Eerste blad    Vorig blad    Blad 63 van 64 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.54 Boekschoten, Hendrika.
 
Geboren op 07-11-1836 te Hilversum, (NH).
Dochter van Boegschoten, Wouter (zie VII.26) en Zetten, van, Eichje, dienstbode.
Relatie.
Partner is Stokvis, Jan Adriaan, timmerman (1868-1920).
 
Geboren op 15-02-1839 te Ruwiel, (UT).
Zoon van Stokvis, Johannes, metselaarsknecht (1867); metselaar, en Heim, Maria Elizabeth.
Uit deze relatie:
1.  Stokvis, Dirkje.
 
Geboren op 27-07-1868 om 13:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Christiaan Kluver; Dirk van Rietschoten).

[Transcriptie acte van geboorte]
Op heden acht en twintig juli Achttienhonderd achte en zestig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad Amsterdam, verschenen:
Jan Adriaan Stokvis, van beroep timmerman, oud negen en twintig jaren, wonende Noorderstraat no.554, welke heeft verklaard dat op zeven en twintig dezer, des na middags ten een ure, in het huis, staande als voren is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Hendrika Boekschoten, van beroep, zonder, wonende als voren, zijne echtgenoot, welk kind zal genaamd worden: Dirkje, van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Kluver, van beroep timmerman, oud zes en dertig jaren, wonende Elandsgracht 312 en van Dirk van Rietschoten, van beroep; alsboven, oud vijf en twintig jaren, wonende Goudbloemen straat 132 en is deze akte door ons, benevens de vader, de getuigen, na voorlezing onderteekend.
 

Overleden op 30-07-1945 om 12:15 uur te Bussum, (NH) op 77-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes van Dijk).

[Transcriptie acte van overlijden]
 
In het jaar negentienhonderd vijf en veertig, den eersten augustus verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bussum:
van Dijk, Johannes, oud zeven en veertig jaren, van beroep aanspreker, wonende te Hilversum, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den dertigsten der maand Juli, dezes jaars te twaalf uur vijftien minuten binnen deze gemeente in het huis Iepenlaan dertig is overleden:
Stokvis, Dirkje, oud zeven en zeventig jaren, van beroep; zonder, geboren te Amsterdam en wonende te Amsterdam, weduwe van Sröer, Frans Willem, dochter van; Stokvis, Jan Adriaan en Boekschoten, Hendrika, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
 
Is overleden in de Sint Gerardus Majella stichting, (Majella ziekenhuis) aan de Iepenlaan 30 te Bussum, (NH)
 
.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 11-01-1906 te Amsterdam, (NH).
Echtgenoot is Ströer, Frans Willem, timmerman; makelaar.
 
Geboren 1854 te Amsterdam, (NH).
Overleden voor 1946 te Bussum?, (NH).
Zoon van Ströer, Hermanus en Vegt, van der, Hendrika Wilhelmina.
2.  Stokvis, Jan Adriaan, spoorwegbeambte (1896).
 
Geboren circa 1871 te Amsterdam, (NH).
Gehuwd op 26-03-1896 te Amsterdam, (NH).
Echtgenote is Visscher, Dieuwertje Alida Geertruida.
 
Geboren circa 1869 te Helder, (NH).
Dochter van Visscher, Leendert Joris, banketbakker (1896), en Jonker, Dirkje.
3.  Stokvis, Aagje.
 
Geboren circa 1873 te Amsterdam (NH).
Gehuwd op 19-03-1896 te Amsterdam, (NH).
Echtgenoot is Winter, de, Nicolaas Baptist, instrumentmaker.
 
Geboren circa 1862 te Delft, (ZH).
Zoon van Winter, de, Pierre Corneille Baptiste en Lubek, Johanna.
4.  Stokvis, Henri, rijwielmaker (1898); monteur (1920); bankwerker (1928).
 
Geboren op 23-08-1876 om 11:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Gijsbertus van Santen; Jacobus van Wageningen).
[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden vier en twintig augustus Achttienhonderd zes en zeventig, is voor ons ondergeteekende ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Amsterdam, verschenen:
Jan Adriaan Stokvis, van beroep timmerman, oud zeven en dertig jaren, wonende Noorderstraat no.33, welke heeft verklaard dat op drie en twintig dezer des voormiddags ten elf ure, in het huis staande als boven is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit Hendrika Boekschoten, van beroep geen, wonende als boven, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden: Henri, van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Gijsbertus van Santen, van beroep timmerman, oud dertig jaren, wonende Gerard Doustraat 145 en van Jacobus van Wageningen, van beroep, als boven, oud drie en dertig jaren, wonende Weesperstraat no.101 en is deze akte door ons, benevens den vader en de getuigen, na voorlezing geteekend.

Overleden op 22-01-1960 om 18:30 uur te Zeist, (UT) op 83-jarige leeftijd (aangifte door: Hubertus Hermanus van Tellingen).
[Transcriptie akte van overlijden]
Heden, vijfentwintig januari negentienhonderd zestig, verscheen voor mij ambtenaar van de burgerlijken stand van Zeist:
van Tellingen, Hubertus Hermanus, oud een en zestig jaar, begrafenisondernemer, wonende te Zeist, dat op twee en twintig januari negentienhonderd zestig, te achttien uur dertig minuten, in de gemeente Zeist is overleden:
Stokvis, Henri, oud drie en tachtig jaar, zonder beroep, geboren te Amsterdam, en wonende te Zeist, weduwenaar van: Bijvank, Jannetje, zoon van: Stokvis, Jan Adriaan en van Boekschoten, Hendrika, beiden overleden.
 
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven te Zeist, (UT). Ligt begraven op de Nieuwe begraafplaats aan de Woudenbergseweg 48 te Zeist, (UT).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 17-11-1898 te Amsterdam, (NH).
Gescheiden na 21 jaar op 17-03-1920 te Amsterdam, (NH).
Echtgenote is Hanenberg, Christina Laurina.
 
Geboren op 11-06-1877 te Amsterdam, (NH).
Overleden na 1940.
Dochter van Hanenberg, Franciscus Johannes, kleermaker (1898), en Schoor, van, Maria Johanna.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 19-05-1920 te Nijkerk, (GD).
Echtgenote is Bijvank, Jannetje, 33 jaar oud.
 
Geboren op 12-11-1886 te Nijkerk, (GD).
Overleden op 03-07-1946 te Zeist, (UT) op 59-jarige leeftijd.
Begraven te Zeist, (UT). Ligt begraven op de Nieuwe begraafplaats aan de Woudenbergseweg 48 te Zeist.
 

Dochter van Bijvank, Aalt, kleermaker, en Wetering, van de, Neeltje.
Gescheiden echtgenoot van Christina Laurina Hanenberg
5.  Stokvis, Wouter Johannes, kantoorbediende (1910).
 
Geboren 1880 te Amsterdam, (NH).
Gehuwd op 05-07-1910 te Watergraafsmeer, (NH).
Echtgenote is Prior, Johanna Hendrika.
 
Geboren 1884 te Amsterdam, (NH).
Dochter van Gerrit Jacob Prior en van Grietje Anna Hendrika van der Zee.

VI.20 Boeschoten, Jannetje.
 
Geboren 1766.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 01-06-1766 te Baarn, (UT).
Overleden op 05-02-1822 om 15.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Claas .... Heenhuizen; Jan Carel Dekker).
Jannetje Boeschoten is overleden op 55 jarige leeftijd, wonende en overleden in no. 19 te 's-Graveland, was gehuwd echtgenote van Jan van Brink van beroep broodbakker nalatende drie kinderen.
Getuigen bij aangifte Claas .... Heenhuizen, van beroep heelmeester, en van Jan Carel Dekker beide woonachtig te 's-Graveland.

Dochter van Jansz Boeschoten, Wouter (zie V.1) en Teijsse Dusschoten, van, Jannetje.
Ondertrouwd op 19-10-1792 te 's-Graveland, (NH).
Gehuwd voor de kerk op 19-10-1792 te 's-Graveland (NH) (Nederlands Gereformeerd).
Echtgenoot is Brink, van, Jan, broodbakker (1821-1842).
 
Geboren te 's-Graveland, (NH).
Uit dit huwelijk:
1.  Brink, van, Jannetje.
 
Geboren op 19-03-1795 te 's-Graveland, (NH).
Gedoopt (Nederlands Hervormd) op 24-03-1795 te 's-Graveland, (NH), (NH) (getuige(n): Gerretje van Brink).
2.  Brink, van, Willem, broodbakker (1833).
 
Geboren op 12-04-1799 te 's-Graveland, (NH).
Gedoopt (NG) op 21-04-1799 te 's-Graveland, (NH), (NH) (getuige(n): Eliesabeth Gravens).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03-11-1833 te 's-Graveland, (NH).
Echtgenote is Vulpen, van, Cornelia.
 
Geboren circa 1808 te Leersum, (UT).
Dochter van Vulpen, van, Dirk en Huigenbosch, Geurtje.

VI.24 Boeschoten, Hendrikje.
 
Geboren circa 1769.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 27-11-1768 te Baarn, (UT).
Overleden op 03-10-1827 om 9:00 uur te Baarn, (UT) (aangifte door: Willem Dekker; Pieter Grasmayer).
Overlijden is aangegeven door Willem Dekker (Man), oud 64 jaren, van beroep metzelaar,, wonende te Baarn en Pieter Grasmayer, oud 58 jaren, van beroep tuinier, wonende te Baarn (Gebuur).
Is overleden in deze gemeente in het huis genommert 95 staande aan de Torenelaan, oud 58 jaren, geen beroep, dochter van Wouter Jansen Boeschoten en Jannetje Tijsse in der tijd echtelieden, beide overleden.
En hebben wij deze akte, na voorlezing derzelve met de declarant Pieter Grasmayer onderteekend, terwijl de declarant Willem Dekker verklaarde niet te kunnen schrijven.

Dochter van Jansz Boeschoten, Wouter (zie V.1) en Teijsse Dusschoten, van, Jannetje.
Gehuwd op 22-03-1794 te Weesp, (NH).
Er worden 2 datums genoemd t.w. 2-03-1794 en 29-03-1794.
Gehuwd voor de kerk op 20-04-1794 te Baarn, (UT) (Nederlands Gereformeerd).
Echtgenoot is Dekker, Willem, Metselaar (1827).
 
Is de schrijfkunst niet machtig.
Is getuige bij doop Wouter, zoon van Gerrit Boeschoten 13-03-1791.

Uit dit huwelijk:
1.  Dekker, Wouter, arbeider (1828).
 
Geboren circa 1796.
Overleden op 05-02-1828 om 4:30 uur te Baarn, (UT) (aangifte door: Willem Dekker; Pieter Grasmayer).
Overlijden is aangegeven door Willem Dekker, oud 64 jaren, van beroep metzelaar, wonende te Baarn (vader) en Pieter Grasmayer, oud 58 jaren, van beroep tuinier, wonende te Baarn (Gebuur)
Is overleden in deze gemeente in het huis genommert 95 staande aan de Torenlaan, oud 32 jaren, van beroep arbeider, geboren en gewoond hebbende te Baarn, zoon van Willem Dekker en van zijne echtgenote Hendrikje Boeschoten (overleden)
En hebben wij deze akte na voorlezing dezelve met declarant Pieter Grasmayer onderteekend, terwijl de declarant Willem Dekker verklaard niet te kunnen schrijven.

2.  Dekker, Cornelis.
 
Geboren op 27-03-1802 te Baarn, (UT).
Gedoopt op 11-04-1802 te Baarn, (UT).
Overleden op 16-06-1846 te Utrecht, (UT) op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-11-1827 te Wijk bij Duurstede, (UT).
Echtgenote is Bern, van, Johanna.
 
Geboren ca.1807 te Wijk bij Duurstede, (UT).
Overleden op 22-03-1873 te Utrecht, (UT).
Dochter van Bern, van, Adrianus, timmerman, en Oorschot, van, Gerrigje.

V.4 Boeschoten, Evert.
 
Geboren op 04-10-1733 te Baarn, (UT) (Soestdijk, (UT).
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 09-10-1733 te Baarn, (UT).
Overleden op 30-05-1795 te Naarden, (NH) op 61-jarige leeftijd.
Zoon van Wouterse, Jan (zie IV.5) en Evertsen, Neeltje Klaas.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 16-05-1762 te Naarden, (NH) (Nederlands Gereformeerd).
Echtgenote is Borman, Aagje.
 
(gezindte: Gereformeerd).
Overleden op 15-11-1763 te Naarden, (NH).
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 09-11-1764 te Naarden, (NH) (Nederlands Gereformeerd).
Echtgenote is Coemans, Jannetje.
 
Geboren te Huizen, (NH).
Overleden <1784.
Gehuwd voor de kerk (3) op 50-jarige leeftijd op 15-08-1784 te Naarden, (NH) (Nederlands Gereformeerd).
Echtgenote is Ekkevelt, Heijltje.
 
Overleden op 17-10-1813 te Naarden, (NH).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boeschoten, Jan.
 
Geboren 1763.
Gedoopt (Nederlands gereformeerd) op 09-03-1763 te Naarden, (NH).
Ongehuwd.
Overleden op 05-10-1792 te Naarden, (NH).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Boeschoten (Boegschoten), Cornelis, geboren circa 1765 te Naarden, (NH) (zie VI.28).
3.  Boeschoten, Willem, geboren 1766 (zie VI.30).
4.  Boeschoten, Neeltje.
 
Geboren 1768.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 30-03-1768 te Naarden, (NH).
5.  Boeschoten, Grietje.
 
Geboren 1769.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 09-07-1769 te Naarden, (NH).
Overleden op 26-02-1848 te "s-Heeraartsberg en Bergambacht, (ZH).
Gehuwd voor de kerk op 20-11-1793 te Naarden, (NH) (Nederlands Gereformeerd).
Echtgenoot is Smits, Adrianus, 29 jaar oud.
 
Geboren op 26-02-1764 te Bergambacht, (ZH).
Overleden op 07-12-1832 te 's-Heeraartsberg en Bergambacht, (ZH) op 68-jarige leeftijd.
Zoon van Jansz Smits, Jacobus en Veer, van der, Neeltje.
6.  Boeschoten, Gerrit.
 
Geboren 1770.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 24-11-1770 te Naarden, (NH).
7.  Boeschoten, Jacob.
 
Geboren 1773.
Gedoopt op 18-04-1773 te Naarden, (NH).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 63 van 64 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail