Eerste blad    Vorig blad    Blad 38 van 64 bladen Volgend blad    Laatste blad

X.172 Boeschoten, Ilse Mathilda.
 
Geboren in 1934 te Ankeveen, (NH).
Dochter van Boeschoten, Gerrit (zie IX.121) en Heuer, Anna Louise Johanna.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1957 te Ankeveen, (NH).
Gescheiden na 37 jaar in 1994.
Echtgenoot is Wapstra, Willem Frederik.
 
Geboren in 1929 te West Stellingwerf, (FR).
Uit dit huwelijk:
1.  Wapstra, Cornelia Johanna.
 
Geboren in 1957 te Ankeveen, (NH).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd in 1977 te 's-Graveland, (NH).
Echtgenoot is Leeuwen, van, Robert Atse, 21 jaar oud.
 
Geboren in 1956 te Amsterdam, (NH).
2.  Wapstra, André.
 
Geboren in 1962 te Ankeveen, (NH).
Samenwonend sinds 1989.
Partner is Jong, de, Geertje (Gerrie), 35 jaar oud.
 
Geboren in 1953 te Wedde, (GR).

X.174 Boeschoten, Cornelis (Cor), internationaal chauffeur; kastelein.
 
Geboren in 1936 te Ankeveen, (NH).
Zoon van Boeschoten, Gerrit (zie IX.121) en Heuer, Anna Louise Johanna.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1960 te Utrecht, (UT).
Echtgenote is Braun, Annalies (Pien), 18 jaar oud, huisvrouw; kasteleine.
 
Geboren in 1942 te Amsterdam, (NH).
p1714.jpg
Dochter van Willem Braun, geboren 18-03-1907, overleden 04-01-1986 en van Christina Maria Goudappel, geboren 10-02-1906, overleden 29-07-1945.

Dochter van Braun, Willem, vertegenwoordiger Goois dagblad; kantoorbediende; bedrijfsleider CvvLijkverz, en Goudappel, Christina Maria, apothekersassistente.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, Alexander (Alex), geboren in 1961 te Utrecht, (UT) (zie XI.193).
2.  Boeschoten, Ingrid Lisanna, geboren in 1964 te Utrecht, (UT) (zie XI.196).
3.  Boeschoten, Diana Richarda, kapster.
 
Geboren in 1968 te Schoonrewoerd, (ZH).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd in 1997 te Rossum, (GD).
Echtgenoot is Visser, Marco, 30 jaar oud, voorman; vijzelaar.
 
Geboren in 1967 te Rotterdam, (ZH).
Zoon van Herman Visser en van Heiltje de Graaf.
4.  Openbaar, Niet (zie XI.200).

XI.193 Boeschoten, Alexander (Alex), Bromfiets, Auto- en Motorrijschoolhouder.
 
Geboren in 1961 te Utrecht, (UT).
Zoon van Boeschoten, Cornelis (Cor) (zie X.174) en Braun, Annalies (Pien), huisvrouw; kasteleine.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1983 te Rossum, (GD).
Echtgenote is Kerkhof, van, Edith, 22 jaar oud.
 
Geboren in 1961 te Enschede, (OV).
Dochter van Theodorus Hendrikus van Kerkhof en van Johanna Margaretha Bonekamp.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, Brenda, verkoopster (2007).
 
Geboren in 1986 te Rossum,.
2.  Boeschoten, Joyce, volgt de opleiding tot politieagente (2007).
 
Geboren in 1987 te Rossum,.
3.  Boeschoten, Wilco, scholier sportopleiding.
 
Geboren in 1990 te Rossum,.
Op 14 jarige leeftijd vertegenwoordigde hij Nederland op de 6e World hapkido/hankido (HKD) Games in Yongin Korea en is daar eerste geworden.

XI.196 Boeschoten, Ingrid Lisanna, kapster.
 
Geboren in 1964 te Utrecht, (UT).
Dochter van Boeschoten, Cornelis (Cor) (zie X.174) en Braun, Annalies (Pien), huisvrouw; kasteleine.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd in 1985 te Rossum, (GD).
Echtgenoot is Cocq van Delwijnen, de, Adrianus Eimenkuc (Dré), 23 jaar oud, machine operator.
 
Geboren in 1962 te Kerkdriel,.
Zoon van Marinus de Cock van Delwijnen en van Riek van Heel.
Uit dit huwelijk:
1.  Cocq van Delwijnen, de, Sanne, onderwijzeres (2007).
 
Geboren in 1987 te Hurwenen,.
2.  Cocq van Delwijnen, de, Anika, studente (2007).
 
Geboren in 1989 te Rossum,.

XI.200 Openbaar, Niet.
 
Dochter van Boeschoten, Cornelis (Cor) (zie X.174) en Braun, Annalies (Pien), huisvrouw; kasteleine.
Relatie.
Partner is Openbaar, Niet.
 
Uit deze relatie:
1.  Openbaar, Niet.
 
2.  Openbaar, Niet.
 

IX.125 Boeschoten, Catharina Wilhelmina (Cato).
 
Geboren op 10-12-1886 om 11.00 uur te Ankeveen, (NH) (aangifte door: Johannes de Lange; Pieter den Hollander).
Geboorte is aangegeven door Gerrit Boeschoten, van beroep logementhouder, oud 46 jaren, wonende te Ankeveen.
Geboorte heeft plaats gevonden in het huis staande te Ankeveen nummer 9, ui Catharina Wilhelmina Neef, zijne echtgenote, zonder beroep, wonende te Ankeveen in boven gemeld huis.
Zijnde deze inschrijving gedaan door den vader in tegenwoordigheid van Johannes de Lange, van beroep herbergier, oud 31 jaren, wonende te Ankeveen, en van Pieter den Hollander, van beroep veldwachter, oud 64 jaren, wonende mede te Ankeveen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1977 te Amsterdam, (NH) op 90-jarige leeftijd.
Dochter van Boeschoten, Gerrit (zie VIII.33) en Neef, Catharina Willemina, hotelhoudster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-12-1909 te Ankeveen, (NH).
(getuige(n): Willem Boeschoten; Cornelis Boeschoten; Jan van der Jagt; Hendrik van der Jagt).
Cornelis van der Jagt, oud 24 jaren, van beroep slager, geboren te Hillegom, en wonende te Hillegom, doch binnen de laatste 6 maanden te Hilversum, meerderjarige zoon van Jan van der Jagt, van beroep timmerman, en van Trijntje Rol, zonder beroep, beiden wonende te Hillegom.
 
En Catharina Wilhelmina Boeschoten, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te Ankeveen, en wonende te Ankeveen, meerderjarige dochter van Gerrit Boeschoten, van beroep hotelhouder, en van Catherina Wilhelmina Neef, zonder beroep, beiden wonende te Ankeveen.
De ouders van de comparanten, persoonlijk hier tegenwoordig geven hunne toestemming tot dit huwelijk.
 
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Willem Boeschoten, oud 36 jaren, van beroep fouragehandelaar, wonende te Hilversum; en Cornelis Boeschoten, oud 32 jaren, van beroep smid, wonende te Nieuwer Amstel; en Jan van der Jagt, oud 29 jaren, van beroep kantoorbediende, wonende te Hillegom; en Hendrik van der Jagt, oud 26 jaren, van beroep timmerman, wonende te Hillegom, zijnde de eerste twee getuigen broeders van de comparante, de derde en vierde broeder der comparant.

Echtgenoot is Jagt, van der, Cornelis, 24 jaar oud, slagersknecht (1907), slager (1909).
 
Geboren op 02-10-1885 te Hillegom, (ZH).
Overleden op 24-12-1959 te Amsterdam, (NH) op 74-jarige leeftijd.
Begraven op 29-12-1959 te Amsterdam, (NH). Ligt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster te Amsterdam, grafnummer B-76-333 E.
Zoon van Jagt, van der, Jan, timmerman (1879), en Rol, Trijntje.
Uit dit huwelijk:
1.  Jagt, van der, Jan, timmerman.
 
Geboren op 12-07-1910 te Hillegom, (Zuid-Holand).
2.  Jagt, van de, Gerrit.
 
Geboren 1912.
3.  Jagt, van de, Cornelis, kruidenier.
 
Geboren op 07-03-1914 te Amsterdam, (NH).
4.  Jagt, van de, Willem, timmerman.
 
Geboren op 13-05-1915 te Amsterdam, (NH).
5.  Jagt, van de, Dirk, slager.
 
Geboren op 22-11-1916 te Amsterdam, (NH).

IX.127 Boeschoten, Jansje (Janet).
 
Geboren op 14-02-1890 om 2:00 uur te Ankeveen, (NH) (aangifte door: Johannes de Lange; Pieter Hollander).
[Transcriptie acte van geboorte]
Heden den veertienden februari Achttienhonderd Negentig, verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Ankeveen:
Gerrit Boeschoten, van beroep logementhouder, oud negen en veertig jaren, wonende te Ankeveen. die verklaarde, dat op den veertienden februari dezes jaars des nachts ten twee ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier nummer negen is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Catharina Wilhelmina Neef, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende te Ankeveen in boven genoemd huisnummer, welk kind zal genaamd worden: Jansje.
 
Van welke verklaring deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes de Lange, van beroep herbergier, oud zes en dertig jaren, wonende te Ankeveen en van Pieter Hollander, van beroep veldwachter, oud negen en zestig jaren, wonende mede te Ankeveen en is deze akte na voorlezing, door ons onderteekend met den vader en de getuigen.

(gezindte: Nederland Hervormd).
Overleden in 1977 te Kortenhoef, (NH) op 87-jarige leeftijd.
Begraven in 1977 te 's-Graveland, (NH). Ligt begraven op de begraafplaats aan de Beresteinseweg te 's-Graveland, (NH).
Dochter van Boeschoten, Gerrit (zie VIII.33) en Neef, Catharina Willemina, hotelhoudster.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-06-1920 te Ankeveen, (NH).
(getuige(n): Willem Boeschoten; Gerrit Boeschoten).
[Transcriptie acte van huwelijk]
In het jaar negentienhonderd twintig, den vier en twintigsten der maand juni zoijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ankeveen, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jan Willem Hagtingius, oud zes en veertig jaren, van beroep hofmeester. geboren te Amsterdam, en wonende te Ankeveen, doch binnen de laatste zes maanden te Bussum, gescheiden echtgenoot van Mauritia Francina Weddepohl, meerderjarige zoon van Jan Hagtingius en van Jeanette Helena Blom, beiden overleden.
 
En Jansje Boeschoten, oud dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Ankeveen, meerderjarige dochter van Gerrit Boeschoten, overleden en van Catharina Wilhelmina Neef, van beroep hotelhoudster, wonende te Ankeveen.
De comparant heeft aan ons overlegd de akte van echtscheiding van zijn vorig huwelijk.
 
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onzer kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze gemeente en te Bussum op zaterdag, den twaalfden juni dezes jaars, zonder stuiting is afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmen beantwoord zijn, is door ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
 
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Willem Boeschoten, oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Barneveld; Gerrit Boeschoten, oud vijf en dertig jaren, van beroep koopman, wonende te Hilversum.
Zijnde de getuigen broeders van de comparante.
Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met de comparanten en de getuigen.

Echtgenoot is Hagtingius, Jan Willem, 46 jaar oud, wijnhandelaar (Is als wijnhandelaar falliet gegaan); hofmeester; kantoorbediende.
 
Geboren op 18-12-1873 om 15:30 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Hendricus Petrus van Os; Gerard Frederik Dekker).

[Transcriptie acte van geboorte]
Op heden negentien december Achttienhonderd Drie en Zeventig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
Jan Hagtingius, van beroep koekenbakker, oud drie en veertig jaren, wonende TweedeLeliedwarsstraat Buurt... No.425, welke heeft verklaard dat op achttien dezer, des namiddags ten halfe 4 ure, in het huis staande alsboven is geboren een Kind van het mannelijke geslacht, uit Jeanette Helena Blom, van beroep geen, wonende alsboven, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Jan Willem, van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Hendricus Petrus van Os, van beroep apotheker, oud acht en dertig jaren, wonende Bloemgracht 58 en van:
Gerard Frederik Dekker, van beroep broodbakker, oud een en vijftig jaren, wonende Prinsengracht 291 en is deze akte door ons, benevens de vader en de getuigen, na voorlezing onderteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 05-10-1949 om 18:15 uur te Hilversum, (NH) op 75-jarige leeftijd (aangifte door: van Wijngaarden, Jozea).

Is overleden in het toenmalige Diaconesse ziekenhuis aan de Neuweg 98 te Hilversum.
 
[Transcriptie acte van overlijden]
Op vijf october negentienhonderd negen en veertig, te achttien uur vijftien is overleden in de gemeente Hilversum; Neuweg acht en negentig, Hagtingius, Jan Willem, oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam, en wonende te 's-Graveland, gehuwd met Boeschoten, Jansje, gescheiden van Weddepohl, Mauritia Francina, zoon van Hagtingius, Jan en van Blom, Jeanette Helena, beiden overleden.
De aangifte hiervan is persoonlijk en op grond van eigen wetenschap gedaan door van Wijngaarden Jozea, oud een en veertig jaren, van beroep kantoorbediende, wonende te Hilversum.
 
Waarvan akte, welke door mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Hilversum, is opgemaakt en voorgelezen op zes october negentienhonderd negen en veertig.

Begraven op 08-10-1949 te 's-Graveland, (NH).
Ligt begraven op de Algemene begraafplaats aan de Beresteinseweg te 's-Graveland, (NH)
.
Zoon van Hagtingius, Jan, banketbakker (1873), en Blom, Jeanette Helena, modemaakster (1873).
Uit dit huwelijk:
1.  Hagtinius, Jeanette Helena (Nettie).
 
Geboren in 1925 te Ankeveen, (NH).
Relatie.
Partner is Zwart, Piet.
 


Eerste blad    Vorig blad    Blad 38 van 64 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail