Eerste blad    Vorig blad    Blad 36 van 68 bladen Volgend blad    Laatste blad

X.145 Boeschoten, Catharina Wilhelmina Marianne.
 
Geboren op 28-08-1906 te Hilversum, (NH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden 1990.
 
Dochter van Boeschoten, Willem (zie IX.110) en Moolhuizen, Johanna Antoinette Marianne.
Ondertrouwd op 01-05-1930 te Soest, (UT).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1930 te Soest, (UT).
 
Echtgenoot is Evertse, Johan, 26 jaar oud.
 
Geboren op 23-07-1903 te Tiel, (GD).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
 
Zoon van Evertse, Zweer Cornelis, behanger, en Duijves, Johanna Cornelia Maria.
Uit dit huwelijk:
1.  Evertse, Hansje.
 
 
 

IX.115 Boeschoten, Cornelis, smid (1905-1909); caféhouder.
 
Geboren op 22-02-1877 om 14:00 uur te Ankeveen, (NH) (aangifte door: Gerrit Boeschoten).
 
Geboorte is aangegeven door Gerrit Boeschoten, van beroep logementhouder, oud 36 jaren, wonende te Ankeveen.
Is geboren in het huis staande te Ankeveen nummer 9, uit Catharina Wilhelmina Neef, zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te Ankeveen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden voor 1927.
 
Zoon van Boeschoten, Gerrit (zie VIII.33) en Neef, Catharina Willemina, hotelhoudster.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 20-10-1904 te Nieuwer Amstel.
 
Echtgenote is Dam, van, Jannetje, 25 jaar oud.
 
Geboren op 30-06-1879 te Nieuwer Amstel, (NH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
 
Ondertrouwd (2) 00-02-1915 te Bussum, (NH).
kbot1387.jpg
Vermelding ondertrouw in de Hilversumse courant van 27-02-1915.

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 09-03-1915 te Bussum, (NH).
 
Echtgenote is Vermaak, Antonia, 40 jaar oud.
 
Geboren op 09-04-1874 te Maarssen, (UT).
 
Overleden op 02-12-1926 om 18:30 uur te Bussum, (NH) op 52-jarige leeftijd (aangifte door: Arie Horst; Pieter Ledder).
 
Dochter van Vermaak, Jan en Holland, van, Gerritje.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boeschoten, Catharina Wilhelmina, geboren op 04-01-1905 te Hilversum, (NH) (zie X.147).

X.147 Boeschoten, Catharina Wilhelmina.
 
Geboren op 04-01-1905 om 21:00 uur te Hilversum, (NH) (aangifte door: Marinus Verboom; Hendrik van den Brakel).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis Boeschoten, oud zeven en twintig jaren, van beroep smid, wonende alhier.
Is geboren binnen deze gemeente in het huis staande aan den Liebergerweg nummer een en tachtig, uit zijne echtgenoote Jannetje van Dam, zonder beroep, wonende alhier.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Marinus Verboom, oud een en zestig jaren, van beroep gemeente bode, en van Hendrik van den Brakel, oud negen en twintig jaren, van beroep gemeente bode, wonende beiden alhier.
 
kbg3248.jpg
Vermelding van de geboorte in de Hilversumse courant van 07-01-1905.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1970 te Bennebroek, (GD) op 65-jarige leeftijd.
 
Begraven in 1970 te Amsterdam, (NH).
Dochter van Boeschoten, Cornelis (zie IX.115) en Dam, van, Jannetje.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-07-1927 te Amsterdam, (NH).
 
Echtgenoot is Groenendaal, Thomas, 24 jaar oud, melkslijter.
 
Geboren op 11-06-1903 te Abcoude Proostdij, (UT).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Zoon van Gerrit Groenendaal en van Wijntje van Eck.
Overleden in 1990 te Amsterdam, (NH) op 87-jarige leeftijd.
 
Zoon van Groenendaal, Gerrit, veehouder (1892); Melkslijter (1927), en Eck, van, Wijntje.
Uit dit huwelijk:
1.  Groenendaal, Jannetje Wijntje.
 
Geboren in 1935 te Amsterdam, (NH).
 
 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd in 1959 te Amsterdam, (NH).
 
Echtgenoot is Burgh, van der, H.A.
 
 
 
2.  Groenendaal, Catharina Wilhelmina.
 
Geboren in 1946 te Amsterdam, (NH).
 
 

IX.119 Boeschoten, Johanna (Jo).
 
Geboren op 14-03-1879 om 5.00 uur te Ankeveen, (NH) (aangifte door: Driek Booij; Antonius Verhoeven).
 
Geboorte is aangegeven door Gerrit Boeschoten, van beroep logementhouder, oud 38 jaren, wonende te Ankeveen.
Geboorte heeft plaats gevonden in het huis staande te Ankeveen nummer 9, uit Catharina Wilhelmina Neef zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te Ankeveen.
Zijnde de inschrijving gedaan door den vader, van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Driek Booij, van beroep werkman, oud 51 jaren, wonende te Ankeveen, en van Antonius Verhoeven, van beroep schipper, oud 52 jaren wonende mede te Ankeveen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 13-05-1957 te Kortenhoef, (NH) op 78-jarige leeftijd.
 
Dochter van Boeschoten, Gerrit (zie VIII.33) en Neef, Catharina Willemina, hotelhoudster.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-05-1910 te Ankeveen, (NH).
(getuige(n): Rijk Cornelis Nieuwenhuizen; Gerardus Lambertus de Jongh; Willem Boeschoten; Gerit Boeschoten;).
 
Willem de Jongh, oud 31 jaren, van beroep veehouder, geboren te 's-Graveland en wonende te Kortenhoef, meerderjarige zoon van Adrianus de Jongh, en van Geertruida Hillegonda de Jager, beiden overleden.
 
en Johanna Boeschoten, oud 31 jaren, zonder beroep, geboren te Ankeveen en wonende te Ankeveen, meerderjarige dochter van Gerrit Boeschoten, van beroep hotelhouder, en van Catharina Wilhelmina Neef, zonder beroep, beiden wonende te Ankeveen.

Echtgenoot is Jongh, de, Willem, 31 jaar oud, Veehouder; Paardenkoopman.
 
Geboren op 09-04-1879 om 00.30 uur te 's-Graveland, (NH).
 
(gezindte: Rooms Katholiek).
Overleden op 17-07-1956 te Kortenhoef, (NH) op 77-jarige leeftijd.
 
Zoon van Jongh, de, Adrianus, Grutter, en Jager, de, Geertruida Hillegonda.
Uit dit huwelijk:
1.  Jongh, de, Geertruida Hillegonda (Truida).
 
Geboren op 23-07-1911 te Kortenhoef, (NH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
 
2.  Jongh, de, Adrianus (Arie).
 
Geboren op 09-09-1912 te 's-Graveland, (NH).
 
Overleden op 07-11-1942 te Hilversum, (NH) op 30-jarige leeftijd.
 
Begraven op 11-11-1942 te 's-Graveland, (NH).
3.  Jongh, de, Gerrit, Slagersknecht.
 
Geboren op 24-01-1914 te 's-Graveland, (NH).
 
 

IX.121 Boeschoten, Gerrit, fouragehandelaar, landbouwer (1916), groentenhandelaar (1937).
 
Geboren op 09-01-1885 om 01:00 uur te Ankeveen, (NH) (aangifte door: Antonius Verhoeven; Pieter den Hollander).
 
[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den negenden januarij Achttienhonderd vijf en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Ankeveen verschenen:
Gerrit Boeschoten, van beroep logementhouder, oud vier en veertig jaren, wonende te Ankeveen, welke ons heeft verklaard, dat op den negenden januarij dezes jaars des nachts ten een ure in het huis staande te Ankeveen nummer negen is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Catharina Wilhelmina Neef, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende te Ankeveen in bovengemelde woonplaats welk kind zal genaamd worden Gerrit.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader
Van welke verklaring wij dezen akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonius Verhoeven, van beroep schipper, oud zeven en vijftig jaren, wonende te Ankeveen, en van Pieter den Hollander, van beroep veldwachter, oud drie en zestig jaren, wonende mede te Ankeveen em is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1977 te Hilversum, (NH) op 92-jarige leeftijd.
 
Zoon van Boeschoten, Gerrit (zie VIII.33) en Neef, Catharina Willemina, hotelhoudster.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 15-11-1916 te Hilversum, (NH).
(getuige(n): Willem Boeschoten, Hendrik Cornelis de Vries).
 
[Transcriptie akte van huwelijk]
In het jaar negentienhonderd zestien, den vijftienden der maand november zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Hilversum, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
 
Gerrit Boeschoten, oud een en dertig jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Ankeveen, meerderjarige zoon van Gerrit Boeschoten, hotelhouder en van Catharina Wilhelmina Neef, zonder beroep, beiden wonende te Ankeveen.
 
En Johanna Cornelia Wilhelmina Spikker, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te alhier, meerderjarige dochter van Hermanus Spikker oud zes en veertig jaren, cafehouder, wonende te Hilversum, en van Grietje Westra, overleden.
De vader der bruid is tegenwoordig en verklaart zijne toestemming tot dit huwelijk te geven.
 
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onzer kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze Gemeente en te Ankeveen op zaterdag, den vierden november dezs jaars, zonder stuiting is afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
 
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Willem Boeschoten, oud drie en veertig jaren, fouragehandelaar, broeder van de bruidegom, wonende te Hilversum en
Hendrik Cornelis de Vries, oud vier en dertig jaren, ijzergieter, oom van de bruid, wonende te Rotterdam.
 
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend.

Echtgenote is Spikker, Johanna Cornelia Wilhelmina, 21 jaar oud.
 
Geboren op 26-08-1895 om 19:30 uur te Hilversum, (NH) (aangifte door: Jan de Nijs; Albertus van Velsen).
 
[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den zes en twintigsten augustus Achttienhonderd vijf en negentig, is voor ons ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Hilversum, verschenen:
Hermanus Spikker,van beroep landbouwer, oud vijf en twintig jaren, wonende alhier welke ons heeft verklaard dat alhier op den vijf en twintigsten augustus jongstleden des avonds ten half negen ure, in het huis staande aan de Kleine Drift nummer een, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne echtgenote Grietje Westra, zonder beroep, wonende te Hilversum in bovengenoemd woonhuis welk kind zal genaamd worden Johanna Cornelia Wilhelmina.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Denijs, van beroep smid, oud zes en veertig jaren, wonende alhier en Albertus van Velsen, oud zeven en twintig jaren wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, den comparant en de beide getuigen geteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 02-01-1920 om 19:30 uur te Hilversum, (NH) op 24-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Westerveld; Bartholomeus Hendricus Westerveld).
 
[Transcriptie akte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd twintig, den derden der maand Januari verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum:
Willem Westerveld, oud negen en zestig jaren, van beroep aanspreker, wonende alhier, en Bartholomeus Hendricus Westerveld, oud acht en twintig jaren, van beroep reiziger, wonende alhier, die verklaarden, dat op den tweeden der maand Januari dezes jaars, des namiddags ten half acht ure, binnen deze gemeente in het huis staande aan den Liebergerweg nummer achttien is overleden
Johanna Cornelia Wilhelmina Spoikker, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, echtgenoote van Gerrit Boeschoten, dochter van Hermanus Spikker, cafehouder, wonende alhier, en van Grietje Westra, overleden.
Na voorlezing is deze akte door mij onderteekend met de comparanten.

Dochter van Spikker, Hermanus, zandvormer (1893), cafehouder, Amsterdams Café aan de Larenseweg 1a te Hilversum (1916), landbouwer, en Westra, Grietje.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 25-07-1923 te Ankeveen, (NH).
(getuige(n): Willem Boeschoten; Hermanus Spikker).
 

[Transcriptie akte van huwelijk]
In het jaar Negentienhonderd drie en twintig, den vijf en twintigsten der maand juli zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Ankeveen, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
 
Gerrit Boeschoten, oud acht en dertig jaren, van beroep veehouder, geboren te Ankeveen, en wonende te Ankeveen, weduwenaar van Johanna Cornelia Wilhelmina Spikker, meerderjarige zoon van Gerrit Boeschoten, overleden, en van Catharina Wilhelmina Neef, zonder beroep, wonende te Ankeveen.
 
En Anna Louise Johanne Heuer, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Osnabruck (Pruisen), en wonende te 's-Graveland, meerderjarige dochter van Johanna Friedrich Siegfried Heuer, van beroep draadtrekker, en van Caroline Johanne Grossengiesser, zonder beroep, beiden wonende te Osnabruck.
De comparante heeft aan ons overlegd het bewijs vermeld in artikel vier van het Huwelijksverdrag en hare geboorteakte en ons onder ede verklarend, dat met Anna Heuer ingemeld bewijs, en Anna Louisa Johanne Heuer in haar geboorteakte dezelfde persoon bedoeld wordt.
 
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onzer kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze gemeente en te 's-Graveland op zaterdag, den veertienden juli dezes jaars, zonder stuiting is afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
 
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Willem Boeschoten, oud vijftig jaren, van beroep veehouder, wonende te Barneveld.
Hermanus Spikker, oud drie en vijftig jaren, van beroep caféhouder, wonende te Hilversum.
Zijnde de eerste getuige broeder, de tweede schoonvader van den comparant.

Echtgenote is Heuer, Anna Louise Johanna, 23 jaar oud.
 
Geboren op 12-01-1900 te Osnabrück, Duitsland.
 
(gezindte: Nederlands-Hervormd).
Overleden in 1987 te Hilversum, (NH) op 87-jarige leeftijd.
 
Dochter van Heuer, Johann Friedrich Siegfried en Grossengiesser, Caroline Johanne.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boeschoten, Wilhelmina Grietje.
 
Geboren op 30-01-1917 te Hilversum, (NH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 01-02-1917 om 9.30 uur te Hilversum, (NH), 2 dagen oud (aangifte door: Willem Westerveld; Hidde Haarsma).
 
Overlijden is aangegeven door Willem Westerveld, oud 66 jaren, van beroep aanspreker wonende te Hilversum, en Hidde Haarsma, oud 44 jaren, van beroep aanspreker, wonende te Hilversum.
Is overleden aan de Faisantstraat no.5 te Hilversum, 2 dagen oud, dochter van Gerrit Boeschoten, landbouwer, en van Johanna Cornelia Wilhelmina Spikker, zonder beroep, beide wonende te Hilversum.

2.  Boeschoten, Gerrit, geboren op 23-02-1918 te Hilversum, (NH) (zie X.152).
Uit het tweede huwelijk:
3.  Boeschoten, Anna Louise Johanne, geboren in 1924 te 's-Graveland, (NH) (zie X.156).
4.  Boeschoten, Catharina Wilhelmina, geboren in 1925 te 's-Graveland, (NH) (zie X.158).
5.  Boeschoten, Erna, geboren in 1926 te 's-Graveland, (NH) (zie X.160).
6.  Boeschoten, Siegfried Friedrich Johann (Sieg), geboren in 1927 te 's-Graveland, (NH) (zie X.161).
7.  Boeschoten, Marianne, geboren in 1930 te Ankeveen, (NH) (zie X.164).
8.  Boeschoten, Jeannette, geboren in 1931 te 's-Graveland, (NH) (zie X.166).
9.  Boeschoten, Willem, geboren in 1932 te 's-Graveland, (NH) (zie X.167).
10.  Boeschoten, Walter.
 
Geboren in 1933 te Ankeveen, (NH).
 
 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd in 1962 te Laren (NH).
 
Echtgenote is Witte, Alie, 27 jaar oud.
 
Geboren in 1935 te Hilversum, (NH).
 
 
Dochter van Witte, Franciscus Gerardus, stoker (1919); beroeps millitair; PTT Beambte, en Hoogeboom, Petronella Elisabeth.
11.  Boeschoten, Ilse Mathilda, geboren in 1934 te Ankeveen, (NH) (zie X.172).
12.  Boeschoten, Geertruida.
 
Geboren in 1935 te Ankeveen, (NH).
 
Overleden op 06-10-1937 om 12.00 uur te 's-Graveland, (NH) op 2-jarige leeftijd.
 
Heden 7 october 1937 is door mij, ambtenaar van de burgelijken stand der gemeente Ankeveen ter inschrijving ontvangen een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente 's-Graveland waaruit blijkt, dat aldaar op 6 october dezes jaar des middags ten twaalf ure is overleden bevonden: Boeschoten, Geertruida, oud 2 jaren, zonder beroep, geboren te Ankeveen en wonende te Ankeveen, dochter van: Boeschoten Gerrit, van beroep groentenhandelaar en van: Heuer Anna Louise Johanna, zonder beroep, beiden wonende te Ankeveen.
13.  Boeschoten, Cornelis (Cor), geboren in 1936 te Ankeveen, (NH) (zie X.174).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 36 van 68 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail