Eerste blad    Vorig blad    Blad 63 van 68 bladen Volgend blad    Laatste blad

XII.235 Boekschoten, K.C.F. (Klaas Frans), Directeur Boekschoten Holding te Mijdrecht.
 
 
 
Zoon van Boekschoten, Jan (zie XI.288) en Verweij, J.C. (Jans).
Relatie.
 
Partner is Egmond, van, M.T.
 
 
 
Uit deze relatie:
1.  Boekschoten, Jan (zie XIII.171).
2.  Boekschoten, Klaas.
 
 
 
Relatie.
 
Partner is 4371, Amy.
 
 
 

XIII.171 Boekschoten, Jan, ploeginstructeur bij Veiligheidsregio Utrecht (2014).
 
 
 
Zoon van Boekschoten, K.C.F. (Klaas Frans) (zie XII.235) en Egmond, van, M.T.
Gehuwd in 2007.
 
Echtgenote is Nebbeling, Manon.
 
Geboren te Utrecht, (UT).
 
 
Uit dit huwelijk:
1.  Boekschoten.
 
 
 
2.  Boekschoten.
 
 
 

XI.290 Boekschoten, Hendrik (Henk).
 
Geboren ??-01-1935 te Vreeland, (UT).
 
 
Zoon van Boekschoten, Klaas Cornelis (zie X.269) en Born, van den, Johanna Gijsberta, dienstbode (1916).
Relatie.
 
Partner is Schaik, van, Rie.
 
 
 
Uit deze relatie:
1.  Boekschoten, Cornelis (Klaas).
 
 
 
2.  Boekschoten, Cornelis Jan (Kees) (zie XII.239).

XII.239 Boekschoten, Cornelis Jan (Kees).
 
 
 
Zoon van Boekschoten, Hendrik (Henk) (zie XI.290) en Schaik, van, Rie.
Relatie.
 
Partner is 3836, Annelon.
 
Geboren te Hengelo, (OV).
 
 
Uit deze relatie:
1.  Boekschoten, Freek.
 
Geboren circa 1999 te Eindhoven, (NB).
 
 
2.  Boekschoten, Gijs.
 
Geboren circa 2003.
 
 

X.272 Boekschoten, Aagje.
 
Geboren op 02-02-1898 om 19.00 uur te Vreeland, (UT) (aangifte door: Klaas Borra; Cornelis van der Maas).
 
Geboorte is aangegeven door Jan Boekschoten, oud 33 jaren, van beroep timmerman, wonende te Vreeland.
de geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente op no. 208 uit zijne echtgenoote Jacoba Borra, zonder beroep, wonende te Vreeland.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Klaas Borra, oud 76 jaren, van beroep visser, wonende te Vreeland, en Cornelis van der Maas, oud 45 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Vreeland.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 31-10-1965 te Ermelo, (GD) op 67-jarige leeftijd.
 
Begraven te Ermelo, (GD). Ligt begraven op de algemene begraafplaats te Ermelo
gs2303.jpg
.
Dochter van Boekschoten, Jan (zie IX.195) en Borra, Jacoba.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-07-1919 te Vreeland, (UT).
(getuige(n): Dirk Storm; Gijsbertus Harderman).
 
Gerardus Johanes Storm, oud 25 jaren, van beroep bakker, geboren te Amsterdam, en wonende te Amsterdam, voor minder dan 6 maanden te Ermelo.
Zoon van Gerardus Johannes Storm, overleden en van Baldinga Catharina Broekhoven, zonder beroep en wonende te Ermelo.
 
En, Aagje Boekschoten, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren te Vreeland en wonende te Vreeland, meerderjarige dochter van Jan Boekschoten, en van diens echtgenote Jacoba Borra, beiden overleden.
 
Als getuigen waren aanwezig: Dirk Storm, oud 24 jaren, klerk, wonende te Amsterdam, broeder des bruidegoms; en Gijsbertus Harderman, oud 31 jaren, spoorwegarbeider, wonende te Driebergen, zwager des bruid.
h2307.jpg Foto van Gerardus Johannes Storm en Aagje Boekschoten ter ere van hun 50 jarig huwelijk.

Echtgenoot is
Gerardus Johannes Storm

Gerardus Johannes Storm

Storm, Gerardus Johannes, 25 jaar oud, bakker.
 
Geboren op 17-08-1893 om 20:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Johannes Broekhoven; Johannes Storm).
 
[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden negentien augustus Achttienhonderd Drie en Negentig, is voor ons ondergetekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen: Gerardus Johannes Storm, van beroep onderwijzer, oud zeven en dertig jaren, wonende Houtmankade no.69, welke heeft verklaard dat op zeventien dezer, des namiddags ten acht ure, in het huis staande als boven is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Baldina Catharina Broekhoven, van beroep geen, wonende als boven, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Gerardus Johannes, van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Broekhoven, van beroep ambtenaar, oud vier en zestig jeren, wonende Bloemgracht 91 en van Johannes Storm van beroep spoorbeambte, oud vijf en dertig jaren, wonende Westerdokdijk 48 en is deze akte door ons, , benevens den vader en de getuigen na voorlezing ondertekend.

Overleden in 1975 te Ermelo, (GD) op 82-jarige leeftijd.
 
Begraven te Ermelo, (GD).
Zoon van pasfoto (schoon-)ouders Storm, Gerardus Johannes, boekhouder (1885); onderwijzer (1893), en pasfoto (schoon-)ouders Broekhoven, Baldinga Catharina.
Uit dit huwelijk:
1.  Storm, Gerardus Johannes (Gerard).
 
Geboren in 1920 te Amsterdam, (NH).
 
Overleden in 1985 op 65-jarige leeftijd.
 
Begraven 00-09-1985 te Zwanenburg, (NH).
Ligt begraven St. H. Gem. Houtrijk en Polanen, Kerkhoflaan 91 Zwanenburg, (NH)
 
.
Relatie.
 
Partner is Brand, Roefke.
 
 
 
2.  Storm, Jan, geboren in 1922 te Amsterdam, (NH) (zie XI.295).
3.  Storm, Baldina Catharina (Dientje).
 
Geboren in 1927 te Amsterdam, (NH).
 
 
Relatie.
 
Partner is Schröder, Willem.
 
 
 

XI.295 Storm, Jan, banketbakker.
 
Geboren in 1922 te Amsterdam, (NH).
 
Overleden in 1996 op 73-jarige leeftijd.
 
Zoon van Storm, Gerardus Johannes, bakker, en Boekschoten, Aagje (zie X.272).
Relatie.
 
Partner is Feenstra, Martha.
 
 
 
Uit deze relatie:
1.  Storm, Jolanda.
 
 
 

IX.198 Boekschoten, Naatje, naaister.
 
Geboren op 20-07-1867 om 02:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Jacob Molenkamp; Albert Vree).
 

[Transcriptie, akte van geboorte]
Heden den twintigsten julij, achttienhonderd zeven en zestig is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland verschenen:
Cornelis Boekschoten, van beroep daglooner, oud vijf en dertig jaren, wonende te 's-Graveland, welke ons heeft verklaard, dat op den twintigsten julij dezes jaars, des nachts ten twee ure, in het huis staande te 's-Graveland nommer twee honderd twee en vijftig, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Evertje Amesz, zijne echtgenote, van beroep zonder, wonende mede te 's-Graveland, welk kind zal genaamd worden Naatje.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Jacob Molenkamp, van beroep schildersknecht, oud zeven en twintig jaren, wonende te 's-Graveland, en van Albert Vree, van beroep veldwachter, oud vier en veertig jaren, wonende mede te 's-Graveland en is deze akte na voorlezing door ons benevens den vader en de getuigen onderteekend.

(gezindte: Gereformeerd).
Ontvangt Invaliditeitsrente.
Is na een kort ziekbed overleden ten huize van haar zoon Cornelis Alberts, op de Begoniastraat 60 te Hilversum.

Overleden op 11-01-1944 om 20:30 uur te Hilversum, (NH) op 76-jarige leeftijd (aangifte door: Hidde Haarsma).
 

[Transcriptie akte van overlijden]
Heden twaalf januari negentienhonderd vier en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum:
Haarsma, Hidde, oud een en zeventig jaren, van beroep aanspreker, wonende te Hilversum, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op elf januari dezes jaars ten twintig ure dertig in deze gemeente, Begoniastraat zestig is overleden,
Boekschoten, Naatje, oud zes en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te 's-Graveland, en wonende te Kortenhoef, weduwe van Alberts, Aart, dochter van Boekschoten, Cornelis, en van Amesz, Evertje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

Begraven op 15-01-1944 te 's-Graveland.
Ligt begraven op de Algemene begraafplaats te 's-Graveland, (NH)
.
Dochter van Boekschoten, Cornelis (zie VIII.48) en Amesz, Evertje.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-05-1902 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Wouter Boekschoten; Manus van der Wal ; Jan Boekschoten ; Jan Tobias Kost).
 

[Transcriptie akte van huwelijk]
In het jaar negentienhonderd twee, den eersten der maand mei zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Graveland, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Aart Albers, oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer, geboren te Doornspijk, en wonende te Hilversum, meerderjarige zoon van Hendrik Alberts, overleden en van Grietje Meester, van beroep veehoudster, wonende te Doornspijk.
 
En Naatje Boekschoten, oud vijf en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te 's-Graveland, meerderjarige dochter van Cornelis Boekschoten, van beroep arbeider, en van Evertje Amesz, zonder beroep, beiden wonende te 's-Graveland.
 
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente en in de gemeente Hilversum op zondagen, den twintigsten en zeven en twintigsten der maand april dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
 
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Wouter Boekschoten, oud vijf en veertig jaren, van beroep werkman, wonende te Hilversum
Manus van der Wal, oud veertig jaren, van beroep slijter, wonende te Hilversum
Jan Boekschoten, oud acht en dertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Vreeland
Jan Tobias Kost, oud vijf en zestig jaren, van beroep Gemeenteveldwachter, wonende te 's-Graveland
Zijnde de eerste en de derde getuige broeder der bruid en de tweede getuige schoonbroeder der bruid.
Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met de comparanten en de getuigen.

Echtgenoot is Alberts, Aart, 39 jaar oud, veehouder, landbouwer (1902), plaatwerker, werkman, tuinman (1910).
 
Geboren op 13-02-1863 om 20:00 uur te Doornspijk, (GD) (aangifte door: Jakob Broekhuizen; Egbert Wolfsen).
 

[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden, den zestienden februari des jaars achttien honderd drie en zestig, is voor ons Hendrik Willem Greven, Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Doornspijk, Provincie Gelderland, verschenen:
Hendrik Alberts, oud drie en dertig jaren, van beroep daglooner, wonende onder Doornspijk, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Grietje Meester, oud een en dertig jaren, van beroep dagloonster, op vrijdag den dertienden februari dezes jaars des avonds ten acht ure, ten zijne huize in de buurt Hooge Est binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Aart wordt gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jakob Broekhuizen, oud zeven en veertig jaren, van beroep daglooner te Doornspijk, en Egbert Wolfsen, oud zes en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Oldebroek, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door den tweede getuige en ons is geteekend, verklarende de vader en de eerste getuige niet te kunnen schrijven.

(gezindte: Gereformeerd).
Overleden op 04-05-1910 om 11:30 uur te Utrecht, (UT) op 47-jarige leeftijd (aangifte door: Wilhelmus Hendrikus Broekman; Willem Frederik Hennevelt).
 

[Transcriptie, akte van overlijden]
Op heden den zesden mei negentienhonderd tien, zijn voor ons ondergetekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der stad Utrecht, in het huis der gemeente verschenen:
Wilhelmus Hendrikus Broekman, bediende, oud vijf en twintig jaren en Willem Frederik Hennevelt, bode, oud zes en veertig jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben, dat op den vierden dezer maand, des morgens te half twaalf uur, in den ouderdom van zeven en veertig jaren, van beroep tuinman, geboren te Oldebroek, wonende te Kortenhoef, gehuwd met Naatje Boekschoten, zoon van Hendrik Alberts en van Grietje Meester, beiden overleden.

Zoon van Alberts, Hendrik, daglooner (1856-1863), en Meester, Grietje, dagloonster (1856); veehoudster (1902).
Uit dit huwelijk:
1.  Alberts, Hendrika.
 
Geboren op 31-01-1903 om 02.30 uur te Kortenhoef, (NH) (aangifte door: Hans Hendricus Lemke; Hendrik Ridder).
 
Geboorte is aangegeven door Aart Albers, oud 39 jaren, van beroep veehouder, wonende te Kortenhoef.
Geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente in het huis staande nommer 232, uit Naatje Boekschoten, zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te Kortenhoef.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Hans Hendricus Lemke, oud 36 jaren, van beroep gemeentesecretaris. en van Hendrik Ridder, oud 42 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, beiden wonende te Kortenhoef.

(gezindte: Gereformeerd).
Overleden op 11-04-1903 om 10.00 uur te Kortenhoef, (NH), 70 dagen oud (aangifte door: Aart Alberts; Hendrik Ridder).
 
Overlijden is aangegeven door Aart Alberts, oud 40 jaren, van beroep veehouder, wonende te Kortenhoef, vader van de overledene, en Hendrik Ridder, oud 42 jaren, van beroep gemeente veldwachter, wonende te Kortenhoef.
Is overleden binnen deze gemeente in het huis nommer 234 oud 10 weken, zonder beroep, geboren en wonende te Kortenhoef, dochter van Aart Alberts, bovengemeld en van Naatje Boekschoten, zonder beroep, wonende te Kortenhoef.

2.  Alberts, Hendrik, Werkman.
 
Geboren op 15-03-1904 om 1.00 uur te Kortenhoef, (NH) (aangifte door: Alexander Philippus Piper; Hendrik Ridder).
 
Geboorte is aangegeven door Aart Alberts, oud 41 jaren, van beroep werkman, wonende te Kortenhoef.
Geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente in het huis nommer 232, uit Naatje Boekschoten, zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te Kortenhoef.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Alexander Philippus Piper, oud 27 jaren, van beroep ambtenaar te secretarie, en van Hendrik Ridder, oud 43 jaren, van beroep gemeente veldwachter, beiiden wonende te Kortenhoef.

(gezindte: Gereformeerd).
 
Relatie.
 
Partner is Bout, L.
 
 
 
3.  Alberts, Evertje.
 
Geboren op 01-05-1905 om 21.00 uur te Kortenhoef, (NH) (aangifte door: Johannes van der Pouw; Herman Ridder).
 
Geboorte is aangegeven door Aart Alberts, oud 42 jaren, van beroep werkman, wonende te Kortenhoef.
Geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente in het huisnommer 232, uit Naatje Boekschoten, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende mede te Kortenhoef.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van der Pouw, oud 42 jaren, van beroep werkman, wonende te 's Graveland, en van Hendrik Ridder, oud 44 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende te Kortenhoef.

(gezindte: Gereformeerd).
Overleden op 20-02-1906 om 02.00 uur te Kortenhoef, (NH), 295 dagen oud (aangifte door: Aart Alberts; Hendrik Ridder).
 
Overlijden is aangegeven door Aart Alberts, oud 43 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Kortenhoef, vader van de overledene en Hendrik Ridder, oud 45 jaren, van beroep gemeente veldwachter, wonende te Kortenhoef.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente in het huis nommer 232 oud negen maanden, zonder beroep en wonende te Kortenhoef, dochter van Aart Alberts, bovengemeld,en van Naatje Boekschoten, zonder beroep, wonende te Kortenhoef.

Cornelis Alberts

Cornelis Alberts

4.  Alberts, Cornelis, winkelbediende firma Beukers.
 
Geboren op 11-06-1907 om 0:30 uur te Kortenhoef, (NH) (aangifte door: Adrianus Meester; Hendrik Ridder).
 
Geboorte is aangegeven door Aart Alberts, oud 44 jaren, van beroep Landbouwer, wonende te Kortenhoef.
Geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente nommer 232, uit Naatje Boekschoten, zijne echtgenote,zonder beroep, wonende mede te Kortenhoef.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Meester, oud 43 jaren, van beroep Brievengaarder, en van Hendrik Ridder, oud 46 jaren, van beroep Gemeenteveldwachter, beiden wonende te Kortenhoef.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1975 te Hilversum, (NH) op 68-jarige leeftijd.
 
Begraven ??-07-1975 te Kortenhoef, (NH).
Ligt begraven op de begraafplaats Kortenhoefsedijk 168 te Kortenhoef, (NH)
.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-09-1936 te Hilversum, (NH).
 
Echtgenote is
Hendrika Gerritje Rebel

Hendrika Gerritje Rebel

Rebel, Hendrika Gerritje, 22 jaar oud.
 
Geboren op 01-07-1914 te Hilversum, (NH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1997 te 's-Graveland, (NH) op 83-jarige leeftijd.
 
Begraven ??-08-1997 te Kortenhoef, (NH).
Ligt begraven op de begraafplaats aan de Kortenhoefsedijk 168 te Kortenhoef, (NH)
.
Dochter van Rebel, Hendrik en Schagt, van der, Angenietje.
5.  Alberts, Gerrit, Tuinman.
 
Geboren op 24-11-1909 om 1.30 uur te Kortenhoef, (NH) (aangifte door: Hendrik de Kloek; Hendrik Ridder).
 
Geboorte is aangegeven door Aart Alberts, oud 46 jaren, van beroep werkman, wonende te Kortenhoef.
Geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente nommer 304, uit Naatje Boekschoten, zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te Kortenhoef.
Deze verklaring is opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik de Kloek, oud 36 jaren, van beroep werkman, en van Hendrik Ridder, van beroep gemeenteveldwachter, oud 49 jaren, beiden wonende te Kortenhoef.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-08-1937 te Ankeveen, (NH).
 
Echtgenote is Hoogstraten, Gijsbertha, 25 jaar oud.
 
Geboren op 31-07-1912 te Ankeveen, (NH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1994 op 82-jarige leeftijd.
 
Dochter van Hoogstraten, Jan en Schouten, Jannetje.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 63 van 68 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail