38 jaren, wonende allen alhier en Johannes Willem van Herwijnen, winkelier, oud 30 jaren, wonende te Amsterdam, zwager des bruid.

Echtgenote is Renaud, Petronella.
 
Geboren circa 1871 te 's-Gravenhage, (ZH).
 
dochter van Abraham Wijnand Renaud, schilder en van Adriana Vons.
 
2.  Koff, de, Maria.
 
Geboren op 17-01-1877 om 09.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Willem de Weede; Adrianus Johannes Huinen).
 
De geboorte is aangegeven door Willem de Koff, van beroep spekslager, oud 36 jaren, wonende alhier aan den Steenweg D 416/417.
Is geboren uit zijne wettige vrouw Dirkje van Boeschoten, zonder beroep, ten zijne huize.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Willem van Weede, zonder beroep, oud 76 jaren; en Adrianus Johannes Huinen, winkelier, oud 29 jaren, wonende beiden alhier.

Overleden op 30-04-1878 om 14.00 uur te Utrecht, (UT) op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Johannes Oudegeest; Pieter Buisman).
 
Overlijden is aangegeven door Willem Johannes Oudegeest, groefbidder, oud 39 jaren; en Pieter Buisman, bode, oud 45 jaren, wonende beiden alhier.
Is overleden in den ouderdom van 15 maanden binnen deze stad, geboren te Utrecht, dochter van Willem de Koff, slagter, en van Dirkje van Boeschoten, zonder beroep, wonende beiden alhier aan den Steenweg D 416/417
.
3.  Koff, de, Maria.
 
Geboren op 05-06-1878 om 03.30 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Willem de Koff; Willem van Weede).
 
De geboorte is aangegeven door Willem de Koff, van beroep slagter, oud 38 jaren, wonende alhier aan den Steenweg D 416/17.
Is geboren uit zijne wettige vrouw Dirkje van Boeschoten, zonder beroep, ten zijne huize.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van: Willem de Koff, zonder beroep, oud 60 jaren; en Willem van Weede, zonder beroep, oud 78 jaren.

 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-10-1898 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Jan Jacob van Willigenburg; Cornelis van Willigenburg; Willem de Koff; Willem Lijsen).
 
Hendrikus Adrianus van Willigenburg, schilder, geboren alhier, wonende te Baarn, oud 26 jaren, meerderjarige zoon van Wouter van Willigenburg, schilder, en van Matje Neef, zonder beroep, wonende beiden alhier.
 
En, Maria de Koff, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 20 jaren, minderjarige dochter van Willem de Koff, slager wonende alhier en van Dirkje van Boeschoten, overleden.
De ouders des bruidegom en de vader des bruid alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
 
In tegenwoordigheid van: Jan Jacob van Willigenburg, schilder, oud 57 jaren, wonende te Maarssen, oom der bruidegom; Cornelis van Willigenburg, schilder, oud 30 jaren, wonende alhier, broeder des bruidegom; Willem de Koff, slager, oud 26 jaren, wonende te Amsterdam, broeder des bruid en Willem Lijsen, bakker, oud 26 jaren, wonende alhier.

Gescheiden na 29 jaar op 29-06-1928 te Utrecht, (UT).
Arr. Rechtbank 's Gravenhage - ingeschreven 29-06-1928.

Echtgenoot is Willigenburg, van, Hendricus Adrianus, schilder (1898).
 
Geboren op 04-09-1872 om 23:30 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Hendrikus Jansen; Johannis Degenkamp).
 
Zoon van Wouter van Willigenburg, schilder en van Matje Neef.
 


Eerste blad    Vorig blad    Blad 31 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail