Blad 1 van 70 bladen Volgend blad    Laatste blad

I.1 Klaas.
 
Geboren 1605.
 
 
 
Kind:
1.  Claassen, Evert, geboren 1630 te Boeschoten, (zie II.1).

II.1 Claassen, Evert.
 
Geboren 1630 te Boeschoten,.
 
Oud Rechterlijk Archief 0203, boek 835, Garderen, folio 5, dd. 20-09-1675.
inhoud akte:
(N.B. doorgehaald: Een half goet gena[em]t den Dolers Camp, int Gerderbroeck gelegen, daer t hoff an de suijtsijde, west den Bijent, oost Dierck Aertsz van Stoe, noortw[aerts] Aert Gijsbertsz, toestendich Evert Claessen.
 
Anno 1675 den 1 mey dit bovenstaende goet beswaert met een somme van 200
gulden, ten profijte van Aelt van Hoolwertt en Margrijtge Beverlodts, eluijden, den 20 september 1675.)
 
Anno 1679 den 11 juny, Evert Claessen voor hem ende sijne kinderen van sijn
huijsfrouw Aeltgen Willems za[liger] beholden dit voors[chreven] halve erff vercocht ende overgegeven ten behoeve van Jan Willemsen.
 
Den 15 juny 1679 Evert Claessen bovenstaende capitaal van 200 gulden aen Aelt van Hoolwerff affgeleijt ende voldaen daerom de registrature van dien doorgeslaegen.
 
Woont op Boeschoten.

Overleden >15061679.
 
 
Zoon van Klaas (zie I.1).
Relatie.
 
Partner is Willems, Aeltgen.
 
 
Overleden <11061679.
 
 
Uit deze relatie:
1.  Evertsen Boeschoten, van, Wouter, geboren 1655 te Garderen, (zie III.1).

III.1 Evertsen Boeschoten, van, Wouter.
 
Geboren 1655 te Garderen,.
 
Zie Veluwsche geslachten 1990-1, blz. 21.
 
 
Zoon van Claassen, Evert (zie II.1) en Willems, Aeltgen.
Ondertrouwd op 19-03-1699 te Garderen, (GD).
 
Gehuwd voor de kerk op 01-04-1699 te Garderen, (GD) (Nederlands gereformeerd).
Wouter Evertsen heet bij zijn huwelijk zoon van Evert Cloassen, van Boeschoten.
Trouwt in de Nederlands Greformeerde kerk te Garderen.

Echtgenote is Gerrits Garderbroek, van, Jacobjen.
 
Geboren circa 1672 te Voorthuizen, (GD).
 
 
 
Dochter van Moasse, Gerrit.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Evert.
 
Geboren op 29-04-1700.
 
 
 
2.  Boeschoten, van, Gerrit.
 
Geboren op 14-04-1702 te Garderen, (GD).
 
Gerrit, zoon van Wouter Evertsen en Jacobjen Gerrits van Garderbroek
.
 
 
3.  Wouters Boeschoten, van, Aaltje.
 
Geboren circa 1705 te Lunteren,.
 
 
 
 
Gehuwd voor de kerk op 07-05-1735 te Lunteren, (GD) (Nederlands gereformeerd).
Aaltje Wouters van Boeschoten heet bij huwelijk jongedochter van Lunteren
Hendrik Woutersche heet bij huwelijk jongeman van Lunteren.

Echtgenoot is Woutersche, Hendrik.
 
Geboren te Lunteren,.
 
 
 
4.  Wouterse, Jan, geboren op 16-02-1705 te Garderen, (zie IV.5).
5.  Wouters Boeschoten, van, Hendrickje, gedoopt op 07-05-1713 te Voorthuizen, (GD) (zie IV.8).
6.  Boeschoten, van, Derkje.
 
 
 
 

IV.5 Wouterse, Jan.
 
Geboren op 16-02-1705 te Garderen,.
 
Vanwege de achternaam Boeschoten bij zijn kinderen, de vernoeming van die kinderen en de afkomst van Wouter Evertsen van de buurtschap Boeschoten is het aannemelijk dat Jan Wouterse een zoon is van Wouter Evertsen.
Overleden 1775.
 
 
Zoon van Evertsen Boeschoten, van, Wouter (zie III.1) en Gerrits Garderbroek, van, Jacobjen.
 
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 04-11-1731 te Baarn, (UT) (Nederlands Gereformeerd).
Jan Wouterse wordt bij huwelijk aangegeven als jongeman van Garderen, wonend te Baarn.
Vanwege de achternaam Boeschoten bij zijn kinderen, de vernoeming van die kinderen en de afkomst van Wouter Evertsen van het buurtschap Boeschoten is het aannemelijk dat Jan Wouterse een zoon is van Wouter Evertsen.
 
Neeltje Klaas Evertsen heet bij huwelijk jongedochter van Soest.

Echtgenote is Evertsen, Neeltje Klaas.
 
Geboren circa 1706 te Soest, (UT).
 
Van de gereformeerde gemeente te Baarn bestaan twee doop- en trouwboeken die verschillen vertonen.
Neeltje komt in het eerste boek voor als Neeltje Evertsen met de kinderen nrs.:1,2,6,7,8,9,10;
In het tweede als Neeltje Klaas met de kinderen nrs. 1,2,3,4,5.
In beide gevallen heet zij bij huwelijk jongedochter van Soest, terwijl de getuigen dezelfden zijn.
De twee Neeltjes zijn dus identiek.

Overleden <1775.
 
 
Uit dit huwelijk:
1.  Jansz Boeschoten, Wouter, geboren op 15-08-1732 te Baarn, (UT) (zie V.1).
2.  Boeschoten, Evert, geboren op 04-10-1733 te Baarn, (UT) (Soestdijk, (UT) (zie V.4).
3.  Boeschoten, Jakob.
 
Geboren 1735.
 
Getuige: Rijkje Reiers.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 03-04-1735 te Baarn, (UT).
Overleden op 13-05-1795 te Baarn, (UT).
 
 
Begraven te Baarn, (UT).
4.  Jansen Boeschoten, Grietje.
 
Geboren 1736.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 23-09-1736 te Baarn, (UT) (getuige(n): Betje Pietersen).
Overleden op 26-02-1747 te Baarn, (UT).
 
 
5.  Jansen Boeschoten, Willem.
 
Geboren 1738.
 
Getuige: Rijkje Reiers.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 05-01-1738 te Baarn, (UT).
 
 
6.  Jansen Boeschoten, Klaas.
 
Geboren 1739.
 
Getuige: Rijkje Reiers.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 14-06-1739 te Baarn, (UT).
 
 
Begraven op 05-04-1793 te Baarn, (UT).
7.  Jansen Boeschoten, Johannis.
 
Geboren 1742.
 
Getuige: Rijkje Reiers.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 08-04-1742 te Baarn, (UT).
 
 
8.  Jansen Boeschoten, Gerrit, Haarlemmerschipper.
 
Geboren 1743.
 
Getuige: Rijkje Reiers.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 10-03-1743 te Baarn, (UT) (Soestdijk).
Overleden op 07-01-1815 te Amsterdam, (NH).
 
 
 
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1775 te Amsterdam, (NH) (Nederlands gereformeerd).
De ouders van Susanna Barbera Bosch zijn bij huwelijk al overleden.
Echtgenote is Bosch, Susanna Barbera.
 
Geboren 1733 te Vleuten, (UT).
 
 
 
Begraven op 13-12-1802 te Baarn, (UT).
9.  Jansen Boeschoten, Abraham.
 
Geboren 1745.
 
Getuige: Jannetje van Ziebergen.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 18-07-1745 te Baarn, (UT).
 
 
10.  Jansen Boeschoten, Grietje.
 
Geboren 1747.
 
Getuige: Jannetje Ziebergen.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 26-02-1747 te Baarn, (UT).
 
 

V.1 Jansz Boeschoten, Wouter.
 
Geboren op 15-08-1732 te Baarn, (UT).
 
Getuige: Betje Pietersen.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 24-08-1732 te Baarn, (UT).
Overleden 00-01-1801 te Baarn, (UT).
 
 
Begraven op 03-01-1801 te Baarn, (UT).
Zoon van Wouterse, Jan (zie IV.5) en Evertsen, Neeltje Klaas.
 
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 28-07-1754 te Baarn, (UT) (Nederlands Gereformeerd).
Echtgenote is Teijsse Dusschoten, van, Jannetje.
 
Geboren 1732 te Hoevelaken,.
 
Overleden 00-09-1780 te Baarn, (UT).
 
 
Begraven op 16-09-1780 te Baarn, (UT).
 
Gehuwd voor de kerk (2) op 51-jarige leeftijd op 02-11-1783 te Baarn, (UT) (Nederlands gereformeed).
Echtgenote is Bessels, Bietje, 31 jaar oud.
 
Geboren te Bunschoten, (UT).
 
Gedoopt (Gereformeerd) op 30-01-1752 te Bunschoten, (UT).
Is vermoedelijk een dochter van Bessel gerretsz en van Marretje Klaas.
Overleden 00-02-1785 te Baarn, (UT).
 
 
Begraven 00-02-1785 te Baarm, (UT),
[Transcriptie akte van begraven]
1785, In de maand februarij is in de N: kerk bergraven: Bietje Besselze, tweede echtgenote van Wouter Janz Boeschoten.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Boeschoten, Neeltje, geboren 1755 (zie VI.2).
2.  Boeschoten, Geertje, geboren 00-07-1756 te Soestdijk, (UT) (zie VI.3).
3.  Boegschoten, Jan.
 
Geboren 1757.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 11-09-1757 te Baarn, (UT) (getuige(n): Geertje Ebbers).
Overleden <20011820.
 
 
 
Gehuwd voor de kerk (1) <30101796 te Baarn, (UT).
Echtgenote is Zonderhof, Fijtje.
 
 
Overleden voor 1797.
 
 
 
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-10-1796 te Baarn, (UT) (Nederlands Gereformeerd).
Echtgenote is Pieters Smallenburg, Catharina (Kaatje), arbeidster (1820).
 
Geboren 00-12-1769 te Hilversum, (NH).
 
Gedoopt (Nederlands Hervormd) op 27-12-1769 te Hilversum, (NH).
Overleden op 20-01-1820 om 21:00 uur te Hilversum, (NH) (aangifte door: Peter van Ravenzwaaij; Jacob Rijkse Das).
 

In het jaar achttienhonderd twintig den een en twintigste januarij, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Hilversum, Canton Loosdrecht, in Noord-Holland, gecompareerd Pieter van Ravenzwaaij, beroep fabrieksman, oud twee en dertig jaren, armenverzorger, van de natemelden overledene, en Jacob Rijkse Das beroep fabrieksman, oud zeven en vijftig jaren, mede armenverzorger van dezelve wonende beide alhier, dewelke ons verklaarden dat op den twintigste dezes des namiddags ten negen uren is overleden: Kaatje Smallenburg, oud vijftig jaren, beroep arbeidster, wonende en geboren alhier, weduwe van Jan Boegschoten
En is deze acte na voorlezing getekend door ons benevens de declaranten.
 

 
Dochter van Janszn Smallenburg, Pieter en Gog, van, Annetje.
4.  Boeschoten, Elbert.
 
Geboren 00-04-1759 te Baarn, (UT).
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 08-04-1759 te Baarn, (UT) (getuige(n): Treijntje van Geijn; Maggelt Jans van de Vuurst).
Overleden <24-8-1760 te Baarn, (UT).
 
 
5.  Boeschoten, Willempje.
 
Geboren 00-04-1759 te Baarn, (UT).
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 08-04-1759 te Baarn, (UT) (getuige(n): Trijntje van Geijn; Maggelt Jans van de Vuurst).
 
 
6.  Boeschoten, Albert.
 
Geboren op 24-08-1760 te Baarn, (UT).
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 24-08-1760 te Baarn, (UT).
Wordt bij huwelijk Elbert Boeschooten genoemd.
Overleden op 23-01-1814 te Amsterdam, (NH) op 53-jarige leeftijd.
 
 
 
Gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 13-10-1809 te Amsterdam, (NH) (Nederlands gereformeerd).
Echtgenote is Dijk, van, Willemina (Mijntje).
 
Geboren ca. 1767 te Amersfoort, (UT).
 
 
 
Dochter van Dijk, van, Jacob en Heuvel, van den, Gerritje.
7.  Wouterse Boekschoten, Gerrit, geboren 1761 te Baarn, (UT) (zie VI.12).
8.  Boeschoten, Aaltje, geboren op 31-10-1762 te Baarn, (UT) (zie VI.15).
9.  Boeschoten, Jannetje.
 
Geboren 1763.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 09-10-1763 te Baarn, (UT).
Overleden <1-6-1766.
 
 
10.  Boeschoten, Willem, geboren 1765 (zie VI.17).
11.  Boeschoten, Jannetje, geboren 1766 (zie VI.20).
12.  Boeschoten, Hendrikje.
 
Geboren 1767.
 
Gedoopt (Nederlands gereformeerd) op 02-08-1767 te Baarn, (UT).
Overleden <27111768.
 
 
13.  Boeschoten, Tijs.
 
Geboren 1767.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 02-08-1767 te Baarn, (UT).
Overleden <27-1-1771 te Baarn, (UT).
 
 
14.  Boeschoten, Hendrikje, geboren circa 1769 (zie VI.24).
15.  Boeschoten, Tijs.
 
Geboren 1771.
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 27-01-1771 te Baarn, (UT).
Overleden ca. 1795 te Baarn, (UT).
 
 
Begraven op 23-01-1795 te Baarn, (UT).
Uit het tweede huwelijk:
16.  Boeschoten (Boesschooten), Bessel.
 
Geboren op 27-09-1784 te Baarn, (UT).
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 03-10-1784 te Baarn, (UT).

[transcriptie doopakte]
't ander van Wouter Janze Boesschooten en Bietje Bessels en genaamd Bessel, 't zelve was gebooren den 27e september.

 
 


    Blad 1 van 70 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail