Eerste blad    Vorig blad    Blad 33 van 64 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.31 Boeschoten, Jansje.
 
Geboren op 02-08-1835 om 20.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Abraham Giel; Jacobus Duijtjes).
Geboorte is aangegeven 3-8-1835 om 16.00 uur door Willem Boeschoten(vader), van beroep groenteverkoper, oud 26 jaar, en Catharina Koerse, oud 30 jaar, te 's-Graveland.
Getuigen: Abraham Giel, oud 39 jaar, van beroep kleermaker, wonende te 's-Graveland, en Jacobus Duijtjes, oud 23 jaar, van beroep onderwijzer, wonende te 's-Graveland.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 12-08-1895 te Amsterdam, (NH) op 60-jarige leeftijd.
Dochter van Boeschoten, Willem (zie VII.21) en Coerse (Koerse), Catharina, dienstbaar (1831).
Ondertrouwd op 06-05-1859 te Ankeveen, (NH).
Heden den zesden mei achttienhonderd negen en vijftig, is door ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ankeveen ingeschreven de Huwelijks-aangifte van Jan Victor Elsenerus, weduwenaar van Neeltje van Lente, van beroep logementhouder, oud twee en dertig jaren, wonende te Abcoude
 
en van Jansje Boeschoten, van beroep geen, oud drie en twintig jaren, wonende te Ankeveen
 
welke zich tot dat einde in persoon tot ons gewend hebben, met verklaring, dat zij voornemens zijn met elkander een huwelijk aan te gaan.
En hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1859 te Ankeveen, (NH).
(getuige(n): Arie van Waveren, Adrianus Antonius van Wageningen, Johannes Bastiaan de Lange, C.. Boelhouwer).
Jan Victor Elsnerus, van beroep logementhouder, oud 32 jaar, geboren te Amsterdam en wonende te Abcoude, weduwenaar van Neeltje van Lente, meerderjarige zoon van Pieter Jan Elsnerus, logementhouder, en van Maria Elisabeth Antoinette Dunker.
 
En Jansje Boeschoten, buiten beroep, oud 23 jaar, geboren te 's-Graveland, en wonende te Ankeveen, meerderjarige dochter van Willem Boeschoten, koopman, en van Catharina Koerse, buiten beroep, wonende te Ankeveen te andere zijde.
Getuigen: Arie van Waveren, van beroep scheepstimmerman, oud 39 jaar, wonende te WeesperCarspel, behuwd broeder des bruid; Adrianus Antonius van Wageningen, van beroep slijter van gedistelleerd, oud 37 jaar, wonende te Ankeveen; Johannes Bastiaan de Lange, van beroep bode, oud 40 jaar, wonende te Ankeveen, en Cors Boelhouwer, buiten beroep, oud 31 jaar, wonende te Ankeveen.

Gehuwd voor de kerk op 22-05-1859 te 's-Graveland, (NH).
Echtgenoot is Elsnerus, Jan Victor, 32 jaar oud, logementhouder; stalknecht (1890).
 
Geboren op 30-09-1826 te Amsterdam, (NH).
Overleden op 17-06-1893 te Amsterdam, (NH) op 66-jarige leeftijd.
Zoon van Elsnerus, Victor Jan, logementhouder (1854), en Dunker, Maria Elisabeth Antoinetta.
Uit dit huwelijk:
1.  Elsnerus, Maria Elisabeth Anthonette.
 
Geboren op 09-01-1861 te Abcoude-Proostdij, (UT).
Overleden op 01-07-1861 te Abcoude-Proostdij, (UT), 173 dagen oud.
2.  Elsnerus, Willem, timmerman (1890).
 
Geboren op 27-02-1862 te Abcoude-Proostdij, (UT).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-09-1890 te Amsterdam, (NH).
Echtgenote is Lijesen, Naatje Maria.
 
Geboren ca 1864 te Amsterdam, (NH).
Dochter van Lijesen, Christiaan, timmerman (1890), en Vroom, Hillegonda Regina.
3.  Elsnerus, Victor Jan.
 
Geboren op 24-11-1863 te Abcoude-Proostdij, (UT).
4.  Elsnerus, Gerrit.
 
Geboren op 14-11-1865 te Abcoude-Proostdij, (UT).
Overleden op 28-05-1927 te Haarlem, (NH) op 61-jarige leeftijd.
5.  Elsnerus, Bartelt Hendrik, stalknecht (1896).
 
Geboren op 09-09-1868 te Abcoude-Proostdij, (UT).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-02-1896 te Nieuwer-Amstel, (NH).
Gescheiden na 9 jaar op 27-01-1906 te Amsterdam, (NH).
De echtscheiding is aangevraagd op grond van overspel.
Echtgenote is Jans Oosterveen, Woltertje, dienstbode (1896).
 
Geboren op 27-11-1863 te Avereest, (OV).
Dochter van Hendriks Oosterveen, Jan en Jannes Lover, Grietje.
6.  Elsnerus, Matthijs.
 
Geboren op 05-11-1874 te Abcoude-Proostdij, (UT).
Overleden op 28-04-1875 te Abcoude-Proostdij, (UT), 174 dagen oud.

VIII.32 Boeschoten, Catharina, schoolleerling.
 
Geboren op 24-06-1838 om 11.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Johannes Bolderheij; Johan Willem Hendrik Haring).
Geboorte is aangegeven door Johannes Jacobus Bolderheij, 42 jaar oud, van beroep ........knecht, wonende te 's-Graveland, en Johan Hendrik Willem Haring, 30 jaar oud, van beroep zadelmaker, wonende te 's-Graveland.
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 27-12-1921 om 10.00 uur te 's-Graveland, (NH) op 83-jarige leeftijd (aangifte door: Jacob Hoogendoorn; Willem van de Meent).
Overlijden is aangegeven door Jacob Hoogendoorn, oud 55 jaar, van beroep aanspreker, wonende te 's-Graveland, en Willem van de Meent, oud 42 jaar, van beroep veldwachter, wonende te 's-Graveland, overleden op huisnummer 118.

Dochter van Boeschoten, Willem (zie VII.21) en Coerse (Koerse), Catharina, dienstbaar (1831).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1861 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Willem van Bruggen, Cornelis Neef, Adrianus Antonius van Wageningen, Pieter Bosdam,).
Kristiaan Sollman, zich schrijvende Christiaan Sollman, weduwenaar van Jansje Boeschoten, geboren en wonende te 's-Graveland, grof en hoefsmid, oud 35 jaren, meerderjarige zoon van Philippus Sollman, overleden, en van Woutertje Posthouwer, zonder beroep, te 's-Graveland woonachtig.
 
En Catharina Boeschoten, geboren te 's-Graveland, wonende te Ankeveen, zonder beroep, oud 22 jaren, meerderjarige dochter van Willem Boeschoten, logement en hotelhouder, en van Catharina Koerse, zonder beroep, beide te Ankeveen woonachtig.
 
Getuigen bij huwelijk: Willem van Bruggen, van beroep kleerbleker, 44 jaar oud, zijnde neef van de bruid, wonende te 's-Graveland, en Cornelis Neef, van beroep kleerbleker, 56 jaar oud, zijnde neef van de bruid, wonende te
's-Graveland, en Adrianus Antonius van Wageningen, van beroep slijter in gedisteleerd, 40 jaar oud, wonende te Ankeveen, en Pieter Bosdam, van beroep veldwachter,61 jaar oud wonende te 's-Graveland.

Echtgenoot is Sollman, Cristiaan, 35 jaar oud, grof- en hoefsmid (<1864-1872).
 
Geboren op 01-11-1825 om 11.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Adolf Hendrik Heerhuizen; Jan Carel Delheis).
Geboorte is aangegeven op 1-11-1825 om 16.00 uur door Philippus Sollman (vader), en Adolf Hendrik Heerhuizen, 30 jaar oud, zonder beroep, wonende te 's-Graveland, en Jan Carel Delheis, oud 62 jaar, van beroep veldwachter, wonende te 's-Graveland.
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Was getuige bij het huwelijk van zijn schoonzusje Matje Boeschoten met Willem Bakhuijzen d.d. 9-02-1871 te Ankeveen.
Was getuige bij het huwelijk van zijn schoonzusje Catharina Boeschoten met Pieter Hennipman d.d. 1-05-1880.

Overleden op 01-02-1893 om 10.30 uur te 's-Graveland, (NH) op 67-jarige leeftijd (aangifte door: Philippus Sollman; Willem Backhuizen).
Overlijden is aangegeven door Philippus Sollman, van beroep smid, oud 28 jaar, wonende te 's-Graveland, zoon van de overledene, en Willem Bakhuijzen, van beroep koopman, oud 50 jaar, wonende te Sloten in de provincie Noord-Holland, zwager van de overledene, adres overlijden: no.149 te 's-Graveland, echtgenoot van Catharina Boeschoten.
Zoon van Sollman, Philippus, Smid, en Posthouwer, Woutertje.
Uit dit huwelijk:
1.  Sollman, Woutertje.
 
Geboren op 26-02-1862 te 's-Graveland, (NH).
Overleden op 20-04-1862 te 's-Graveland, (NH), 53 dagen oud.
2.  Sollman, Willem.
 
Geboren op 28-04-1863 te 's-Graveland, (NH).
Overleden op 29-06-1863 te 's-Graveland, (NH), 62 dagen oud.
3.  Sollman, Philippus, geboren op 11-07-1864 te 's-Graveland, (NH) (zie IX.103).
4.  Sollman, Catharina.
 
Geboren op 27-05-1866 te 's-Graveland, (NH).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
5.  Sollman, Wilhelmus.
 
Geboren 7-??-1869 te 's-Graveland, (NH).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 07-11-1871 te 's-Graveland, (NH).
6.  Sollman, Wilhelmus.
 
Geboren op 20-05-1874 om 2:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Christiaan Sollman).
Geboorte is aangegeven door Christiaan Sollman, van beroep smid, oud 48 jaren, wonende te 's-Graveland.
Is geboren in het huis staande te 's-Graveland nummer 149, uit Catharina Boeschoten, zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te 's-Graveland.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden na 1946.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-01-1903 te Kortenhoef, (NH).
Echtgenote is Hagen, Mathilda, 34 jaar oud.
 
Geboren op 23-01-1869 om 21:00 uur te Kortenhoef, (NH) (aangifte door: Jan Tobias Kost; Albert Vree).
[Transcriptie geboorte akte]
Heden den vijf en twintigsten januarij Achttienhonderd Negen en Zestig, is voor ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Kortenhoef verschenen:
Pieter Hagen, van beroep daglooner, oud negen en dertig jaren, wonende te Kortenhoef, welke ons heeft verklaard, dat op den drie en twintigsten januarij dezes jaars des avonds ten negen ure, in het huis staande te Kortenhoef nummer vijf en zeventig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Clara van den Berg, zijne echtgenoote, van beroep zonder, wonende mede te Kortenhoef, welk kind zal genaamd worden: Mathilda.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jan Tobias Kost, van beroep veldwachter, oud twee en dertig jaren, wonende te Kortenhoef en van:
Albert Vree, van beroep veldwachter, oud vijf en veertig jaren, wonende te 's-Graveland en is deze akte na voorlezing door ons benevens den vader en de getuigen onderteekend.

Overleden op 15-12-1947 om 11:00 uur te Hilversum, (NH) op 78-jarige leeftijd.
[Transcriptie van akte]
Heden zeventien december negentienhonderd zeven en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum:
Dekker, Johannes Jacobus, oud zes en vijftig jaren, begrafenisondernemer, wonende te Hilversum, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op vijftien december dezes jaars, te elf uur in deze gemeente Zadelstraat vier en dertig is overleden:
Hagen, Mathilda oud acht en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Kortenhoef en wonende te Hilversum,, gehuwd met Sollman, Wilhelmus, dochter van Hagen, Pieter, en van van den Berg, Clara, beiden overleden.
Waarvan acte, welke is voorgelezen.

Dochter van Hagen, Pieter, daglooner (1869), en Berg, van den, Clara.
7.  Sollman, wilhelmina.
 
Geboren op 09-12-1876 te 's-Graveland, (NH).

IX.103 Sollman, Philippus, smid.
 
Geboren op 11-07-1864 om 02:30 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Pieter Bosdam; Albert Vree).
[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den elfden julij Achttienhonderd vier en zestig; is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Graveland verschenen:
Christiaan Sollman, van beroep smid, oud achte en dertig jaren, wonende te 's-Graveland, welke ons heeft verklaard, dat op den elfden julij dezes jaars des nachts ten half drie ure, in het huis staande te 's-Graveland nr. honderd negen en veertig is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Catharina Boeschoten, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende te 's-Graveland, welk kind zal genaamd worden Philippus
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud vier en zestig jaren, wonende te 's-Graveland, en van Albert Vree, van beroep veldwachter, oud een en veertig jaren, wonende te Kortenhoef en is deze akte na voorlezing door ons benevens den vader en de getuigen onderteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 10-01-1948 te Amsterdam, (NH) op 83-jarige leeftijd.
Begraven 00-01-1948 te Amsterdam, (NH). Ligt begraven op begraafplaats de nieuwe ooster te Amsterdam, (NH).
Zoon van Sollman, Cristiaan, grof- en hoefsmid (<1864-1872), en Boeschoten, Catharina (zie VIII.32).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 05-06-1902 te 's-Graveland, (NH).
Echtgenote is Wilde, de, Anna, 26 jaar oud.
 
Geboren op 09-10-1875 te Baarn, (UT).
Dochter van Cornelis de Wilde, van beroep veehouder en van Maria Kolenberg.
Uit dit huwelijk:
1.  Sollman, Christiaan.
 
Geboren op 09-08-1904.
2.  Sollman, Cornelis.
 
Geboren op 31-12-1905.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 33 van 64 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail