Eerste blad    Vorig blad    Blad 74 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

IX.133 Boeschoten, van, Gijsbertus, grof- en hoefsmid te Linschoten, en later te Amsterdam (1900-1906).
 
Geboren op 29-06-1857 om 10:00 uur te Linschoten, (UT) (aangifte door: Antonius Pelgrim; Johan George Zumbuchl).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 38 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente in het huis no. 10a, Wijk A.
Is geboren te zijnen huize uit Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, wonende in deze gemeente zijne echtgenoot.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Anthonius Pelgrim, oud 43 jaren, van beroep timmerman, wonende in deze gemeente, en Johan George Zumbuchl oud 43 jaren, van beroep schoenmaker in deze gemeente woonachtig.

Overleden op 21-02-1906 om 16:00 uur te Amsterdam, (NH) op 48-jarige leeftijd (aangifte door: David Meiboom; Gerardus Hendrikus Honing).
 
Overlijden is aan gegeven door David Meiboom, van beroep aanspreker, oud 42 jaren, wonende alhier en Johannes Hendrikus Honing, van beroep aanspreker, oud 45 jaren, wonende alhier.
Is overleden in de gemeente Amsterdam, van beroep smid, wonende alhier, oud 48 jaren, geboren te Linschoten, echtgenoot van Maria Francina Hendrika van Voort, zoon van Cornelis van Boeschoten, overleden en Johanna Alberta Jenne, zonder beroep, wonende alhier.

Zoon van Boeschoten, van, Cornelis (zie VIII.50) en Jenné, Johanna Alberta.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-11-1883 te Bunnik, (UT).
(getuige(n): Albertus van Boeschoten; Hendrik Jenné; Everardus van Voort; Aart van de Hunt).
 
Gijsbertus van Boeschoten, oud 26 jaren, van beroep grof en hoefsmid, geboren en wonende te Linschoten, meerderjarige zoon van Cornelis van Boeschoten, landbouwer, en van Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, beiden wonende te Linschoten.
en Maria Francina Hendrika van Voorst, oud 20 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Bunnik, minderjarige dochter van Franciscus van Voort, arbeider en van Johanna Heens, zonder beroep, beide wonende te Bunnik.
 
De afkondigingen hebben alhier, zonder stuiting plaats gehad den vierden en den elfden november dezes jaars, alsmede op gelijke dagen te Linschoten.
Zijnde deze acte te zijn opgemaakt in tegenwoordigheid van: Albertus van Boeschoten, oud 27 jaren, smid, wonende te Linschoten, broeder van den bruidegom; Hendrik Jenné, oud 50 jaren, veehouder, wonende te Linschoten, oom van den bruidegom; Everardus van Voort, oud 25 jaren, tuinman, wonende te Bunnik, broeder van de bruid; en Aart van de Meent, oud 23 jaren, koperslager, wonende te Utrecht, zwager van de bruid, alle vier als getuige hiertoe verzocht.

Echtgenote is Voort, van, Maria Francina Hendrika, 20 jaar oud.
 
Geboren op 15-12-1862 om 21:00 uur te Bunnik, (UT) (aangifte door: Gerrit van den Brink; Evert Verwint).
 
Geboorte is aangegeven door Franciscus van Voort, oud 31 jaren, van beroep arbeider, wonende te Bunnik.
Is geboren binnen deze gemeente in het huis wijk A no. 49c, uit hem comparant en zijne huisvrouw Johanna Heens, zonder beroep, mede hier woonachtig.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van den Brink, oud 49 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Bunnik; en Evert Verwint, oud 39 jaren, van beroep secretaris, wonende te Bunnik.

 
Dochter van Voort, van, Franciscus, Arbeider (1862), en Heens, Johanna.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Johanna Alberta, geboren op 06-12-1887 te Amsterdam, (NH) (zie X.336).
2.  Boeschoten, van, Johanna Magdalena, werkster; winkeljuffrouw.
 
Geboren op 24-08-1889 te Amsterdam, (NH).
 
(gezindte: Gereformeerd).
 
3.  Boeschoten, van, Cornelis.
 
Geboren op 07-01-1892 te Amsterdam, (NH).
 
Overleden op 22-11-1892 te Amsterdam, (NH), 320 dagen oud.
 
4.  Boeschoten, van, Maria Francina Hendrika.
 
Geboren op 25-10-1893 te Amsterdam, (NH).
 
Overleden op 02-06-1894 te Amsterdam, (NH), 220 dagen oud.
 
5.  Boeschoten, van, Cornelis.
 
Geboren op 22-01-1895 te Amsterdam, (NH).
 
Overleden op 05-04-1895 te Amsterdam, (NH), 73 dagen oud.
 
6.  Boeschoten, van, Albertus.
 
Geboren op 05-03-1896 om 1:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Willem Fürber; Hillebrand van den Horst).
 
De geboorte is aangegeven door Gijsbertus van Boeschoten, van beroep hoefsmid, oud 38 jaren, wonende alhier.
Is geboren in het huis Oude nieuwstraat 5 alhier, uit zijne echtgenoote Maria Francina Hendrika van Voort, zonder beroep, wonende alhier.
Welke verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Fürber, van beroep ambtenaar, oud 63 jaren, wonende alhier en van Hillebrand van den Horst, van beroep beambte, oud 60 jaren, wonende alhier.

Overleden op 29-06-1896 om 00:30 uur te Amsterdam, (NH), 116 dagen oud (aangifte door: Samuel Dippel;Carolus Cornelis ten Haagen).
 
Overlijden is aangegeven door Samuel Dippel, van beroep aanspreker, oud 27 jaren, wonende alhier en Carolus Cornelis ten Haagen, van beroep aanspreker, oud 48 jaren, wonende alhier.
Is overleden in het huis oude nieuwstraat 5, zonder beroep, wonende alhier, oud 3 maanden, geboren alhier, zoon van Gijsbertus van Boeschoten, en Maria Francina Hendrika van Noort (staat zo in de acte).

7.  Boeschoten, van, Reina Janna.
 
Geboren op 14-04-1897 te Amsterdam, (NH).
 
Overleden op 10-06-1897 te Amsterdam, (NH), 57 dagen oud.
 
8.  Boeschoten, van, Albertus Johannes, geboren op 13-06-1898 te Amsterdam, (NH) (zie X.343).
9.  Boeschoten, van, Gijsbertus.
 
Geboren op 20-09-1899 te Amsterdam, (NH).
 
Overleden op 23-03-1900 te Amsterdam, (NH), 184 dagen oud.
 
10.  Boeschoten, van, Aart.
 
Geboren op 17-11-1900 om 7:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Willem Fürber; Johan van Beresteijn).
 
Geboorte is aangegeven door Gijsbertus van Boeschoten,van beroep smid, oud 43 jaren, wonende alhier.
Is geboren in het huis Oude nieuwstraat 5, uit zijne echtgenote Maria Francina Hendrika van Voort, zonder beroep, wonende alhier.
Welke verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Fürber, van beroep ambtenaar, oud 68 jaren, wonende alhier en van Johannes Beresteijn, van beroep beambte, oud 27 jaren, wonende alhier.

Overleden op 10-01-1901 om 19:00 uur te Amsterdam, (NH), 54 dagen oud (aangifte door: Samuel Dippel; Jan Boom).
 
Overlijden is aangegeven door Samuel Deppel, van beroep aanspreker, oud 32 jaren, wonende alhier, en Jan Boom, van beroep aanspreker, oud 42 jaren, wonende alhier.
Is overleden in het huis Oude nieuwstraat 5, zonder beroep, wonende alhier, oud 7 weken, geboren alhier, zoon van Gijsbertus van Boeschoten, smid, en Maria Francina Hendrika van Voort, zonder beroep, beiden wonende alhier.

11.  Boeschoten, van, Johannes, geboren op 28-01-1902 te Amsterdam, (NH) (zie X.347).
12.  Boeschoten, van, Magdalena, geboren op 27-09-1903 te Amsterdam, (NH) (zie X.350).
13.  Boeschoten, van, Cornelis.
 
Geboren op 08-01-1905 te Amsterdam, (NH).
 
Overleden op 26-03-1905 te Amsterdam, (NH), 77 dagen oud.
 

X.336 Boeschoten, van, Johanna Alberta, naaister.
 
Geboren op 06-12-1887 om 3:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Klaas Ruijterman; Jacobus Goesling).
 
Geboorte is aangegeven door Gijsbertus van Boeschoten, van beroep hoefsmid, oud 20 jaren, wonende Oude nieuwstraat 5.
Is geboren in het huis staande als boven, uit Maria Francina Hendrika van Voort, zonder beroep, wonende als boven, zijne echtgenoote.
Van welke verklaring deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Ruijterman, van beroep melkslijter, oud 24 jaren, wonende Alideouden 12, en.
van Jacobus Goesfling, van beroep winkelier, oud 56 jaren, wonende ... 10
.
(gezindte: Nederlands hervormd).
 
Dochter van Boeschoten, van, Gijsbertus (zie IX.133) en Voort, van, Maria Francina Hendrika.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-04-1909 te Amsterdam, (NH).
 
Echtgenoot is Stornebrink, Cornelis Johannes Wilhelmus, 28 jaar oud.
 
Geboren op 30-04-1880 te 's-Gravenhage, (ZH).
 
(gezindte: Rooms-Katholiek).
Maakte deel uit van de Landstorm.
 
Uit dit huwelijk:
1.  Stornebrink, Cornelis.
 
Geboren op 19-11-1909 te Amsterdam, (NH).
 
(gezindte: Nederlands hervormd).
Was buitengewoon dienstplichtig
Is ongehuwd gebleven
.
Overleden in 1985 te 's-Gravenhage, (ZH) op 75-jarige leeftijd.
 
2.  Stornebrink, Gijsbertus.
 
Geboren op 25-04-1911 te 's-Gravenhage, (ZH).
 
(gezindte: Nederlands hervormd).
Ontvin invaliditeitsrente en was niet dienstplichtig.
Is ongehuwd gebleven
.
Overleden in 1992 te 's-Gravenhage, (ZH) op 81-jarige leeftijd.
 
3.  Stornebrink, Gerardus Johannes.
 
Geboren op 04-01-1914 te Amsterdam, (NH).
 
(gezindte: Nederlands hervormd).
Was niet dienstplichtig.
Is ongehuwd gebleven
.
Overleden op 23-06-1940 te Delft, (ZH) op 26-jarige leeftijd.
 
4.  Stornebrink, Catharina Berendina Maria.
 
Geboren op 22-03-1916 te Amsterdam, (NH).
 
(gezindte: Nederlands hervormd).
Overleden in 1982 te 's-Gravenhage, (ZH) op 66-jarige leeftijd.
 
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 18-02-1942 te 's-Gravenhage, (ZH).
 
Gescheiden na 1 jaar in 1944 te 's-Gravenhage, (ZH).
Echtgenoot is Toet, Arie.
 
Geboren op 27-04-1913 te 's-Gravenhage, (ZH).
 
 
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd in 1945 te Buren, (GD).
 
Echtgenoot is Mourik, van, Aart, 25 jaar oud.
 
Geboren in 1920 te Buren,.
 
Overleden >25121982.
 

X.343 Boeschoten, van, Albertus Johannes, expeditieknecht (1927).
 
Geboren op 13-06-1898 om 10:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Nicolaas Meuagé Challa; Henri Herens`).
 
[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden Dertien juni achttienhonderd acht-en-negentig is voor ons Ambtenaar van den burgerlijkens stand der gemeente Amsterdam, verschenen:
Gijsbertus van Boeschoten, van beroep Smid, oud veertig jaren, wonende alhier, die ons heeft verklaard dat op heden des voor middags ten tien ure, in het huis Oude Nieuwstraat 5 in deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Maria Francina Hendrika van Voort, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Albertus Johannes.
 
Welke verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Nicolaas Meuagé Challa, van beroep ambtenaar en van Henri Herens, van beroep beambte, oud zestig jaren, wonende alhier.
En is hiervan opgemaakt deze akte, die door ons, den aangever en de getuigen na voorlezing is onderteekend.

Overleden in 1970 te Amsterdam, (NH) op 72-jarige leeftijd.
 
Begraven in 1970 te Amsterdam, (NH). Ligt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster, grafnummer: 1-65-F-258.
Zoon van Boeschoten, van, Gijsbertus (zie IX.133) en Voort, van, Maria Francina Hendrika.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-12-1927 te Amsterdam, (NH).
(getuige(n): Johannes van Boeschoten; Jacobus van Veen).
 
[Transcriptie akte van huwelijk]
Heden negen en twintig December negentienhonderd zeven en twintig zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Albertus Johannes van Boeschoten, expediteursknecht, geboren en wonende alhier, oud negen en twintig jaren, meerderjarige zoon van Gijsbertus van Boeschoten, overleden en Maria Francina Hendrika van Voort, oud vijf en zestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, en
Rinske Wagenaar, zonder beroep, geboren in de gemeente Purmerend, wonende alhier, oud een en dertig jaren, meerderjarige dochter van Anne Wagenaar, schipper, wonende alhier, en Grietje Nieuwenhuis, overleden.
De moeder der bruidegoms verklaarde, voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.
 
De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier den zeventienden dezer maand.
 
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
 
Als getuigen waren tegenwoordig:
Johannes van BOeschoten, broeder des echtgenoot, expeditieknecht, oud zes en twintig jaren, en Jacobus van Veen, matroos in koopvaardij, oud negen en twintig jaren, beiden wonende alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Echtgenote is Wagenaar, Rinske, 31 jaar oud.
 
Geboren op 02-11-1896 om 18:00 uur te Purmerend, (NH) (aangifte door: Klaas Nat; Wouter de Jong).
 
[Transcriptie acte van geboorte]
Heden den vierden november Achttienhonderd zes en negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Purmerend verschenen Anne Wagenaar, van beroep schipper, oud een en dertig jaren, wonende te Amsterdam, welke ons heeft verklaard dat op den tweeden november dezes jaars des namiddags ten zes ure, in het tjalkschip "Op hoop van zege", liggende in de Where aan het Looiersplein is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Grietje Nieuwenhuis, zijne echtgenoote, van beroep zonder, wonende te Amsterdam, welk kind zal genaamd worden Rinske.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den comparant als vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Nat, van beroep arbeider, oud vijf en twintig jaren, wonende te Purmerend en van Wouter de JOng, van beroep schipper, oud acht en dertig jaren, wonende te Bennebroek en is deze akte na voorlezing door ons, den comparant en de getuigen ondertekend, onder goedkeuring der doorhaling van twee getypte woorden in den negenden regel.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1970 te Amsterdam, (NH) op 73-jarige leeftijd.
 
Begraven in 1970 te Amsterdam, (NH). Ligt begraven op de Nieuwe ooster, grafnummer: 1-65-F-220.
Dochter van Wagenaar, Anne, schipper (1919-1927), en Nieuwenhuis, Grietje.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Gijsbertus.
 
Geboren in 1932 te Amsterdam, (NH).
 
 
2.  Boeschoten, van, Grietje.
 
Geboren in 1934 te Amsterdam, (NH).
 
 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1956 te Amsterdam, (NH).
 
Echtgenoot is Duizendstra, J.
 
 
 
3.  Boeschoten, van, Albertus Johannes.
 
Geboren in 1941 te Amsterdam, (NH).
 
 


Eerste blad    Vorig blad    Blad 74 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail